وقتی است كه صندوق ایمیل بنده قابل دسترسی نیست.در هنگام ورود آدرس الكترونیكی

ندیدیم پس این آموزش ا
قسمت ورود برای كاربران كلمه ای به نام create account وجود ندارد لطفا راهنمایی
ن خراب است شمابهیكی از بچه ها گفتیدكه به قسمت معاینه فنی مراجعه كند
است كه می خواهم پست بسازم ولی نمی
نوشتید نمیتوان ایمیل ساخت . لطفا طرز ساخت و ورود را توضیح دهید. متشكرم.
تبیان راتوضیح دهید باتو جه به اینكه راهنمای ورودایمیل برای من مبهم است
طراحی ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغیئر مکان
رفتار لرزه ای مخازن جداسازی شده
تحلیل غئرخطی تئرهای عمیق بتنی به روش اجزای محدود
اثر لایه بندی خاک بر روی پاسخ زمین به حفر تونل در خاک غئر چسبنده
تاثئر شکل هندسی مخازن همگرا-واگرا در دبی اوج هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ریاضی
شناسائی رفتار پلهای یکپارچه تحت اثر بارهای حرارت و زلزله
اثرات رفتار غئرخطی خاک بر عملکرد لرزه ای سازه ها
بررسی پل‌های بیه‌دار صندوقه‌ای پیش‌تنیده
مقایسه رفتار لرزه‌ای سیستم قاب با مهاربند شورون در حالت زانوئی، همگرا و واگرا
ارزیابی مشارکت عناصر مقاوم جانبی عمود بر جهت زلزله در مقابله با اثرات زلزله

وقتی است كه صندوق ایمیل بنده قابل دسترسی نیست.در هنگام ورود آدرس الكترونیكی
با عرض سلام
چند وقتی است كه صندوق ایمیل بنده قابل دسترسی نیست.در هنگام ورود آدرس الكترونیكی و رمز عبور پرسیده می شود كه به هیچ وجه هیچ كلمه ای را قبول نمی كند و من اصلا دسترسی به نامه های خود ندارم.
با توجه به احتیاج شدیدم به این نامه ها لطفا،
به این مشكل رسیدگی كنید.
متشكرم.
پاسخ :
با سلام

كاركنان تبیان می خواستم بخدمت شما عرض نمایم وقتی كه من از طریق ایمیل
با شماره 8502818 تماس بگیرید.


نباشید من چند بار برای ساختن ای میل به پست الكترونیك رایگان مراجعه كردم


70 out of 100 based on 25 user ratings 150 reviews

شما هستم و از سایت شما خیلی خوشم آمده است. مشكل من در مورد استفاده از خدمات
چرا وقتی می خواهم ایمیل بسازم با پیغام خطا روبرو می شوم inccorect login
است كه این نامه را می نویسم . و جوابی
سئوال داشتم ؟ می خواستم Email , Password خود را عوض كنم . چگونه می توانم این كار
این سایت میل دارد ولی مدتی است كه از كار افتاده.لطفا رسیدگی نمایید. با
نباشید من دو سوال از شما كردم ولی جوابی دریافت ننمودم شاید هم نمیدانم
علیكم و رحمه الله تعالی با تشكر از ارسال جواب بنده . در جواب سوال این جانب
E-mail
من غیر فعال شده و نمیتوانم وارد آن شوم . ایمیل جدید هم نمیتوانم بسازم .
من كه می خوام برم كارنامه خودم رو ببینم می نویسه Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
نمی توانم وارد ایمیل خود در این سایت شوم و همچنین برادرم وحتی نمی توانیم
الرحیم سلام علیكم.وقت بخیر احتراما با عرض تشكر فراوان از این سایت جامع
تاثئر کمانش میلگرد در رفتار مفصل های پلاستیک
بررسی آزمایشگاهی تاثئر ترکیب ابزار های مختلف در کاهش آبشستگی پئرامون پایه های پل
بررسی اثر ارتعاش قائم بر روی پاسخ دینامیکی سازه های چنددرجه آزادی
تثبیت تدریجی ماسه های سیلتی روانگرا با کلویید سیلیکا
بررسی عددی رفتار چرخه ای ستون های بتن آرمه تحت اثر همزمان نئروی محوری، لنگر خمشی، لنگر پیچشی
بررسی رفتار ناحیه چشمه اتصال و اعمال اثرات آن در تحلیل قاب‌های خمشی
تاثئر ناکاملی هندسی عضو مهاری بر توزیع تنش در اتصالات لوله ای سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری
طراحی ساختمانهای قاب خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع با روش "طراحی بر اساس تغیئر مکان مستقیم "
اثر دقت DEM در استخراج پارامتر های هیدروژئومورفولوژیکی
استفاده از تبدیل موجک در پیش پردازش DEM دقیق برای مدلسازی های هیدرولوژیکی
*