بررسی تاثئر دو روش تصحیح خطا "ریکستس و الیسیتیشن " بر روی تولیدات گفتاری زبان آموزان ائرانی

تاثیر آمادگی فنی و انعطاف پذیری IT بر اثربخشی فناوری اطلاعات در گمرک
کشمکش های درونی و انواع آن در شاهنامه فردوسی
ابعاد حقوقی بین المللی توسل به زور در لیبی
تحلیل تطبیقی اصطلاحات عرفانی در دو کتاب گلشن راز و فتوحات مکیه
مکان یابی بهینه اماکن ورزشی شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
بررسی تجربی قانون اوکان در ایران در سطح استانی
بررسی زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ شعر فارسیِ عصر اکبر شاه گورکانی در شبه قارّه ی هند
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان امدادو‌نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت سهام و کیفیت بازار
شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی وابن تیمیه
بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نقد مبانی رویکرد اثباتی در برنامه ریزی آموزشی مدرن با تاکید بر آموزه های معنوی اسلامی
بررسی تاثیر مقابله ای سه روش یادگیری لغت: تلفیقی، جداگانه و یادگیری مترادف واژگان بر مهارت نوشتاری زبان آموزان.
*