مقایسه تولیت در فقه امامیه با حقوق موضوعه ایران


مقایسه تولیت در فقه امامیه با حقوق موضوعه ایران
تولیت‏ یکی ازعناوینی هست که در باب وقف و ارث بحث شده هست.


مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی (ره)
به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی تولیت می گویند.


بررسی عوامل موثر بر امید به زندگی کارکنان شهرداری تهران با رویکرد رضایت شغلی آنان
متولی، مدیر وقف می‏باشد و مسولیت حفظ و نگهداری، تعمیر، مرمت و تلاش در جهت ازدیاد درآمد موقوفه را عهده دار هست.


رهیافت اسلامی تأسیسی روابط بین الملل
متولی پس از این که قبول تولیت نمود مجاز به رد این مسوولیت نبوده و هم چون امینی دلسوز باید به وظایف محوله بپردازد.


مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری داخلی در حقوق ایران و انگلیس
چنانچه واقف مسأله سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستی از اون شخص معینی باشد، فقها نظرات متفاوتی در خصوص تعیین متولی بر اموال موقوفه دارند نظر اول این هست که تولیت از اون واقف باشد؛ زیرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتی اون را متوجه دیگری نکرده باشد این حق همچنان برای او باقی هست.


جایگاه سازمان بین‌المللی غیردولتی حمل و نقل عمومی (UITP) در حمل و نقل عمومی با تاکید بر متروی تهران
نظر دیگر این هست که در این صورت سرپرستی عین موقوفه از اون موقوف‏علیهم هست؛ زیرا فایده ومنفعت، مال اونان هست و نظر سوم این هست که در این صورت سرپرستی از اون حاکم هست.


آثار حقوقی تحریم بر اجرای قراردادهای داخلی و بین‌المللی ایران
فقها برای تولیت وقف، شروطی شامل: عقل، بلوغ، کفایت، اسلام و عدالت را ذکر کرده اند.


بررسی مردم‌شناختی برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان د
در باب تولیت موقوفات ماده 61 و ماده 75 قانون مدنی نیز مقرر می دارند «واقف می‏تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معین، برای خود برنامه دهد، و نیز می‏تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند» ماده 4 قانون اوقاف مصوب سال 54 مقرر می‏دارد: «متولی موقوفه کسی هست که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد، تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق گواهی شود.» ماده 81 قانون مدنی نیز مقرر می دارد که در اوقاف عامه که متولی نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.


بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی بر اضطراب، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای منفی در مورد خود و عزت نفس در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بند 1ماده 1 قانون تشکیلات واختیارات اوقاف اشعار می دارد: اداره اوقاف عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه هست بر عهده ساوقت اوقاف هست.

بنابراین در فقه و حقوق موضوعه ایران شرایطی برای متولی موقوفه ها در نظر گرفته شده هست که می توانند مکمل همدیگر باشند.

افتتاح حساب مشترک و محاسبه عملکرد مالی متولیان جهت نظارت بر متولیان اموال موقوفه همچنین تطبیق موضوعات ارائه شده در محدوده فقه با حقوق موضوعه ایران در جهت ارائه راهکارهای عملی و قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی موجود می توانند تا حدودی راهگشای مشکلات مربوط به متولی و تولیت در نهاد وقف باشد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews