اثر مقدار عرضه و تقاضا در بزرگراه همت


اثر مقدار عرضه و تقاضا در بزرگراه همت
نقاط مختلف بین بزرگراه و حد فاصل پل روگذر محمدعلی جناح تا بزرگراه مدرس از طریق بزرگراه شیخ‌فضل‌الله نوری و بزرگراه همت باعث سرگردانی میلیونها راننده تهرانی در ساعات بین 7 تا 10 صبح و عصرها بین ساعت 5 تا 9 شب شده هست .


ایمولاتور میکروکنترل خانواده MCS 8051


بکارگیری سیستم‌های عامل متفاوت با استفاده از زبان طبیعی


75 out of 100 based on 50 user ratings 575 reviews

پیاده‌سازی ساختارهای فوق موازی
پیاده‌سازی یک ماشین Abstract جهت اجرای برنامه‌های زبان پیشرفته PL7 با قابلیتهای Concurrency
تاسیس و راه‌اندازی آزمایشکاه پردازش و آنالیز تصویر
تعیین مدل بازنمایی دانش براساس دانش دریافتی (اخذ شده)
تهیه یک برنامه کامپیوتر جهت طراحی تونل‌ها در سنگ با استفاده از روش اجرای گسسته
راه‌اندازی آزمایشگاه و ایجاد پایگاه آموزش سیگنال دیجیتال
ردیاب براساس پردازشگرهای موازی
ساخت سیستم ثبت و پردازش EMG
سیستم هوشمند برای تجویز دارو
سیستم هوشمند مترجم متون فارسی
شناسایی حروف فارسی با استفاده از روشهای نوری
طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار جهت بهینه ترانسفورˆولتاژ
Looking for a jQuery Carousel plug-in with in place AJAX refresh [closed]
What are the pitfalls of executing jQuery without $(document).ready();?
jQuery selector for every row except the first on every table except first
jQuery Fancybox & Image Frame Size Control
copying session values to input fields
How can jQuery show different items based on a variable
How to get the id of an anchor tag in jQuery?
Jquery Traversing
Retrieve label content in Jquery
Problem with jquery handling checkboxes in IE8
*