پیداکردن دامنه و برد در توابع درجه 2


پیداکردن دامنه و برد در توابع درجه 2در نمودرار های توابع درجه 2 به چه شکل می توان دامنه و برد را از روی نمودار پیدا کرد؟حل چند سوال ریاضی

1:

دامنه توابع درجه دو که R (کل اعداد حقیقی) هستش و این از روی نمودار هم به وضوح مشخصه.


آمار و ریاضی مهندسی سنجش تکمیلی
برد توابع درجه دو بر حسب اینکه شکل تابع یک قله باشد و یا یک دره تفاوت میکند.


آمار و ریاضی مهندسی سنجش تکمیلی
اگر شکل نمودار، یک دره را نشان دهد، برد تابع از y نقطه ی دره (کمترین مقدار ممکن y برای نمودار) تا مثبت بینهایت هست و اگر شکل نمودار، یک قله را نشان دهد، برد تابع از y نقطه ی قله ( بیشترین y ممکن برای نمودار) تا منفی بینهایت خواهد بود.
پس کافیه فقط y نقطه ی قله ( یا دره ) رو از روی شکا پیدا کنی

موفق باشین.
89/5/6


سوال در خصوص حد

2:

با سلام سوال خوبی هستش با یه جواب ساده دامنه یعنی انچه که می توانیم در داده بدهیم پس روی محور ایکس تا هر کجا که نمودار پیش می رود و قطع نشده دامنه هست برد هم یعنی داده ای که در نهایت با داده های ورودی بدست می اید که روی محور ایگرد میباشد یعنی روی نمودار تا انجا که نمودار در راستای محور ایگرد پیش می رود برد محسوب می شود در صورتی که نمودار یک پارچه نباشد در انصورت تعریف می کنیم که چند دامنه و چند برد داریم.


مبانی ریاضیات


78 out of 100 based on 88 user ratings 738 reviews