تحلیل تحولات حقوقی - قرارادی، قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران


تحلیل تحولات حقوقی - قرارادی، قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران
ارزیابی سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از منظر حقوقی - قراردادی،از اکتشاف اولین چاه نفت در ایران تا کنون،بیانگر اون هست که به جز نخستین قراردادهای نفتی که قراردادهای امتیازی بودند و از طول عمر بالایی برخوردار بودند،تا سال 1371ه.ش،تقریبا" هیچ نوع قرارداد متعارف و بلند مدتی منعقد نشده بود.در حالیکه در سال های 1393-1372 ه.ش تا کنون ،سه نسل از قراردادهای بیع متقابل ،طراحی و عملیاتی شدند.حال با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، بایستی تبیین گردد که پايه ا"قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ، دلالت بر هستفاده از چه نوع قراردادی را در صنعت نفت و گاز کشور دارد و همچنین ملاحظات و چارچوب های حقوقی – قراردادی چگونه باشد تا در طراحی قراردادهای آتی در برگیرنده منافع حداکثری ملت ایران باشد و در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی،در می یابیم که الزامات قانونی حاکم بر این حوزه ،سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد.البته با بازنگری در نقاط ضعف و قوت این قراردادها و با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود،.باید قراردادهای جدیدی طراحی گردد تا با انعطاف پذیری خود ،پاسخگوی نیازهای میادین هیدروکربوری کشور باشند.


بررسی رابطه بین معنویت با سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران


مسوولیت مدنی دولت در فرض قوه قاهره در حقوق ایران


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

بررسی کیفیت زندگی، کیفیت رابطه زناشویی و روابط والد – فرزند در مصروعین بالغ
مقایسه رضایت شغلی و خودکارآمدی در دبیران مدارس هوشمند و عادی
علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت
فرهنگ توصیفی اصطلاحات بودایی در متن سغدی بودایی "سوتره علت و معلول کردار"
بررسی کتاب‌‌های فارسی (خوانداری دوره ابتدایی) از نظر دربرگیرندگی مفهوم خوش‌بینی
بررسی مقایسه یادگیری ریاضی دانش‌آموزان کمیته امداد و عادی با توجه به طبقه‌بندی شناختی، عاطفی و روانی–حرکتی بلوم
بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده و تاثیر آنها در یادگیری سازمانی در دانشگاه علم و فرهنگ
بررسی نگرش کتابداران عمومی استان خوزستان نسبت به فناوری اطلاعات و عوامل فردی موثر بر آن
تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز،
تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی آن با برنامه درسی رسمی (قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش
پیشنهاد چهارچوبی برای ارزیابی کیفی-کمی ترجمه با استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف: موردپژوهی دوترجمه از بوف کور
آسیب‌شناسی راهبردی سرای محلات منطقه 6 و راهکارهای توانمندسازی مدیریت محله در سال 1393 بر اساس مدل استراتژی SWOT و رویکرد ترکیبی AHP,TOPSIS
*