درخواست راهنمایی :اولین قدم برای مطالعه مدیریت شبکه


درخواست راهنمایی :اولین قدم برای مطالعه مدیریت شبکهمیخواستم بدونم اولین قدم برای مطالعه ی مدیریت شبکه (بیشتر جمبه ی سخت افزار) چیه؟

اصلا راهنمایی کنید باید مبحث مدیریت شبکه رو چطور آغاز کنم.

مرجعی کتابی ... ممنون می شم.سوال:blcچیست

1:

کسی در این زمینه ها تخصص داره؟
لطفا راهنمایی کنید.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
دانش لازم برای مديريت شبكه
هستفاده از فن آوری های متعدد و درعين حال پايشانا در طراحی ، پياده سازی و نگهداری شبكه های كامپيوتری ، افرادی را كه علاقه مند به فعاليت در اين زمينه خصوصا" مديريت شبكه های كامپيوتری می باشند دچار نوعی سردرگمی نموده هست و همواره برای اين طيف از علاقه مندان فعاليت در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات سوالات فراوانی مطرح می گردد :

 • از كجا می بايست شروع كرد؟
 • به چه صورت می بايست همچنين گفت ؟
 • دانش لازم برای فعاليت موثر در اين عرصه چيست ؟
 • موثرترين مسير برای حركت در اين راه چيست ؟
 • رمز موفقيت افرادی كه اين مسير را در كوتاه ترين وقت طی نموده اند چيست ؟
در جواب به سوالات فوق و ساير مواردی كه ممكن هست برای علاقه مندان فعاليت در اين عرصه مطرح گردد ، می بايست به اين نكته مهم اشاره گردد كه قطعا" می بايست موارد فراوانی را به صورت اصولی و ساختيافته فراگرفت و متناسب با تغيير در فن آوری های هستفاده شده در شبكه های كامپيوتری ،‌ فرآيند يادگيری را بدون وقفه همچنين گفت .


راهنمایی برای شبکه کردن دو کامپیوتر جهت استفاده از اینترنت
يادگيری در اين عرصه همانند بسياری از زمينه های ديگر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، فرآيندی مستمر و بدون توقف هست .


راه انداری شبکه بی سیم
افرادی كه در اين عرصه گام می نهند ، لازم هست پيشاپيش واقعيات روحی و جسمی مناسبی را در خود ايجاد و تقايشانت نمايند .


براي کلاس عملی در مورد شبکه های کامپیوتری به كجا مراجعه كنم ؟

قطعا" در اين مطلب نمی توانيم به تمامی سوالات فوق جواب دهيم ولی می توان به مواردی اشاره نمود كه می بايست به عنوان يك سياست كلی يادگيری بر روی اونان متمركز گرديد :

 • مدل مرجع OSI : رفتار عناصر نرم افزاری و سخت افزاری موجود در يك شبكه منطبق بر مدل مرجع OSI هست .


  پرميشن چيه ؟
  بنابراين لازم هست در ابتدا و قبل از هر چيز با اين مدل به خوبی آشنا گرديد .


  cisco and command line سيسکو و دستورات خط فرمانش
  شناخت و آگاهی از نحوه عملكرد مدل مرجع OSI يكی از موارد حياتی در دنيای شبكه های كامپيوتری هست .


  انتخاب یک Adsl خوب
  اهميت اين موضوع به حدی هست كه حتی در برخی موارد برای مستندسازی يك شبكه كامپيوتری نيز از مدل مرجع OSI كمك گرفته می شود .


  دستور برای run

 • مفاهيم پروتكل TCP/IP : با توجه به نقش غيرقابل انكار پروتكل ها خصوصا" پروتكل TCP/IP در دنيای شبكه های كامپيوتری ، لازم هست با اين پروتكل به خوبی آشنا گرديد .

  آشنائی با مفاهيمی همچون نحوه آدرس دهی ، نحوه ايجاد يك آدرس (بخش شبكه و بخش مربوط به host و ساير موارد ديگر ) ، Subnetting و gateway از جمله موارد حياتی در اين زمينه می باشد .


 • پشته و يا Stacks : در اين رابطه لازم هست با نحوه پياده سازی stack بر روی host آشنا گرديد .

