ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی

وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی
همه گیر شناسی بی اختیاری ادرار در دانش آموزان 11-7 ساله ی شهر سمنان
تغییرپذیری خلق در شرایط آب و هوایی و فصل های مختلف سال در جمعیت بهنجار
معرفی شیوهع افتراق معنایی و کاربرد آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده
قند خون و شاخص توده ی بدن بیماران تحت درمان با کلوزاپین و ضد روانپریشی های متعارف
آیا هیپنوتراپی بر میزان عود وابستگی به مواد افیونی و کاهش علایم ترک موثر است؟
احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان
استفاده از شبکه عصبی پس - انتشار خطا در تفسیر نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز
حق مولف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیره اطلاعات
تکامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت
جستجو در اینترنت: آشنایی با موتور جستجوی ‏‎"‎‏گوگل‏‎"‎‏
تأملی بر جامعه بدون کاغذ
فهرستنویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه های محلی و غیر آن
*