روضه -شب دوم - نامه خلیفه دوم به معاویه


روضه -شب دوم - نامه خلیفه دوم به معاویه


/ کليپ روضه -شب دوم - نامه خلیفه دوم به معاویه
روضه -شب دوم - نامه خلیفه دوم به معاویه
• زمان : 5:47
روضه -شب دوم - فاطمیه 91 - برادر میثم مطیعی -نامه خلیفه دوم به معاویه (لعنه الله علیهما) درباره ظلم به حضرت زهرا (س)

چهارشنبه، 30
64 out of 100 based on 19 user ratings 894 reviews

حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - دارد بهار می رسد اما (مناجات)
حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - ای بهشت قرب احمد، فاطمه (واحد)
حاج میثم مطیعی و و امیر عباسی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - چرا مادر امشب پس از آنکه همسایه ها را دعا کرد ... (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - وای مادرم واای (شور)
حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - بی تو یا زهرا آه از این دنیا (زمینه)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - فاطمه جانم فاطمه یا فاطمه (شور)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - اگر داد ارادت بود (شعرخوانی)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - نیمه شب تابوت را برداشتم (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - رسیده شهیدی دوباره (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - شب از نیمه هایش گذشته (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - دارم می رم ای مولای غریبم (زمینه)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - یاد شبهای بقیع (شور)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - ای بهشت غرب احمد، فاطمه (واحد)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - شهید حیدر، زهرا (نوحه)
*