بررسی نمادهای عرفانی در سوره کهف


بررسی نمادهای عرفانی در سوره کهف
در این تحقیق، سور? کهف به عنوان یکی از پر رمز و راز‌ترین سوره‌ها و به تبع اون مملو از نمادهای عرفانی مورد بررسی برنامه گرفته‌است.


ترجمه کتاب «الحسین ثائراً شهیداً» اثر عبدالرحمن الشرقاوی
برای این کار، تفاسیر سه داستان اصلی سوره یعنی داستان اصحاب کهف، موسی و خضر و ذوالقرنین از جهت نمادهای صوفیانه (سیر و سلوک عملی) مورد تحلیل برنامه گرفته‌ هست.


اولویت بندی نیازهای طراحی یک زنجیره تامین پایدار با استفاده از مفهوم QFD فازی مطالعه موردی:شرکت تراکتورسازی ایران
علاوه براین، پیشینه این داستا‌ن‌ها از این حیث که اهل کتاب در شأن نزول این سور? نقش داشته‌اند، ذکر شده‌ هست و در مجموع در قالب چهار فصل به شرح ذیل آمده‌ هست: فصل اول پیشینه سه داستان در دوران قبل از اسلام؛ دوم: جایگاه نماد و تمثیل و اسطوره در قراون و عرفان؛ سوم: ویژگی و محتوای کلی سوره کهف، چهارم: بررسی نمادها.


بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پهنه بندی فضایی خطر زلزله شهرستان زرند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و تکنیک های تصمیم گیری چند


بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه های تخصصی شهر تهران


78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews