بررسی تحولات مدارس دینی در دوره ایلخانان

بررسی فضاهای آموزشی و مقایسه آن بااستانداردها در مدارس ابتدائی شهر ارومیه
اثر راهنماهایی پوششی معنائی و هم خانواده بر روی زبان اموزان ائرانی
بررسی رابطه ورزش با سلامت وبهزیستی جسمی و روانی جانبازان ورزشکاردر شهر تبریز
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان دختر دوره ابتدائی شهر ک
تاثئر صدای پس زمینه (نویز) در بازشناسی صامت های انگلیسی توسط زبان آموزان ائرانی
بررسی "سبک‌شناختی" اشعار نصرت رحمانی
طراحی الگوی فرهنگ سازمانی و مدئریت دانش با عملکرد سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ائران
آسیب شناسی برنامه درسی دینی از دیدگاه متخصصان و معلمان مدارس پسرانه متوسطه ناحیه 2 ارومیه
سطح بندی روستاهای نمونه گردشگری استان مازندران
مطالعه ی رابطه ی بین ویژگیهای پیش بینی سود مدئریت بر هزینه حقوق صاحبان سهام(شرکتهای پذئرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)
سرمایه اجتماعی و نظام سیاسی (با تأکید بر امنیت) در نهج البلاغه
تاثئر یک و دو جلسه فعالیت هوازی روزانه بر ریتم شبانه روزی ضربان قلب،فشار خون،دمای بدن
مقایسه زیبائی شناختی تاریخ بیهقی و راحه الصدور
*