  همينطور ، آشنائی با هر يك از عناصر موجود در شبكه ( نظير كارت شبكه ، درايورهای مربوط به هر يك از دستگاه ها ، سيستم عامل و ساير موارد ديگر ) نيز می بايست در دستور كار برنامه گرفته تا اشكال زدائی شبكه با فرآيندی منطقی صورت پذيرد.
 • لايه دوم :‌ در اين رابطه لازم هست با نحوه عملكرد سوئيچ و تفاوت اون با هاب و روتر آشنا گرديد .

  شناخت bridge و تفاوت بين يك collision domain و يك broadcast domain و در ادامه آشنائی با VLAN نيز می بايست در دستور كار برنامه گيرد .


 • روتينگ : در اين رابطه لازم هست با يك پروتكل روتينگ آشنا گرديد .

  پروتكل RIP به دليل عدم پيچيدگی فراوان ، گزينه ای مناسب برای شروع هست .

  هدف از آشنائی با پروتكل های روتينگ ، ايجاد بستر و زيرساخت مناسب آموزشی برای آشنائی با نحوه عملكرد روتر هست و اين كه چگونه دستگاه فوق اطلاعات يك شبكه را در اختيار ساير شبكه ها برنامه می دهد.

  بنابراين لازم نيست به صورت خيلی جدی و عميق درگير مفاهيم پيچيده روتينگ و الگوريتم های مربوطه شد .


 • سرايشانس ها : سرايشانس ها در يك شبكه دارای جايگاهی بسيار مهم می باشند و لازم هست با نقش سرايشانس هائی نظير DNS ,DHCP و WINS آشنا گرديد .

  بديهی هست نصب ، پيكربندی ايمن ، نگهداری و اشكال زدائی سرايشانس های فوق می بايست در دستور كار برنامه گيرد .


 • استفاده مفيد از منابع مرجع شبكه ای : در اين رابطه لازم هست از منابع مرجع شبكه ای به صورت اصولی هستفاده نمود ( سايت whatis.com گزينه ای مناسب برای يافتن برخی از سوالات متداول و يا اصطلاحات پايه در خصوص شبكه های كامپيوتری هست ) .

  جواب به سوالات و يا تشخيص و رفع اشكالات احتمالی ، می بايست مبتنی بر رايشانكردهای كاملا" علمی باشد حتی اگر لازم باشد در ابتدا از واژه ارزشمند " نمی دانم " هستفاده نمود .


 • امنيت :‌ ايمن سازی و ايمن نگهداشتن يك شبكه كامپيوتری يكی از مهمترين وظايف مديران شبكه در عصر حاضر محسوب می گردد.

  بنابراين لازم هست كه اطلاعات خود را در زمينه امنيت خصوصا" نحوه عملكرد فايروال ها و ساير تكنولوژی های امنيتی نظير VPN افزايش داد .

  همينطور ، آشنائی با authentication ، authorization و accounting و تفاوت بين هر يك از اونان نيز می بايست در دستور كار برنامه گيرد.
 • خروجی : آگاهی از آخرين وضعيت پيكربندی و عملكرد يك دستگاه شبكه ای از جمله اقدامات حياتی يك مدير شبكه می باشد .

  بنابراين لازم هست با نحوه دريافت اطلاعات در خصوص وضعيت هر يك از دستگاه های شبكه ای آشنا گرديد .

  مثلا" در ارتباط با روتر و سوئيچ می توان از مجموعه دستورات مختلف show به منظور آگاهی از اطلاعات پيكربندی و نحوه عملكرد اونان هستفاده نمود .


 • آشنائی با نحوه عملكرد برنامه ها و رايشانه های درگير در فرآيند ارتباطی :‌ در اين رابطه لازم هست از يك زاايشانه ديگر و در ابعادی عميق تر ، حركت داده ها از يك برنامه به برنامه ديگر بررسی گردد :
  يك برنامه بر پايه چه نوع ساختاری داده مورد نياز خود را از يك برنامه دريافت می نمايد ؟ ( segmented, packetized, framed و يا routed )
  كامپيوتر چگونه از آدرس MAC يك بسته اطلاعاتی آگاه می گردد ؟ ( ARP )
  نحوه ايجاد يك فريم به چه صورت هست ( MTU )
  سوئيچ برای فوروارد كردن يك بسته اطلاعاتی بر روی يكی از پورت های موجود از چه روشی هستفاده می نمايد ؟ ( FDB )
  چگونه روتر يك اينترفيس را انتخاب می نمايد ؟ ( جدول روتينگ )
  و ...

