او همچنان ناشناخته است


او همچنان ناشناخته استاو همچنان ناشناخته هست

ویژه نامه عید غدیر خم
از اون وقت که کودکی نو پا بودم، به یاد دارم هر گاه که می خواستم برخیزم ، به من آموخته بودند «یا علی» بگویم ، هر گاه می خواستم باری را بلند نمایم «یا علی» می فرمودم، ام ا«یا علی» چه بود ؟ و «علی» که بود ؟ نمی‌دانستم.
.
پیامک های فاطمی
امروز هم که بزرگ شده و مطالعاتی در سیره و سرگذشت اون حضرت داشته‌ام ، باز هم باید ابرنامه کنم که چیزی نمی‌دانم و درک جلوه های شخصیت ابر مردی که ماوراء شخص وی، حتی برای اصحابش ناشناخته بود و هست؛ برای فردی چون من، ناممکن هست مگر نمی از یمی.
.
دانلود کتاب «شرح خطبه‌ی حضرت زهرا علیهاالسلام»  
مولوی بلخی با اون اندیشه عمیق و روح بلند درباره حضرت علی علیه السلام می‌گوید: .
فاطمیه یك تاریخ است
در شجاعت شیر ربانیستی                                         در مروت خود که داند کیستی؟.
مادرِ حقیقیِ امّت !
و ابوعلی سینا، متفکر و فیلسوف شرق نیز در مقام تشبیه او چنین می‌گوید: .
بحر دانش
[علی علیه السلام نسبت به اصحاب، مانند «معقول» بود نسبت به «محسوس»] و نیز می‌گوید: «علی علیه السلام در میان یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند عقول قاهره نسبت به اجسام مادیه بود.» .
بوی بهشت
به راستی کدام بُعد از ابعاد وجود علی علیه السلام را می توان بررسی کرد ؟ شجاعت، عدالت، سخاوت، ایثار، گذشت، علم، آگاهی و معرفت ، زهد و تقوا و ...
کدام یک؟
علی علیه السلام، شخصیتی هست دارای ابعاد مختلف و جامع صفات اضداد؛ حضرت فرمانروایی هست پر قدرت و صلابت و در عین حال بردبار، در میدان جنگ دلاوری کم نظیر، در محراب عبادت عابدی گریان، با دشمنان قاطع، در برابر یتیمان و بیوه زنان مهربان و رقیق القلب، سخاوتمندی بی مانند، در عین حال ساده پوشی کارگر و کشاورز، حکیمی دانا، قاضی دادگر ، بی گذشت و دقیق النظر بود.
.
بهار چهارده فصل
به راستی شناخت کامل از این دریای ناپیدا کرانه فضیلت ، تقوا و دانش، برای کسی امکان ندارد، مگر خدایی که خالق اوست و حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله که معلم و مربی اوست و اولاد مطهرش که پرورش یافتگان مکتب او هستند؛ تنها ایشان هستند که مقام و رتبت او را، چنان که هست، در می یابند و دیگران را راهی به شناخت شخصیت والای او نیست.
.
خوشتر از دَم عیسا
امیرالمؤمنین دریایی هست از خصایص عالی بشری و جامع صفات ممتاز یک انسان برتر، و به حقیقت انسانی کامل.
ایشان در این صفات، تا اونجا پیش رفته که حتی دشمنانش نیز زبان به تمجید او گشوده‌اند.
. آورده‌اند: روزی محقن بن ابی محقن که از حضرت علی علیه السلام روی برگردانده و به سوی معاویه رفته بود، برای شادمان ساختن معاویه فرمود: « من از نزد بی زبان ترین امت به نزد تو آمدم!» این چاپلوسی چنان مشمئز نماينده و بی جا بود که معاویه فرمود: " وای بر تو! علی بی زبان ترین افراد هست؟! قریش پیش از علی از فصاحت آگاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت آموخت!"(1) . . "طه حسین" نیز درباره امام چنین می گوید: " من پس از وحی و سخن خدا، سخنی پر جلال تر و شیواتر از سخن ایشان ندیده و نمی شناسم." (2) ایستادگی حضرت در برابر ناکثین، قاسطین، مارقین و اونان که می‌خواستند اسلام را از مسیر اصلی‌اش منحرف ساخته، به وادی انحراف، امتیازات طبقاتی و سنن جاهلی بکشانند، حقیقتی هست روشن.
. حلم و استقامت و سکوتش، در مدت بیست سال و اندی، به خاطر مصالح کلی اسلام و مسلمین، در حالی که "خار در چشم و هستخوان در گلو" داشت، حقیقتی هست دردناک و شفرمود انگیز که تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد.
. علی علیه السلام در اون گردبادهای اغراض و جهالت و در طوفان‌های کینه توزی از مطامع دنیوی، ناشناخته بود و سخنان آتشین و مواعظ از دل برخاسته اش در دل های قسوت گرفته و سنگین، کمتر اثری نداشت تا جایی که امام سر به بیابان می‌نهاد و درد دل را تنها با خواص اصحابش در میان می‌گذاشت یا در سکوت عمیق چاه درد تنهایی را باز می‌فرمود.
. علی علیه السلام که چشمه‌های حکمت و دانش از ستیغ کوهساران شخصیت والایش ریزان بود و قادر بود سعادت دو جهان را برای همگان به ارمغان آورد؛ او که به راه های آسمان از راه های زمین آشناتر بود، او که از شمیم روح پرور وحی محمدی صلی الله علیه و آله بهره مند شده و از کودکی در آغوش پر مهر نبوت پرورش یافته بود؛ او که عادل ترین داوران و شجاع ترین دلاوران، امیرمؤمنان و پناهگاه ستم رسیدگان و دردمندان بود؛ همچنان ناشناخته ماند و جز تنی چند از یاران وفادارش، دیگران به ارزش وجودی او پی نبردند و یا نخواستند پی ببرند.... " به واقع علی(علیه السلام)، مظلوم تاریخ اسلام هست.
"
 . . .

پی‌نوشت‌ها:

1- سیری درنهج البلاغه ، مرتضی مطهری، ص 15.
. 2- همان ، ص 19.
. .

نظرات کاربران

56 out of 100 based on 61 user ratings 586 reviews