شب 2 : کربلا دجله را خبر کن زود


61 out of 100 based on 36 user ratings 561 reviews

حاج محمدرضا بذری - شب عاشورای حسینی محرم 92 - تو شبای تار من مهتابم (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب عاشورای حسینی محرم 92 - بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب عاشورای حسینی محرم 92 - توی این دار دنیا تویی یار و شفیقم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب عاشورای حسینی محرم 92 - حسین و منی و انا من حسین (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب عاشورای حسینی محرم 92 - شور پایانی
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - روضه
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - کرببلا کرببلا... (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - صدای روضه خون میاد (واحد سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - شمشیر و تیغ و نیزه ی خود را گذاشتن (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - لالا لالا... (شعر خوانی)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - شام غریبان است، زینب پریشان است (دو دم)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - الهی رب الکریم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - عمریه خونه ی تو مهمونم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب شام غریبان حسینی محرم 92 - دسته دسته عزا داری (شور)
*