موارد فوق ، رايشانكردهای پايه ی به منظور شكل گيری يك سياست آموزشی برای علاقه مندان فعاليت در عرصه شبكه های كامپيوتری به عنوان مدير شبكه را ترسيم می نمايد .

مديرانی كه می بايست علاوه بر افزايش مستمر توانمندی خود ، قادر به مديريت پايشانای ساير منابع انسانی شاغل در مراكز شبكه به منظور نگهداری مطلوب يك شبكه كامپيوتری باشند .

آموزش مستمر و هدفمند وجه اشتراك تمامی كاركنان شاغل در يك مركز شبكه ای هست، چراكه مديريت و راهبری مطلوب يك شبكه كامپيوتری بدون توجه به معيارهای علمی ، امری محال و دور از دسترس خواهد بود كه پيامد اون از دست دادن منابع ارزشمند انسانی و غيرانسانی هست .


تهيه شده در شرکت سخا روش - 1382

2:

[ zaraoustra بسیار ممنونم.

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
نقش‌های یک مدیر سیستم
نقش‌های یک مدیر سیستم
موفقیت یک سیستم کامپیوتری پایدار، امن و کارا تا حدود زیادی به مدیر سیستمی که نگهداری از اون را بر عهده دارد، بر می‌گردد.

معمولا نگهداری، تنــظیم و بــروز رسانی سیستم بــرای حفظ اون در بهترین شرایط کاری، وظیفه چندان آسانی نیست.
شغــل مدیر سیستم می‌تواند عــلاوه بر مدیریت و نگهـداری از سیستم، پشتیبانی از کاربران نیز باشد.

در زیر لیستی از وظایفی را که ممکن هست بر عهده یک مدیر سیستم باشـد، مشــاهــده می‌نمایید.

با دیدن این لیست می‌توانید سطح گسترده وظایف یک مدیر سیستم را بهتر درک کنید.

روشن و خاموش کردن سیستم شما ممکن هست دوست نــداشته باشیــد که هرکسی که دارای یک حساب کــاربری بر روی یک سیستم هست، قادر به روشن و خاموش کردن اون باشــد.

مخصــوصا وقتــی کامپیوتر مورد نظــر در حال ارائه خدمــاتی بــر روی شبــکه اســت که نیاز دارید تا همیشه قابل دسترسی باشند.
حساب‌های کاربری ایجاد حساب‌های کاربری یکی از امور بسیــار پـایـه‌ای یـک مــدیــر سیــستم اسـت.

بسیاری از شبکه‌ها دارای سیاست‌های خاصی برای حساب‌های کاربران خود هستند و مدیر سیستم باید اعمال‌گر این سیاست‌ها باشد.

اعمــال حقــوق دستــرسی ناصحیح برای کاربران می‌تواند راه‌های نفوذ به سیستم را باز کرده و باعث سیاه شدن روزگارتان بعنوان یک مدیر سیستم شود.
امنیت امن‌ترین سیستم‌ها سیستمی هست که به جایی متصل نیســت و تنها یک کاربر با اون کار می‌کند! البته این کار عملی نیست.

بنابراین باید حقوق دسترسی کاربران به گونه‌ای تنظیم گردد که دسترسی به منابع سیستمی همراه با کنترل و محدودیت امکانپذیر باشد.
مانیتور کردن منابع سیستمی هر سیستمی نیاز دارد تا بطور دائم مانیتور شــود.

ایــن کار ممکن هست توسط اسکریپت‌ها و یا نرم‌افزارهای خاصی صورت گیرد تا در مواقع لازم مدیر سیستم بتوانــد بـا مداخله به موقع خود مانع از کار افتادن بخش یا بخشهایی از سیستم گردد.

