تحلیل روند شکل گیری و گسترش شهر زیرآب در راستای سامان دهی آن


تحلیل روند شکل گیری و گسترش شهر زیرآب در راستای سامان دهی آن
اکثر شهر ها در سال های اخیر دارای رشد فیزیکی شدید بوده اند.دلایل عمده این امر افزایش جمعیت و همچنین مهاجرت می باشد که باعث شده شهر ها به دلیل عدم وجود بر نامه ریزی دقیق و مطا لعه و بررسی اراضی جهت توسعه شهر،بستر فیزیکی خود را بر روی اراضی نا مناسب از نقطه نظر شرایط طبیعی و غیر طبیعی گسترش دهند.


بررسی تطبیقی رئیس مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و سهروردی
در تحقیق حاضر جهت توسعه فیزیکی شهر زیراب از روش تحلیلی –توصیفی هستفاده شده هست.در این پژوهش ابتدا به بیان موقعیت و کالبد و عناصر فیزیکی و عناصر و پهنه های شاخص شهری پرداخته شده هست.وسپس به تحلیل نقاط ضعف و قوت،تحلیل موقعيت ها و تهدید های شهری پرداخته شده ، تا بتوان از این طریق به الگوی گسترش به همراه بهینه گزینی جهات گسترش آتی دست یافت و با هستفاده از این روش ارایه ی راهبردهای اجرایی مناسب فیزیکی متناسب با وضع موجود آینده شهر زیراب در نظر گرفته شده هست.یکی از راهکارها جهت توسعه و گسترش شهرزیراب با توجه به % بالای اراضی بایر در داخل شهر زیراب،وجود قسمت زیادی از شهر به عنوان بافت فرسوده شهری و تراکم پایین شهر می تواند شرایط مناسبی را جهت توسعه درونی شهر ایجاد کند.و با توجه به اراضی بکر شهری و وجود منابع غنی جنگل ،می توان از نقش های خاص همچون روز اکوتوریسم محیط زیست زیراب با کمک پژوهشکده زیست محیطی در جهت جذب توریسم به شهر زیراب کمک کرد که این امر باعث شناخت شهر زیراب و به افزایش اشتغال در این شهر کمک خواهد کرد.


تعیین استرات‍ژی های مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی (fuzzy qfd) در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری و حفظ واژگان: مطالعه میزان حفظ و یادآوری واژگان توسط زبان آموزان جوان ایرانی از طریق تکنیک داستان گویی م
نمایه ها:


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

بررسی انتقادی مبانی فلسفی مفهوم علم در اندیشه کوهن از منظر حکمت متعالیه
ارزیابی سفرهای استانی دولت نهم و دهم به عنوان سبک مدیریتی نوین
طراحی و تدوین دوره های آموزشی الکترونیک با استفاده از QFD فازی (مورد مطالعه: مرکز آموزش شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
تصحیح و تحقیق بخش نهم از تفسیر«صفوه التّفاسیر» علامه شبّر (از آیه 71 سوره یونس تا پایان سوره یوسف)
بررسی تأثیر ارزش ویژه برند از دید کارکنان بر ارزش ویژه برند در بازارهای صنعتی (مورد مطالعه شهرک صنعتی شماره 1 دزفول)
تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد
نقش بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی
عوامل تاثیر گذار بر سیاست سود تقسیمی و تاثیر آن در پیش بینی رشد سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جایگاه حدیث شیعی و کاربرد آن در کتاب الحکم? المتعالی? فی الاسفار العقلی? الاربع?
روایت شناسی طوطی نامه و تحلیل داستانهای آن با استفاده از دو نظریه پراپ و تودوروف
بررسی رابطه سبک رهبری با تعهد سازمانی منابع انسانی
*