عملیات والفجر دو


عملیات والفجر دوعملیات والفجر دو

پس از طی موفقیت رزمندگان اسلام درعملیات والفجر1 كه در جبهه های میانی اجرا شد و طی اون ، ضربات سختی به نیروهای عراقی وارد آمد ، در شمال غرب و درمناطق سخت و صعب العبور كوهستانی در حد فاصل بین ارتفاعات قمطیره و تمرچین كه مأمنی برای اشرار و گروهك های ضد انقلاب داخلی نیز بود، منطقه عملیات والفجر دو انتخاب گردید.

دراین منطقه عملیاتی، پادگان حاج عمران كه از اهمیت سوق الجیشی برخوردار هست برنامه دارد ، این پادگان  از شمال به ارتفاعات چنارستان و كلاشین، از جنوب به ارتفاعات بسیارمرتفع سكران وكدو، از شرق به ارتفاعات تمرچین و شهر مرزی پیرانشهر و از غرب به تنگه دربند و شهر چومان مصطفی (عراق) محدود می شود.

شرح عملیات

در ساعت یك  بامداد روز 29 تیر 1362، عملیات والفجر 2دو با رمز " یا الله" آغاز شد.
رزمندگان دلاور اسلام در نخستین ساعات عملیات با صعود به ارتفاعات حساس منطقه و عبور از اونها ضربات سنگینی بر نیروهای عراقی و اشرار ضد انقلاب وارد ساختند و تعداد زیادی از اونها را به هلاكت رسانیدند.

درادامه عملیات درصبح روز 3/5/62  ، روستای رایات به دست نیروهای خودی تصرف شد و ضمن محاصره چند روستای دیگر، گمرك جاده پیرانشهر و حاج عمران ، آزاد گردید.
همچنین پس از اون كه نیروهای خودی بر قسمتی از ارتفاعات مهم و هستراتژیك " كینگ"(2) (2519) تسلط یافتند.
دشمن طی دو نوبت به ارتفاعات یاد شده پاتك نمود كه در نوبت اول ، مجبور به عقب نشینی شد و در نوبت دوم ، توانست بر قسمتی از اون تسلط یابد، اما پس از اون كه قهرمانان هوانیروز توانستند نیروهای خودی را تدارك نمایند، مابقی نیروهای دشمن پاكسازی شدند.
بدین ترتیب ارتفاعات 2519 ، به طور كامل به تصرف نیروهای ایران در آمد.

در نتیجه این عملیات كه مدت 16 روز به طول انجامید، تعدادی ازشهرهای مناطق كردنشین ایران از تیررس نیروهای عراقی خارج شد و با تصرف ارتفاعات حساس منطقه و پادگان حاج عمران(3) نیروهای ضد انقلاب، نفوذ خود را از دست دادند و رزمندگان اسلام بر شهر چومان مصطفی نیز مسلط گردیدند.

مجموع كشته ها و زخمی های دشمن به بیش از4 هزار نفر رسید و 200 نفر به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند.
در این عملیات ،  5 فروند هواپیما و 10 فروند هلی كوپتر، حدود 40 دستگاه تانك و نفربر نیز منهدم شدند.
همچنین از مقر تیپ 91 كه مأمور حفظ پادگان و منطقه بود مدارك و اسناد بی شماری به دست آمد كه حاكی از روابط عمیق گروهك های  كومله و دمكرات با حكومت عراق بود.

پی نوشتها:

1- عملیات والفجر1 در تاریخ  20/1/1361 در منطقه عملیاتی فكه حمرین تا شمال غرب فكه به مورد اجرا گذاشته شد.

2- این ارتفاعات به ارتفاعات گرده مند نیز معروف هست كه سپس تصرف توسط رزمندگان به ارتفاعات آزادی نام گذاری شد.

3- این عملیات به عملیات حاج عمران نیز معروف هست.


نظرات کاربران

59 out of 100 based on 34 user ratings 709 reviews