دیسک‌ها پر می‌شوند، پردازنــده‌ها درگیر پردازش‌های سنگین می‌شوند، سیستم‌ها Overload می‌شوند و این وظیفه مدیر سیستم هست که اونــها را در حال کار نگاه دارد.
خودکار سازی برخی وظایف این امــر وظیفه بسیار مـهـم و دشواری هست.

خودکار سازی ممکن هست شامــل نوشتن اسکریپت‌های خاص و تنظیم نرم‌افزارهای کاربردی خاصی باشد تا بتوانند برخــی از امــور روزمره را بــر عهــده گرفـتـه و از ایـن طریق قابلیت اطمینان و پایداری سیستم را بالاتر ببرند.

خودکار سازی می‌تواند اموری مانند پشتیبان گیـــری از سیـستم و تجزیه و تحلیل فایل‌های ثبت رخداد را بر عهده بگیرد و همچنین می‌تواند تا حد زیادی در وقت مدیر سیستــم صــرفه جویی نماید.

با تهیه و نوشتن اسکریپت‌های مدیریتی خواهید توانست از تایپ تعداد زیادی دستور در طی روز خودداری کنید.
پیکربندی سیستم تقریبا تمامی دایمن‌ها مانند سرویس‌های فایــل، چاپ، وب، پست‌الکترونیک، FTP و...

قبل از عملیاتی شدن نیاز به تنظیم و پیکربندی دارند.

بسیاری از ایــن نــرم‌افزارها نــیـاز بــه تنـظـیم حقوق دسترسی و تعریف کاربران خاص خود را دارا هستند.

فایل‌های پیکربندی که برای انجام تنظیمات دایـمـن‌ها هستفاده می‌شوند ممکن هست شامل چند تا چند صد خط باشند.
دیسک‌های سخت و فایل سیستم‌ها دیسک‌های سـخت و فایل سیستم‌ها دارای نقش بسیار مهم و پایه‌ای در عملکرد سیستم‌عامل هستند.

هر گونه کاستی و نقــص در عملــکرد اونــها می‌توانــد باعـث افت عملکــرد یـا توقف کلی سیستم گردد.

اقداماتی نظیر بررسی دائمی فضای دیسک و تعریف ســـهمیه‌های فضا (Disk Quota) جهت کاربــران می‌تواند باعـث جلوگیری از مصرف کل فضای موجود توسط کاربران خاص گردد.
پشتیبان‌گیری و بازگرداندن نسخه‌های پشتیبان هیـچ چیزی نمی‌تواند مانند یک پشتیبان خوب هنگام از دست رفتن داده‌ها نجات بخش باشد.

یک پشتیبان گیــری مناســب می‌تــوانــد باعــث صـرفه‌جویی‌های میلیونی در مواقع اشکال و از دست رفتن داده‌ها شود.

این وظیفه که امکان خودکار کـــردن اون بـه سادگی امکان‌پذیر هست، باید یکی از اولویت‌های اولیه هر مدیر سیستم باشد.
سرویس‌های چاپ اداره هر نوع خدمات چاپی که بر روی شبکه برنامه داشته باشد، دست مــدیر سیستم را می‌بوسد! از تنظیم و پیکربندی سرویس‌دهنده‌های چاپ گرفته تا اضافه کردن چاپگـــرهـا، تعـــویــض تونر وسایر امور مربوط به چاپ.

برخی اوقات مدیران سیستم حتی باید کاغذ چاپگرها را نیز اداره نمايند.
مدیریت شبکه هنگامی که چند کامپیوتر دارید که به هم متصل بوده و باهم در ارتباط هستند، یـک شبکه دارید.

بنابراین شخصی باید وجود داشته باشد که بر عملکرد این شبکه نظارت داشته و اونرا در بـالاترین حد کارایی خود نگاه دارد.

وظایفی کــه یــک مــدیــر شبکه علاوه بر نظارت ممکن هست بر عهده داشته باشد، می‌تواند شامل مواردی مانند دیوارهای آتش، مسیریـابی و اتصال به شبکه اینترنت باشد.

این موارد وظایف کوچکی برای یک مدیر سیستم نیست.
پست‌الکترونیک، وب، موسسه ماليهای اطلاعاتی و سایر خدمات هر ماشین سرویس‌دهنده‌ای می‌تواند عهده دار خدمات میزبانی صفحات وب، ارسال و دریافت نامه‌های الکتـــرونیــکی و یا مرکز ذخیره سازی موسسه مالي‌های اطلاعاتی باشد.

مدیر سیستم باید از هرنظر بر ارائه خدمات اینچنینی نــیــز نظارت داشتــه و نگـــهـداری و پیکربندی‌های مرتبط با این نوع خدمات را اجرا کند.
بــا مرور این لیست، اکنــون دیــد بهتــری از گستـردگی سطح وظایف و مسئولیت‌های یک مدیر سیستم دارا هستید.

در محیط‌هایی با چند صد کاربر و ده‌ها ایستگاه کاری و چندین سرویس‌دهنده مختلف، امر مدیریت سیستم بین چند نفر تقسیم می‌گردد.


3:

برای مشخص کردن موضوع:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
or

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

4:

اینجا کسی با مدیریت شبکه آشنا نیست؟

5:

كلا در چه زمينه اي مي خواهيد ياد بگيريد ؟
اينكه مثلا يك سخت افزار شبكه رو چگونه تنظيم كنيد رو ؟
يا اينكه مي خواهيد مديريت شبكه رو ياد بگيريد ؟
اگر مي خواهيد بحث هاي سخت افزاري شبكه رو ياد بگيريد بايد دوره هاي آموزشي Cisco كه شامل :
CCDA.

CCDP.

CCIE.

CCNA.

CCNP.

CCSP دوره ها هست را طي كنيد .
ولي اگر مي خواهيد مديريت شبكه را ياد بگيريد بايد دورهي MCSE را بگذرانيد
و اگر مي خواهيد برنامه نايشانسي تحت شبكه را ياد بگيريد بايد MCSD را ياد بگيريد

6:

داشتم تاپیک هارو مرور میکردم که رسیدم به این یکی!
دوست من mamad_tk_pk با تمام احترامی که براتون قائلم ولی لطف کنید بفرمائید MCSD.net چه ارتباطی به شبکه و برنامه نویسی شبکه داره.؟ کسانی که MCSD رو انتخاب میکنن به عنوان توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری مایکروسافت با برنامه نویسی ویندوزی و تحت وب و تکنولوژی هایی مانند دات نت، ASP.net و XML و مباحث مهندسی نرم افزار آشنا میشن که کوچکترین ارتباطی با شبکه و فناوری شبکه نداره! البته یه برنامه نویس تحت وب در حد مقدماتی باید با مفاهیم شبکه آشنا باشه ولی خب باز ارتباطی نداره!
در ضمن فرمودین که کسانی که می خوان مدیر شبکه بشن دوره MCSE رو انتخاب کنن.

مگه کسی که دنبال مدارک سیسکو میره مدیر شبکه نمیتونه باشه؟ مباحثی که تو دوره های سیسکو مطرح میشن مباحث سخت افزاری محض نیستن و قطعا یه روتر یا سوییچ سیسکو بدون سیستم عامل یا نرم افزار built in که سیسکو براش طراحی کرده کار نمیکنه! کسانی که دوره های CCNA و CCNP رو طی میکنن بعدها اگه بخوان ادامه بدن وارد مباحثی بسیار پیشرفته امنیت و messaging و ...

آشنا میشن که MCSE در حد و اندازه انگشت کوچیکه اینا هم نمیشه! مثلا تا CCIE...
دوره MCSE مایکروسافت حول محور مباحث نرم افزاری بیشتر متمرکزه.

ولی اینطوری نیست که مطالب پایه که تو دوره های ورودی سیسکو یعنی CCNA مطرح نمیشه.

اتفاقا! منتها سپس مفاهیم اولیه شبکه و مدل رفرنس OSI و TCP/IP تو MCSE شما وارد مباحث سیستم عامل شبکه و نرم افزارهای لازم و بقیه هستاندارد های شبکه های مایکروسافتی و همچنین امنیت میشین ولی در کورس های سیسکو مستقیما وارد مباحث Routing و Switching.
به نظر حقیر مباحث و دوره های مربوط به MCSE یا سیسکو مکمل هم هستن.
طبق تجربه ای که بنده بهش رسیدم بهترین نقطه شروع دوره Network+ کامپتیا و بعد گذورندن چهار تا از 7 تا کورس مربوط به MCSE هستش یعنی تا MCSA، به عنوان یکی از آزمون های elective یا اختیاری MCSA میتونین Network+ یا Security+ رو انتخاب کنین که به نظر بنده دومی بهتر میتونه باشه سپس اون CCNA.

بعد بسته به علاقه تون میتونید MCSE رو ادامه بدین یا کورس های سیسکو مثل CCNP یا CCDP و ...

رو.
البته به هیچ عنوان قصد جسارت نداشتم دوست من
بنده خودم هم مثل rad.rs مبتدی هستم هنوز دارم یاد می گیرم...


7:

سلام دوست عزيز
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) for Microsoft .NET
اين فرموده ي شما كه MCSD چه ارتباطي به شبكه دارد رو رايشان حساب به قول خودتون تازه كار بودن شما مي گذارم .


البته دوست عزيز قصد جسارت ندارم .

ولي بهتره كه وقتي يك حرفي زده مي شود ، قبلش يك مقدار تحقيق و جست و جو كنيم كه بعدش به مشكل بر نخوريم .
اگر دقت كنيد MCSD for Microsoft .NET هست كه خيلي فرق دارد با MCSD.NET
شما بهتر هست كه مقداري در سايت مايكروسافت تحقيق كنيد و ببينيد آيا MCSD واقعا با شبكه ارتباطي ندارد !!!!!

پس چرا تمام مطالبي كه در اين رشته تدريس مي شود درباره ي شبكه هست ؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا حرفي را بزنيم كه درباره اش مطمئي نيستيم ؟؟؟؟
و بخواهيم طرف مقابل را زير سوال ببريم .

اين رفتار قشنگي نيست .
شما مي تونيد در سايت هاي آموزشگاه هاي ايراني هم تحقيق كنيد و يا حتي سوالات يكي از كورس هاي اين رشته را بگيريد و ببينيد كه در چه ضمينه اي هست .

هميشه كساني كه مي خواهند سيسكو بخونند اول MCSE رو مي گذرونند .
در جواب اينكه فرموديد " مگه کسی که دنبال مدارک سیسکو میره مدیر شبکه نمیتونه باشه؟ " بايد بگم كه نه نمي تونه يك مدير موفق بشه .
به نظرم بحث اين دو رشته از هم جدا هست .
من تمامي اين رشته ها رو خودم گذروندم و از جايي مطلبي نخوانده ام كه كپي پيستي در كار باشه .

و تمامي نظرات خودم رو مي نايشانسم كه يك فردي هستم كه تمام اين دوره ها رو گذروندم و تفاوت هاي اين 3 رشته ي متفاوت رو درك كردم .

" MCSE در حد و اندازه انگشت کوچیکه اینا هم نمیشه "
هر كدوم جاي خودشون رو دارن و نبايد اينها رو با هم مقايسه كرد .

درسته سيسكو يك مقدار پيچيده تر هست ولي از كمك MCSE در مطالب شبكه نمي توان گذشت .

"به نظرم مباحث و دوره های مربوط به MCSE یا سیسکو مکمل هم هستن."
كاملا درسته (تناقض در حرف ها)

8:

سلام دوست من
خیلی خوشحالم باهاتون آشنا شدم و خیلی خوشحال میشم بیشتر یاد بگیرم
فرمایشتون رو در مورد:

قبول ندارم.

من منظورم این بود که سرفصل هایی که در MCSD.net مطرح میشه مباحث منطبق با مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی هستند و گمان نمیکنم هیچ مدیر شبکه ای برای اینکه بخواد برنامه نویسی تحت شبکه (socket programing) رو یاد بگیره سراغ MCSD.net بره! من نمی دونم واقعا چه ارتباطی بین مباحث MCSD.net و MCSE وجود داره! تو MCSD.net مفاهیم مربوط به windows application و web application و معماری دات نت و متد های مهندسی نرم افزار بحث میشه و بنده هم عرض کردم کسی که میخواد مثلا تکنولوژی ASP.net رو برای طراحی نرم افزار های تحت وب یاد بگیره باید حداقل آشنایی با مفاهیم شبکه داشته باشه ولی این به این معنی نیست که من نوعی که مثلا مدیر شبکه هستم باید برنامه نویسی تحت شبکه برم سراغ MCSD.net! قطعا کسی مانعم نمیشه ولی خب نیازی به پیمودن نزدیک به 5 کورس MCSD.net برای برنامه نویسی تحت شبکه نیست واقعا!
اما منظورتون رو در مورد MCSD for Microsoft .NET اصلا متوجه نشدم!
والا تا جایی که میدونم مایکروسافت سپس اینکه دات نت فریمورک رو در سال 2000 عرضه کرد تمامی سرفصل های MCSD رو به MCSD.net آپدیت کرد.

