تطبیق حقوق و آزادیهای متهم (بازداشت موقت) در حقوق ایران و اسناد بین الملل


تطبیق حقوق و آزادیهای متهم (بازداشت موقت) در حقوق ایران و اسناد بین الملل
برنامه تامین کیفری عبارت هست از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر پايه قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این برنامه ممکن هست تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد.


بررسی تأثیر تغذیه بر سلامت رفتاری و ویژگی‌های انسانی از دیدگاه قرآن، روایات اسلامی و علم پزشکی
یکی از قرارهای تامین کیفری برنامه بازداشت موقت هست که شدیدترین نوع تامین می باشدکه به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع برنامه و شرایط صدور اون پرداخته هست ومواد متفرقه دیگر که شرح اون در متن پایان نامه آمده هست.


اثر امنیت شغلی ادراک شده بر قصد ترک شغل و فرسودگی عاطفی با میانجی گری انگیزش شغلی، بهزیستی روانشناختی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت شیر پاس
مقنن با تصویب قوانین خاص و اضافه کردن بندها و تبصره هائی به قانون آئیین دادرسی کیفری و هستفاده از برخی عبارات کلی و مبهم مثل "فساد"و "بیم فرار"موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری را توسعه داده که این خلاف اسناد حقوق بشری بین المللی می باشد.در اسناد بین المللی نه تنها بازداشت موقت اجباری ممنوع هست بلکه بازداشت موقت اختیاری نیز به شدت محدود گشته و از اون بعنوان آخرین وسیله جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و یا بیم تبانی با شهود نام برده شده هست.


بررسی تأثیر ارتباط میان دانش برون سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمه آسیا)
در حقوق ایران بر خلاف اسناد بین المللی من جمله بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارد" بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور برنامه بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی هست و عدم صدور اون بعنوان یک هستثناء

مقایسه سطح سلامت روانی و معنوی بیماران معتاد در برنامه نگهدارنده با متادون با بیماران معتاد در برنامه دوازده قدمی


78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews

اثرشناخت درمانی گروهی با رویکرد عقلانی – هیجانی – رفتاری الیس بر روی بازخوردهای ضد اجتماعی و افکار خودکار منفی در میان زنان بزهکار
تحلیل نظام توزیع فضایی جمعیت در ناحیه جغرافیایی ملکان
بررسی مقایسه ای حاکمیت قانون در مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی
بررسی شیوه های بازنگری قانون اساسی ایران وفرانسه
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با اوقات فراغت ( مطالعه موردی شهرستان گیلانغرب )
آسیب شناسی نظام توزیع فضایی - مکانی کاربری‌های شهری (مطالعه موردی کاربری فضای سبز منطقه 13 تهران)
مبانی ،شرایط و آثار صلاحیت تکمیلی و مقایسه آن با صلاحیت تر جیحی در عرصه آیین دادرسی کیفری بین الملل
علائم فراگفتمانی در بخش نتیجه گیری مقالات نوشته شده در رشته های آموزش زبان انگلیسی و سنجش از دور توسط نویسندگان بومی و غیر بومی
عنوان تحلیل مردم شناختی کارکرد اقتصادی زنان روستا (مطالعه موردی : زنان شیرگاه دهستان لفور روستای عالم کلا)
بررسی پذیرش محصولات خارجی توسط مصرف کنندگان:نقش کشور مبدا،نژادگرایی و عداوت(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
*