بررسی آموزه‌های تربیت شهروندی با تاکید بر تربیت روحیه تعاون در کتاب‌های درسی دوره ابتدائی

آموزش و پرورش در برنامه‌های عمرانی چهارم
مفهوم مرجع
جامعه‌شناسی کتابخوانی نوجوانان 19 -15 ساله
بررسی و ارزیابی سه کتابخانه تخصصی واقع در شهرستان کرج و ارتباط آنها با یکدیگر
تحقیقی در باره فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس علوم کتابداری دانشگاه تهران در سالهای 1350-53 و نظام آموزش علوم کتابداری از نظرگاه آنان
کارنامه پنج ساله (1345 - 1350) گروه آموزشی کتابداری از دیدگاه فارغ‌التحصیلان
بررسی نقش پیش سازمان دهنده‌ها بر وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی
ارتباط بین نقش جنسیتی و شیوه‌های مقابله با استرس در زنان متاهل شاغل شهر تهران
نقش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب از امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان 73-74
مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش‌آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران
بررسی و مقایسه سبکهای رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان
بررسی نظرات مدیران وزارت آموزش و پرورش در زمینه نقش آموزش فعلی نیروی انسانی بر بهره‌وری در آن وزارتخانه
بررسی تاثیر ارائه اطلاعات تحصیلی شغلی مکفی بر گزینه‌های تحصیلی شغلی دانش‌آموزان دختر سال سوم علوم انسانی منطقه 12 تهران
*