بهینه سازی پورتفولیو با رویکرد عصبی - فازی (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)

شکل شناسی و ساختار حماسی- غنایی گرشاسب نامه ی اسدی طوسی
مطالعه مقابله ای بازترجمه آثار ادبی در ایران: بررسی موردی بازترجمه های رمان خوشه های خشم اثر جان اشتاین بک
تحلیل ساختاری عناصر داستانی بیروت 75 اثر غاده السمان
بررسی استراتژی های بومی سازی و خارجی سازی در ترجمه های انگلیسی به فارسی رمان ها بر اساس نظریه تحلیل منفی برمن
مقایسه‌ اثر انتقال دو جانبه‌ی تمرین مقاومتی ایزوتونیک و ایزومتریک بر قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضله‌ی پای تمرین نکرده
مقایسه کارکردهای اجرایی بین افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته(سالم)
انسان فرهیخته به عنوان هدف تعلیم و تربیت لیبرال و نقش آموزش عالی در تحقق آن
طبقه بندی زندانیان در پرتو اصول جرم شناسی
بررسى نقش ادبیات و فرهنگ آلمانى بر یادگیرى زبان آموزان زبان آلمانى
تاثیرآموزش گروهی ذهن آگاهی براضطراب، افسردگی، خصومت وتغییرات الکتروکاردیوگرافی (ECG) درافراد مبتلا به بیماری عروق کرونرقلب
گناه در دین ذردشتی
ارزیابی مدل رضایت شغلی معلمان بر اساس مولفه های شناختی- اجتماعی لنت و براون
مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌ شناختی ـ رفتاری، کیفیت زندگی درمانی و ماساژدرمانی بر شدت درد، کیفیت درد، افسردگی، اضطراب، استرس زنان مبتلا به درد
*