مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری داخلی در حقوق ایران و انگلیس


مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری داخلی در حقوق ایران و انگلیس
امروزه داوری یک شیوه مناسبی برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده هست .


ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌ی پالایشگاه شازند بر ظرفیت توانمندی جوامع محلی پیرامون
وقتی اشخاص داوری را به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات خود انتخاب نموده اند اینگونه در نظر داشته اند تا دیگر دادگاهها در اختلاف اونها و امور مربوط به اون دخالت ننمایند اما با توجه به شرایط خاص داوری دخالت محاکم به منظور مساعدت و نظارت بر اون غیرقابل اجتناب هست .


هستی شناسی اقرار
قوانین جدید داوری متضمن قواعدی راجع به نقش طرفین ، داور یا داوران و محاکم در کلیه مراحل داوری از ابتدا تا انتهای فرایند اون می باشند ، این قوانین و قواعد هرچند تا حدود زیاد باهم یکسانند اما در برخی از جهات به ویژه در خصوص موارد مداخله محاکمدر داوری ، اهداف ، حدود ، کیفیت و وقت مداخله با یکدیگر متفاوند .


رابطه هوش اخلاقی و سلامت روان با تعهد سازمانی در کارکنان مراکز استعدادهای درخشان استان فارس
تحقیق حاضر با هدف کشف نقاط ضعف و قوت موارد مداخله محاکم ملی در داوریهای داخلی ، میزان مداخله ، شرایط ، وقت و کیفیت اون در حقوق دو کشور ایران و انگلیس انجام گرفته تا نتیجه به صورت کاربردی جهت اعتلای داوری در بازنگریو اصلاح قانون داوری ملی که در اون نقش حاکمیت اراده برجسته تر از پیش باشد مورد بهره برداری برنامه گیرد .


بررسی علل عدم بهره‌مندی از سینما در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر اردبیل
اونچه مسلم هست دخالت در داوری با هر هدفی که صورت پذیرد باید مبتنی بر مجوز قانونی و در گستره ای محدود شورت پذیرد تا ضمن حفظ هستقلال داوری ماهیت داوری را از قراردادی به ماهیتی قضایی تبدیل ننماید.


رابطه بین سرمایه روانشناختی ، ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز


مقایسه اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی رفتاری و بوئنی در افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی و تاب‌آوری با توجه به نقش کنترل‌کنندگی تم


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews