بررسی جامعه شناختی تاثیر پیوند اجتماعی در رفتارهای انحرافی دانشجویان با تاکید بر فعالیت ورزشی

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت کارکنان شهرداری تهران
تاثیر آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر و دختر
بررسی تاثیر محرک های تطبیق هویت مصرف کننده و برند بر تعهد به برند و تبلیغات مثبت دهان به دهان
بررسی اثر بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی بر کاهش طلاق عاطفی، تحریف‌های شناختی بین فردی و بهبود سلامت روان زنان با تعارض زناشویی
نقش حامیان مالی در ورزش بر توسعه پایدار استان مازندران (با رویکرد بازایابی اجتماعی)
اثرتمرین شنا در دوره ترک اعتیاد بر عوامل هماتولوژیک موش های صحرایی معتاد
آموزش مفاهیم دینی و روش های آن به کودکان
بررسی ویژگی‌ها، وظائف و روند تعیین امام از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبائی
اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع آبادی(SMPVC) بر تاب آوری و خودکارآمدی کارکنان مرد شرکت تعاونی مرغداران شهرستان سنندج و حومه
مقایسه سبک زندگی دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکار با تاکید بر نحوه گذران اوقات فراغت مقطع متوسطه شهر اقلید
بازخوانی معنای تفکر در آیات و روایات
بررسی توانش ارتباط بینافرهنگی و حساسیت بینافرهنگی معلمان: نگاهی بر دانش باور، و عمل معلمان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر برند سازمانی و وفاداری مشتریان
*