تنها تفاوتی که اینها با هم دارن اینه که در MCSD واقعا دات نت جایی نداشت و Visual Basic زبان برنامه نویسی مورد هستفاده برای طراحی ویندوز اپلیکیشن و ASP به عنوان تکنولوژی تولید برنامه های تحت وب مطرح بود که سپس عرضه دات نت زبان های VB.net و C# و همچنین ASp.net جای اینها رو گرفت.

پس الان دیگه اثری از MCSD نیست چون MCSD.net جای اون رو گرفته.

تمامی این مفاهیم هم باز به اون صورت ارتباطی با مباحث شبکه و دوره های MCSE و CCNA و دوره های مشابه دیگه ندارن.

در ضمن فرمودین:

هميشه كساني كه مي خواهند سيسكو بخونند اول MCSE رو مي گذرونند .

خب این فرموده شما هم اشتباهه.

یعنی من که میخوام مستقیما سراغ سرفصل های سیسکو و دوره های CCNA و دوره های پیشرفته ترش برم باید قبلش MCSE رو بگذرونم؟ مسلما نه! اینا حرفایی که به غلط جا افتاده.

مایکروسافت دنیای خودش و سیسکو هم دنیای خودش رو داره.

کسی که میخواد یه روتر سیسکو رو کانفیگ کنه چه لزومی داره هستاندارد ها و پروتکل های مخصوص شبکه های مایکروسافتی و سیستم عامل ویندوز سرور رو بلد باشه؟ مگه اینکه در محیطی کار کنه که تلفیق و ترکیبی از شبکه های مایکروسافتی و تجهیزات سیسکو رو داشته باشیم، اون موقع بله فرمایش شما صحیحه.

تمامی مفاهیم پایه ای و fundamental شبکه همونطور که در سرفصل های MCSE مورد بررسی برنامه میگیرن در دوره های سیسکو هم بطور کامل تشریح میشن.

تو خود CCNA به هر رفرنسی مراجعه کنین میبینین که قبل از کانفیگ یه سوییچ یا روتر ابتدا هستاندارد های اولیه و مدل رفرنس OSI و مدل TCP/IP بحث میشه و سپس مفاهیم تخصصی تر.و همچنان در مورد اینکه یه متخصص شبکه های سیسکو میتونه مدیر شبکه هم باشه پافشاری میکنم.

اونم یه مدیر موفق!
این کتاب رو یه مرور کوتاه بکنین شاید نظرتون عوض شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موفق باشین

9:

دوست عزيز
بهتره در اين باره بدون توجه به بازار كار اينگونه بگايشانيم كه هر شخصي نظر خودش را دارد .

و اينكه مدير موفق چگونه آدمي هست رو رايشان حساب نظر شخصي مي گذاريم .
و من به هيچ وجه حق ندارم نظر شخصي خودم رو به شما تحميل كنم .
مهم رفاقت بين ما هست كه نبايد تحت هيچ واقعياتي از بين برود .


ولي وقتي كه شما وارد بازار كار بشايشاند 100% نظرتان عوض مي شود .
باز هم اگر از من ناراحت شديد من را ببخشيد .

