توسعه ی مدل های ریاضی مساله مسیریابی وسیله نقلیه


توسعه ی مدل های ریاضی مساله مسیریابی وسیله نقلیه
یکی از پارامترهای مهم در کاهش قیمت محصول هزینه حمل و نقل هست زیرا هر چه این هزینه کاهش بیابد میزان رقابت-پذیری شرکت در تولید کالا و خدمات به مشتری بیشتر می‌شود و کاهش قیمت تمام شده باعث افزایش سودآوری ساوقت می‌گردد.


مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
به همین‌خاطر امروزه اهمیت مساله مسیریابی وسایل نقلیه و توسعه ی مدل‌های بهینه اون بر کسی پوشیده نیست و کاربردهای واقعی اون در زندگی روزمره باعث شده هست که مدیران و محققان روز به روز اهمیت بیشتری به اون داده و اون را از زوایای مختلف بررسی نمايند.


تبیین تأثیر اعتماد کارکنان به سبک رهبری بر تعهد سازمانی
در این پایان‌نامه مساله مسیریابی باز وسایل نقلیه مورد بررسی برنامه گرفته هست.


تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
هدف در این مساله کمینه‌سازی هزینه برای مسیرهای یک ناوگان از وسایل نقلیه هست که از انبار کالا شروع به حرکت کرده و تقاضاهای مشتری‌ها را برآورده ‌کند.


نقش فرسایش بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آذرشهر چای
باید توجه کرد که در این مساله وسایل نقلیه مجبور نیستند که به انبار باز گردند.


مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مساله مسیریابی وسیله نقلیه باز یکی از مسایل مهم توزیع کالا هست که بطور مستقیم روی قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر دارد.


بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
در این پایان نامه یک الگوریتم نیروی گرانشی به نام OVRP_GSA برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه باز ارائه شده هست.


مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
هدف این الگوریتم یافتن کوتاهترین مسیر بین مشتریان، کاهش وسایل نقلیه و کاهش وقت هست.


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان اصفهانی
نتایج بدست آمده نشان داد الگوریتم OVRP_GSA بهبودی زیادی نسبت به الگوریتم مورد مقایسه را داشته هست.
60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews