پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی چند است؟


پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی چند است؟
    پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خشکناب چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خضرلو چند است؟

پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی 427349 می باشد.


پیش شماره شهرستان خلجان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آقابابافرامرزی باید ابتدا 0427349 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خلف بیگلو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آقابابافرامرزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427349123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خلیفه کندی چند است؟
شهرستان آقابابافرامرزی از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان خمارلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 27 user ratings 952 reviews