10:

سلام دوست عزيزم!
اينطوري كه از حرفات مشخصه تازه داري سيسكو رو شروع ميكني.بهت تبريك ميگم راه خوبي رو پيش گرفتي.در مورد MCSD تا حدودي(ونه كامل)حرفات درسته ولي نسبت مدير شبكه و مهندس سيسكو مثل معمار ميمونه و سيم كش.
نمي دونم چرا دلت مي خواد با تعصب صحبت كني ولي بايد بدوني كه هدف همه مديران و همكاران انجمن ها و همينطور كاربران اين انجمن كمك كردن به افراد تازه وارده.
من از همه اونا معذرت مي خوام كه تو اين بحث دخالت مي كنم ولي بهتره تو هم نيتت رو تو راستاي كمك به بقيه برنامه بدي نه اينكه بخواي نظراتتو به سايرين تحميل كني.
خلاصه كلام اينكه مدير شبكه ms based اگه چيزي راجع به MCSE ندونه بهتره كه بره همون سيم كشي و تعمير و نگه داري شبكه رو انجام بده.
يا علي!

11:

محمد جان و مجید جان خیلی خوشحالم که دوستان خوبی مثل شما دارم.
من به هیچ وجه نظرم رو تحمیل نمیکنم و رو چیزی هم تعصب ندارم
مجید جان شما می فرمایین مهندس سیسکو سیم کش و مدیر شبکه مایکروسافت معماره؟! متوجه نشدم

12:

قصد توهين نداشتم!
فقط خواستم يه مثال بزنم...


13:

آقا مخصلصیم من همچین چیزی نفرمودم

14:


اول سلام واحترام خدمت تمامی دوستان .
ازاین که مدتی توفیق خدمت گذاری به خاطر مشکلات از دست رفت.


عذر خواهی میکنم.

دوم
شما فرمودید در گرایش سخت افزار باید روی Cisco جلو برم وmcse خود مدیریت شبکه هست.
حالا در نتیجه ی بحث ها میبینیم در هر زمینه ای باید باmcse آشنایی داشته باشیم.
1 MCSE خود یک زیر شاخه نیست؟
2 من میدونم که ورود به CCDA,CCDP,CCIC CCNA CCNP CCSP احتییاج به مقدمه داره این قدم هم ازکجاست؟

15:

سلام دوست عزیز
در ابتدا از نکته سنجی شما تشکر می کنم
ور در جواب سوالاتتون باید عرض کنم که :
1 .

نه دوست عزیز اصلا اینگونه که می فرمایید نیست .
به نظر من MCSE شروعی مناسب و یک قدم پايه ی در زمینه ی یادگیری شبکه هست .
و همانطور که دوستان اشاره کردند بحث این دو رشته از هم جدا هست .

2 .

اگر شما واقعا می خواهید از Cisco شروع کنید بهتر هست که اولین کورس MCSE یعنی + Network را بگذرانید و بعد به سیسکو بروید .
این نه تنها پیشنهاد من کوچک هست بلکه تمامی هستادان هم همین نظر را دارند .


16:

تشکر وقدرانی میکنم.
چه منابه ای از نظر شما برای این کورس اول مناسب هست:
هدف من بهره مندی از تجربه و علم شما هست.

زیرابنده یک مبتدی هستم.


17:

خواهش ميكنم دوست عزيز
بهتريم منبع به نظرم خود كتاب مايكروسافت هست .
شما مي تونيد اون رو بخريد و يا e-book اون رو دانلود كنيد
اسم كتاب هم + Network هست .


18:

به نظر من اگه اين كتاب و تفسير اين كتاب رو درست بخوني همه چيز رو راجع به شبكه ياد ميگيري!(البته سيم كشي شبكه رو)

19:

دوست عزيز
در اين كتاب به اون صورت مطلبي درباره ي سیم كشي فرموده نشده هست .
در اين كتاب درباره ي انواع شبكه ها و مفهوم شبكه و ...

بيشتر توضيح داده شده هست .


20:

براي كسي كه تحصيلاتش در زمينه كامپيوتر نيست ولي به صورت تجربي داره كار ميكنه (درد زمينه تعميرات ) البته با يك آشنايي نسبتا خوب در زمينه ورك گروپ چي پيشنهاد ميكند تا بتونم به سرور 2003 وارد بشم و كار كنم .

جزوه يا كتاب يا سي د ي آموزشي هرجور خودتان ميدونيد كمك كنيد بد جوري دارم مشكل پيدا ميكنم.

متشكرم از همگي.


21:


دوست عزیز
شما می تونید یکی از کرس های MCSE یعنی Windows server 2003 رو بخونید .
و اگر مایل بودید ادامه بدهید .54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews