بن مایه های وجاهت حکومت در اندیشه و سئره امئرالمومنین علی(علیه السلام)

آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت فضایی میان نواحی شهری( مطالعه موردی: شهر قائمشهر)
رتبه بندی بانکهای تجاری بااستفاده از مدلهای dea/topsis ,dea,ورویکرد اندرسون پیترسون برپایه شاخصهای مالی
روند و تحولات وضعیت اشتغال زنان در ایران با تاکید بر زنان تحصیل کرده از سالهای 1365 تا 1385
بررسی دیدگاه های علامه طباطبایی در خصوص جرم و پیشگیری از آن
تأثیر رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زمان و مکان در ادبیات پایداری ایران و فلسطین "بررسی تطبیقی دو رمان الصبار اثر سحر خلیفه و دا اثر سیده زهرا حسینی"
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران
تاثیر محتوای آزاد بر گسترش حوزه عمومی
بررسی تطبیقی بن مایه گاو در یافته‌های باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام با کارکرد اسطوره‌ای گاو در متن‌‌های پهلوی (مینوی خرد، زادسپرم، بند
بررسی ترتیب وندهای فارسی
معناشناسی« خیر»و« شرّ» از دیدگاه مفسّرین قرآن کریم
بررسی ارتباط گستاخی دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان با چگونگی رضایت شغلی معلمان بر اساس دیدگاه آنان
*