مسئولیت مدنی آمر و مأمور


مسئولیت مدنی آمر و مأمور
چکیده: در مسئولیت مدنی آمر و مأمور، مسائل مبنایی و درخور مطالعه‌ای وجود دارد.


نقد و بررسی رمان "برادران اوپرمان" اثر لیون فویشتوانگر به همراه ترجمه بخشی از اثر
بنابراین، مبانی، اصول و مقررات حقوقی در حوزه الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود.


بررسی طلاق قضایی در حقوق کشورهای اسلامی
قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور هست.


تفسیرتاریخی آیات جهادوبررسی شبهات وارده
البته اتلاف مال یا نفس دیگری، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، محدود می کند.


رابطه فرصتهای سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه در شرکتها
برای رفع مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، چهار شرط باید وجود داشته باشد که شامل شرایط مأمور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط می شوند.


تاثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان افراد در حال پرهیز از مواد افیونی: مطالعه‌ی تک آزمودنی
با وجود این، مسأله مبنایی در نظام‌های مختلف، نتیجه اجرای دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی و شرایط لازم برای رفع مسئولیت مأمور و هستبرنامه اون بر عهده مقام صالح قانونی هست.


شناسایی و ارزیابی ریسک رفتار خطای انسانی (FBR) با به کارگیری تکنیک MADM فازی و تحلیل عاملی
در واقع، از مطالعه قواعد سنتی مسئولیت مدنی، نظریه عامی در خصوص چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی، مأمور و زیان دیده مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند، بدست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل اون مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.


تأثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر یادگیری و تولید واژگان عطفی انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی


تقابل حق دسترسی به اطلاعات با امنیت ملی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر
نمایه ها:


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews