بررسی تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه یافتگی کشورها

فعالیت عضلات تنه بیماران اسکولیوسیز نوجوانی ناشناخته هنگام خم‌شدن جانبی و چرخش محوری
مقایسه هیجان خواهی و سیستم بازداری / فعال ساز رفتاری در افراد دارای نشانه های شخصیت مرزی و عادی
بررسی اثربخشی درمان شنای-رفتاری بر خودمراقبتی،سازگاری روانی اجتماعی و نشانه های اختلالات همبودی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
نوع شناسی شخصیت و رابطه آن با سبک مدئریت تعارض مدئران مدارس متوسطه شهر بئرجند
تأثئر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمائی اقلام تعهدی و کوچک نمائی جریان های وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معیارهای وضع حدیث از دیدگاه جلال الدین سیوطی
مدل سازی ساختاری کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی
بررسی رابطه ویژگی های خدمت بر ارزش ویژه برند :نقش میانجی تجربه مشتری
آثار و محدوده ی اذن ولی در نکاح از دیدگاه فقه وحقوق موضوعه ی ائران
بررسی مضامین اشعار فوزی المعلوف
بررسی رابطه بین بازارگرائی،نواوری،استراتژی کسب و کار وعملکرد شرکت(صنعت نساجی یزد)
مقایسه کارکردهای اجرائی کودکان دارای صرع لوب پیشانی با صرع لوب گیجگاهی و کودکان سالم
گرایشهای ریالیستس در دیوان احمد صافی النجفی
*