بررسی نحوه اجرای آراء و احکام صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور


بررسی نحوه اجرای آراء و احکام صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور
آراء صادره از هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور وفق تبصره (1) ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشو اصلاحي مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محكوميت ذيل و يا يكي از اون دو هست : 1- محكوميت به مجازات اداري 2- محكوميت به جبران ضررو زيان وارده به بيت المال 1- محكوميت به مجازات اداري در صورت احراز وقوع تخلف توسط هيأت هاي مستشاري مورد حكم برنامه مي گيرد و شامل موارد مندرج در بندهاي (الف) الي (ه) ذيل تبصره (1) ماده (23) قانون فوق الذكر مي باشد و طبق حكم ماده (26) ق.د.م.ك مصوب سال 1361 و ماده (64) آيين رسيدگي ديوان محاسبات كشور (مصوب 10/6/1393 هيأت عمومي ديوان مذكور)، چنانچه رای صادره متضمن مجازات اداری باشد، دادستان ديوان يا نماينده ايشان نسخه اي از رأي را جهت درج در پرونده کارگزینی یا هستخدامی محکوم علیه به منظور اعمال و اجرای اون به دستگاه اجرایی ذیربط ارسال نموده و در اجراي اون مراقبت مي نمايد و در صورت قطع رابطه هستخدامی محکوم علیه با دولت نسخه ای از رای در پرونده کارگزینی یا خدمتی وی ضبط و نگهداری مي گردد (ماده 65 آيين رسيدگي فوق الذكر).


وجودشناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناختی
همينطور در صورت فوت محكوم عليه (چنانچه رای صادره صرفاً متضمن مجازات اداری باشد) اجرای رای متوقف می گردد.(بند (الف) ماده 70 همان مأخذ).


بررسی و مقایسه رضایت شغلی و مشکلات روانشناختی معلمین دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی در مدارس شهرستان خرم‌آباد
2- محكوميت به جبران ضررو زيان يا خسارت وارده به بيت المال كه بر پايه مفاد ماده (33) قانون ديوان محاسبات كشور و تبصره ذيل ماده (65) آيين رسيدگي فوق الذكر، دادستان ديوان محاسبات كشور یا نماینده وی وفق مقررات اجرایی مربوط به احکام مراجع قضایی نسبت به اجرای اون اقدام می نماید كه اين امر نيازمند تطبيق مقررات موصوف با ساختار، تشكيلات و صلاحيتهاي قانوني ديوان محاسبات كشور از طریق اعمال اصلاحات لازم در قانون دیوان محاسبات کشور و پیش بینی مقررات مربوط طی آيين نامه اجرايي قانون مورد اشاره هست.


بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن‌لا


رابطه ویژگی‌های قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه، در بورس اوراق بهادار تهران.


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews

بررسی وندهای مورد اختلاف در زبان فارسی
آزمون رفتار منطقی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری تخصیص دارایی‌ها
بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار کمی
جرائم زیست محیطی مرتبط با انرژی هسته‌ای
بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان
برآورد منابع و میزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران دارای دانش آموز استثنایی (عقب مانده ذهنی- نابینا وناشنوا) و عادی مقطع ابتدایی شهرستا
بررسی تطبیقی نظریه کلی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
طراحی مدل ریاضی اولویت‌بندی محورهای پژوهشی در صنعت گردشگری با رویکرد MADM
تاثیر مصرف مکمل کافئین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و درصد چربی زیر پوستی دانش‌آموزان دوره متوسطه
بررسي رابطه‌ي بين ويژگي‌هاي سازمانهاي نوروتيك با ابعاد سبك رهبري و جو سازماني
*