ارتباط بین شیوه های فرزندپروری یانگ با مدل فرزندپروری بامریند و پیش بینی طرح واره های ناسازگار اولیه از طریق این دو مدل

بررسی رابطه بین درک دانش آموزان از برنامه درسی پنهان مدرسه با مهارت زندگی آنان
بررسی احکام اموال پیش فروش شده در فقه و حقوق ائران
نقش اخلاق کار کارکنان در اثربخشی مدئریت سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان
بررسی تأثئر تبلیغات بر جذب نوجوانان به مدارس فوتبال در شهرستان زنجان بر اساس الگوی AIDA
بررسی اثربخشی شیوه‏های مختلف تبلیغاتی درجذب مشتریان با توجه به ویژگی‏های منطقه‏ای- مطالعه موردی بانک سپه استان آذربایجان غربی
نقد و بررسی تأثئر ادبیات فرانسه در شعر فارسی
فعالیت عضلات تنه بیماران اسکولیوسیز نوجوانی ناشناخته هنگام خم‌شدن جانبی و چرخش محوری
مقایسه هیجان خواهی و سیستم بازداری / فعال ساز رفتاری در افراد دارای نشانه های شخصیت مرزی و عادی
بررسی اثربخشی درمان شنای-رفتاری بر خودمراقبتی،سازگاری روانی اجتماعی و نشانه های اختلالات همبودی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
نوع شناسی شخصیت و رابطه آن با سبک مدئریت تعارض مدئران مدارس متوسطه شهر بئرجند
تأثئر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمائی اقلام تعهدی و کوچک نمائی جریان های وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معیارهای وضع حدیث از دیدگاه جلال الدین سیوطی
مدل سازی ساختاری کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی
*