تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان‌شناسی

بررسی نقش گیاهان در پالایش طبیعی آب های آلوده ی شهری مورد، پالایش آبهای آلوده ی شهری تهران با نیزار مصنوعی
حاشیه نشینی، ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن مورد شناسی، کریم آباد زاهدان
ساماندهی صنایع بازیافت مواد زاید جامد در شهر مشهد لزوم ایجاد شهرک بازیافت
بررسی روابط بین الگوهای چرخش جوی کلان مقیاس نیمکره شمالی با خشکسالی های سالانه سیستان و بلوچستان
نقش دولت در توسعه ی شبکه ی ارتباطی و تاثیر آن در تحول سیستم حمل ونقل روستایی با تاکید بر روابط شهر و روستا در ایران (مورد استان گلستان)
مدیریت فناوری با بهره گیری از شیب فناوری
مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری
تحقیق و توسعه در سازمان های کارآفرین
طبقه بندی و مدیریت مراکز رشد: سازمان بخشی اهداف راهبردی و میدان رقابت برای تسهیل کار مشاغل جدید
رویکرد و استراتژی های دانش آفرینی در دانشگاهها
ارتباط بین شرکت های مجازی و فناوری اطلاعات با مدیریت ریسک و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر
سازمان اداری ایران : عصر صفویه (1)
مدیریت بحران
 *