بررسی ضمانت‌نامه‌های مستقل در مقررات بین‌المللی و لایحه جدید تجارت


بررسی ضمانت‌نامه‌های مستقل در مقررات بین‌المللی و لایحه جدید تجارت
ضمانت نامه مستقل پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی هست که هستفاده از اون در دهه 60 میلادی آغاز شد.از ویژگی های بارز این ضمانت نامه "مستقل بودن از قرارداد پایه" هست.


اصول حاکم بر شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین و اصول حقوق قراردادهای اروپا
ضمانت نامه مذکور عقدنامه ای هست که از ماهیت ویژه و مختص به خود برخوردار هست.


بررسی مقایسه‌ی هوش معنوی و تاب‌آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی
از طرفی به دلیل بالا رفتن مبادلات بازرگانی بین کشورها و افزایش میزان انجام پروژه ها توسط پیمانکاران تبعه یک کشور در کشور دیگرو از طرف پیجیده شدن تعهدات طرفین و افزایش ریسک عدم انجام تعهد یا انجام ناقص اون،موجب رواج هرچه بیشتر هستفاده از ضمانت نامه های مستقل شده هست.


ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان
ضمانت نامه مستقل که مدت وقت چندان طولانی نیست که در نظام بین المللی و به تبع اون در نظام های حقوق داخلی کشورها جا افتاده هست.


تبارشناسی تربیت جدید در ایران (تولد مدرسه)
در بخش بین الملل مقررات اتاق بازرگانی بین الملل و مفرات کنوانسیون ساوقت ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی به ضمانت نامه های مستقل اختصاص یافته هست.


بررسی تطبیقی سیاست خارجی عربستان و مصر و تاثیر آن بر اتحادیه عرب (1960-2010)
در حقوق ایران نیز لایحه جدید تجارت گامی جدید و موثر در جهت اختصاص دادن مواد قانونی برای ضمانت نامه های مستقل می باشد.


سیاست جنایی اسلام در برخورد با بزهکاری غیرمسلمانان


بررسی تأثیر بازی های گروهی سنتی بر رشد مهارت های حرکتی کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی


78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews