تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآن


تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآن
مبنای کلامیِ تفسیر، اون دسته باورهای دینی هست که بر پايه اونها منابع، قواعد و یا محتوای تفسیر آیات قراون شکل می گیرد و بدین نحوه در تفسیر قراون تاثیرگذارند.


صلاحیت مراجع قضایی کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان
مبانی کلامی تفسیر، در چهار بخش جای دارند: اول، مبانی کلامی مربوط به پدیدآورنده قراون: خداوند.


راهکارهای نظارت شورای امنیت بر اجرای قطعنماهه های مربوطه
به عنوان نمونه: خدا عادل و حکیم هست.


بررسی ساختهای همپایه در زبانهای فارسی، ترکی و کردی از دیدگاه رده‌شناسی
این صفت با توجه با اصل حسن و قبح عقلی بدین معنا می انجامد که خدا از هر قبیح عقلی به دور هست.


بررسی فقهی وحقوقی اصل استقلال مالی زوجین وآثار آن
بر پايه این آموزه، اصل فهم پذیری و حجیت ظواهر قراون بنا گذاشته می شود و شرایطی برای نسخ شمرده می شود، آیات وحی به دور از تناقض و ناراستی دانسته می شود و آیات متناقض نما بررسی می شوند.


بررسی رابطه سبک های دلبستگی والگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
بخش دوم مبانی کلامی مربوط به قراون کریم: قراون سخن خداست، پس با توجه به ویژگی های پدیدآورنده اش فهم و تفسیر می شود.


عوامل موثر بر ارتباط حضوری و الکترونیکی در بانک ملت با استفاده از مدل کیفیت خدمات
و قراون یگانه هست، پس اختلاف قرائت ها از قاریان ریشه می گیرد و به چندگانگی آیات وحی نمی انجامد.


بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در ایقاعات
و قراون حق و صادق هست، پس هیچ ناراستی و نادرستی در اون راه ندارد.


بررسی ابعاد حقوقی و تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات
و قراون حکیم هست، پس ارتباط و تناسبی در درون آیات و آیات با یکدیگر یافت می شود، و بافت و سیاق همگونی در آیات وحی وجود دارد.

و قراون حادث (پدیده) هست، پس رویدادها و فرهنگ وقته نزول در فهم و تفسیر آیات تاثیرگذار هست.

بخش سوم، مبانی کلامی مربوط به دریافت نماينده قراون، پیامبر اکرم هست.

حضرت محمد مصطفی، از گناه و خطا و نسیان در حوزه دین، معصوم هست.

پس آیات وحی و سنّت نبوی و پس از اون فرمودار و رفتار اهل بیت قابل اعتماد و اطمینان هست و از هر ناراستی و خطا به دور هست.

بخش چهارم، مبانی کلامی مربوط به مخاطبان قراون هست: حجیت و اعتبار عقل و فهم مفسر.

هر مبنای کلامی، ابتدا تبیین می شود و تا حد امکان ادله اثباتی اون، به ویژه در آثار شیخ طوسی، بیان می گردد.

پس از اون ارتباط اون مبنای کلامی با مبحث تفسیری، بر پايه درک عقلانی یا روش عقلایی تحلیل می شود.

و سپس مباحث تفسیری متاثر از اون مبنای کلامی، بر پايه نمونه های موجود در آثار شیخ، طرح و بررسی می شود.

این پژوهش، گامی در جهت بازشناسی و تعریف مبانی کلامی تفسیر شیعی، با محور برنامه دادن آثار شیخ طوسی هست و همچنین نشان دهنده ارتباط گسترده و پرجانبه تفسیر قراون و مباحث کلامی هست.

از سویی دیگر این تحقیق، گستره مباحث کلامی-تفسیری در تفسیر التبیان و همچنین جایگاه شیخ طوسی در سه حوزه تفسیر قراون و کلام اسلامی و دامنه میان رشته ای این دو دانش را آشکار می سازد


54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews