در آن لحظه درد و دیدار ‏‎]‎‏شعری برای پرویز مهاجر، 21/11/1354‏‎[‎‏

اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن
خاندان زنگی فریومدی
روند تحولات جمعیت بندر ترکمن طی سالهای 75-1335 و افق آینده ی آن
بررسی رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ی فریزی (زیر حوضه ی کشف رود) و نقش آن در تغذیه ی آبخوان دشت مشهد
تحلیل های کمی رواناب حوضه ی آبریز سعید آباد چای
بررسی روند دمای ایران در نیم سده ی گذشته
بررسی نقش گیاهان در پالایش طبیعی آب های آلوده ی شهری مورد، پالایش آبهای آلوده ی شهری تهران با نیزار مصنوعی
حاشیه نشینی، ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن مورد شناسی، کریم آباد زاهدان
ساماندهی صنایع بازیافت مواد زاید جامد در شهر مشهد لزوم ایجاد شهرک بازیافت
بررسی روابط بین الگوهای چرخش جوی کلان مقیاس نیمکره شمالی با خشکسالی های سالانه سیستان و بلوچستان
نقش دولت در توسعه ی شبکه ی ارتباطی و تاثیر آن در تحول سیستم حمل ونقل روستایی با تاکید بر روابط شهر و روستا در ایران (مورد استان گلستان)
مدیریت فناوری با بهره گیری از شیب فناوری
مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری
 *