ماهیت قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و آثار آن


ماهیت قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و آثار آن
در نظام موسسه ماليی نوین، موسسه ماليها با هستفاده از عملیاتی به جذب سپرده‌های شناور مشتریان پرداخته و از اون در جهت سرمایه‌گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری هستفاده می‌نمايند.


پیامهای تربیتی ضرب المثلهای نهج البلاغه و غررالحکم
یکی از قراردادهایی که موسسه مالي‌های ایران در همین جهت از اون بهره می‌گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار هست.


نحوه حمایت از طرح های صنعتی در نظام مالکیت صنعتی و نظام کپی رایت
این نوع از سپرده‌ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته‌اند.


شرح و بررسی و طنیات در اشعار عبدالله برودنی شاعر معاصر یمنی
در ایران اینگونه سپرده‌ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت ساوقت یافته‌اند اما با این وجود، عده‌ای ماهیت اونرا وکالت ندانسته و اونرا تحت قواعد عقود دیگری مانند: مضاربه، ودیعه، ودیعه خلاف قاعده و ...


بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی و رتبه بندی این عوامل با استفاده از تاپسیس فازی
تفسیر می‌نمايند.


بررسی گفتمان هنری در اندیشه میشل فوکو با تاکید بر مفهوم بازنمایی
نظریاتی که این گروه از مولفین ارائه نموده‌اند باعث شده که در ماهیت واقعی این قرارداد موسسه ماليی تردید ایجاد شود.


مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران در مقایسه با مقررات اتحادیه اروپا
اما به نظر می‌رسد که شبهات ایشان نادرست باشد.


اوضاع سیاسی خراسان در دوره سلجوقیان بزرگ 421-552ق
اونچه که در این خصوص باید بررسی شود ماهیت این قراردادها و آثاری هست که پس از تعیین ماهیت خودنمایی می‌کند.


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی توسعه گرا بر توانمندی فناوری بنگاههای دانش بنیان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
به عقیده ما ماهیت این قرارداد در قالب همان عقد وکالت جای می‌گیرد اما اشکالاتی بروز می‌کند که به منظور رفع این اشکالات، راهکارهایی در این نوشتار در نظر گرفته شده هست.

علاوه بر اون به برخی نقاط مبهم که به عنوان سوال به اون پرداخته شده بود نیز اشاره(مانند تکلیف حساب پس دادن وکیل، بیمه نمودن وجوه توسط موسسه مالي، خروج یکی از طرفین قرارداد از اهلیت و ...) و با تلاش بر قاعده‌مند نمودن اون سعی در شفاف نمودن اون شده هست.

از جمله مسائل مطروحه در این خصوص میتوان به: بررسی آثار زوال اهلیت طرفین، جواز یا لزوم سپرده گذاری، تعهد یا تضمین وجوه سپرده، نحوه تقسیم سود وزیان، مبانی پرداخت سود علی الحساب، چگونگی تفسیر اجتماع شرکت گونه مبالغ مشتریان و ...

اشاره نمود.

این تحقیق از نوع نظری و کتابخانه‌ای بوده و پس از اونکه سعی در ماهیت شناسی موضوع خود داشته به بررسی آثار اون پرداخته و نتایج به دست آمده را بر پايه اون هستوار نموده هست.

در روش ماهیت شناسی موضوع نیز سعی شده به کشف ماهیت واقعی اونچه که در قانون عملیات موسسه ماليی به عنوان سپرده مدت‌دار از اون یاد شده پرداخته شده تا با بررسی نظرات گوناگون به نتیجه صحیح نائل گردیم.

واژگان کلیدی: سپرده، سپرده مدت دار، وکالت موسسه ماليی، قانون عملیات موسسه ماليی بدون ربا، ودیعه، مضاربه


78 out of 100 based on 43 user ratings 218 reviews