بررسی نظریه بطون قرآن با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله معرفت و نسبت آن با جامعیت قرآن


بررسی نظریه بطون قرآن با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله معرفت و نسبت آن با جامعیت قرآن
موضوع این رساله «بررسی نظریه بطون با تأکید بر دیدگاه آیت الله معرفت ( ره ) و نسبت اون با جامعیت قراون» هست .


تصحیح و تحقیق بخش نهم از تفسیر«صفوه التّفاسیر» علامه شبّر (از آیه 71 سوره یونس تا پایان سوره یوسف)
وجود بطون برای قراون از منظر روایات امری مسلم هست که آیات قراون و اعتبار عقلی هم موید اون هست ؛ اما مسأله مهم تبیین چیستی باطن قراون هست که اندیشمندان شیعه در تحلیل اون سه رویکرد عمده ، عرفانی – شهودی ، اجتهادی – عقلی و اجتهادی- نقلی را برگزیده‌اند .


بررسی تأثیر ارزش ویژه برند از دید کارکنان بر ارزش ویژه برند در بازارهای صنعتی (مورد مطالعه شهرک صنعتی شماره 1 دزفول)
هستناد به روایات معصومین? جوهره اصلی این رویکرد ها هست .


تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد
آیت الله معرفت (ره) با تکیه بر روایات و دلایل عقلی ، بطن را مفهوم عامی می داند که از آیه برداشت می شود ؛ زیرا ظاهر آیه همان مورد نزول را می رساند ولی در بطن آیه مفهوم گسترده تری نهفته هست که این مفهوم عام سبب جاودانگی و انطباق بر جریانات مشابه هست که لازمه اون جامعیت محتوایی قراون هست .


نقش بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی
بررسی نقش بطون در گسترش جامعیت قراون، بازکاوی جامعیت محتوایی قراون را دربر دارد که نگرش حداقلی، اعتدالی و حداکثری نتیجه اون هست.


عوامل تاثیر گذار بر سیاست سود تقسیمی و تاثیر آن در پیش بینی رشد سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه هردیدگاه در جامعیت رابطه متناظری با گستره بطون دارد .


جایگاه حدیث شیعی و کاربرد آن در کتاب الحکم? المتعالی? فی الاسفار العقلی? الاربع?
دیدگاه حداقلی برپايه مبنای عقبا گرایی و اختصاص دادن تعالیم دین به رابطه انسان و خدا و انسان و آخرت نسبت به بطون عنایت چندانی ندارد ولی دو دیدگاه اعتدالی و حداکثری نسبت به بطون هم پوشانی دارند که به ساحت های مختلف معنایی اعم از ظاهر و باطن الفاظ توجه دارند.


روایت شناسی طوطی نامه و تحلیل داستانهای آن با استفاده از دو نظریه پراپ و تودوروف
واژگان کلیدی : قراون، ظهر، بطن، تفسیر، تأویل، جری، تطبیق، مراتب قراون، جامعیت قراون، آیت الله معرفت

بررسی رابطه سبک رهبری با تعهد سازمانی منابع انسانی


66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews