بررسی رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان در بخش های مختلف دانشکده های دانشگاه ارومیه

بررسی نظرات اعضای شوراهای آموزش و پرورش استانها درباره نقش شوراهای آموزش و پرورش در تمرکززدایی و تسهیل فعالیتهای اجرایی
مقایسه میزان پرخاشگری دانش‌آموزان پسر مهاجر و غیر مهاجر سال اول متوسطه دبیرستان‌های شهر بجنورد سال تحصیلی 1377-1378
بررسی ارتباط بین خود پنداریهای تحصیلی ریاضی و فارسی با پیشرفت تحصیلی ریاضی و فارسی در گروهی از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهرستا
نقش جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) مقابله‌های مذهبی در استرس شغلی دبیران زن شهرستان همدان
بررسی رابطه عزت نفس با قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1377-78
تاثیر اشتغال مادران در پنج سال اول زندگی کودک بر رشد شناختی و اجتماعی کودکان دبستانی
بررسی وضعیت خانوادگی و میزان تحصیلات زندانیان مرد زندان کرمانشاه و ارتباط آن با نگرش آنان نسبت به سوادآموزی و آموزشهای حرفه‌ای در زندان مرک
بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دوره ابتدایی با وظایف تخصصی و عوامل موثر در موارد عدم انطباق
بررسی و مقایسه میزان کارایی معلمان در رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم و دانشسراها با معلمان حق التدریس کلاسهای چهارم و پنجم از دیدگاه مد
هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبکهای شناختی رایدینگ در دانش آموزان کلاس اول و دوم دبیرستان شهر تهران
بررسی برخی عوامل موثر در شکست تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تحصیلی شهر سبزوار از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 80-79
بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی (سینکتیگز) بر عملکرد تحصیلی (پیشرفت ، نگرش ) و پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعی مدارس ابت
بررسی رابطه بین نوع مدرک تحصیلی شاغلین به مشاوره در دبیرستان های سراب با عملکرد آنان در حل مشکلات دانش آموزان
*