تکنیک و مضامین در اثر ترزدیسکرو اثر فرانسوا مورباک


تکنیک و مضامین در اثر ترزدیسکرو اثر فرانسوا مورباک
فرانسوا مورباک یکی از پیشگامان رمان‌نویسی در ادبیات فرانسته محسوب می‌شود.


بررسی نقش پردازش های ادراکی، زبانی و شناختی در کلمه خوانی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
از جمله آثاری که بسیار مورد توجه منتقدان و کارشناسان ادبی برنامه گرفته هست ، همین کتابی هست که این پایان‌نامه در مورد اون به بررسی می‌پردازد.


طبقه بندی شئ گرای تصاویر ‏‎ETM+‎‏ لندست منطقه ملایر بر مبنای شکل و اندازه در شبکه های عصبی مصنوعی
در واقع در این پژوهش سعی شده هست تا از ورای مفاهیم کتاب به نگرشی کلی در مورد شخصیت انسانهایی دست یابیم که همچون قهرمان داستان، دچار نوعی کمبود ناشی از عدم شناخت خویشتن شده‌اند.


ترجمه و توضیح تاریخ الادب العربی عصر الدول و الامارات قسم الجزیره العربیه. تالیف : دکتر شوقی ضعیف
از سویی و نیز با توجه به این که هم اکنون، غرب نیاز به امور معنوی را بیش از پیش احساس می‌کند، توجه به آثاری که در اونها انطباق در جستجوی حقیقت مطلق (خدا) هست می‌تواند مورد توجه برنامه گیرد.


مسائل فرا زبانی در یادگیری زبان فرانسه
در این رساله عواملی که منجر به انجام یک جنایت می‌شود، مورد بررسی برنامه می‌گیرند و شخصیت داستان سعی در پیدا نمودن آرامش هست که در نهایت جز در راهیابی به حقیقت مطلق (خدا) میسر نمی‌گردد.


سیری در تاریخ ادب عربی از آغاز تا معاصر / برگردان کتاب : مواکب الادب العربی عبرالعصور


ادبیات تطبیقی/ترجمه و توضیح کتاب الادب المقارن.تالیف (دکتر طه ندا)


79 out of 100 based on 64 user ratings 489 reviews