حافظهrom


حافظهromحافظهromحافظهrom
جافظه ROM یک نوع مدار مجتمع (IC) است که در زمان ساخت دادههایی در آن ذخیره میگردد.
این نوع از حافظههای علاوه بر استفاده در کامپیوتر شخصی در سایر دستگاههای الکترونیکی نیز به خدمت گرفته میشوند.حافظههای ROM از لحاظ تکنولوژی استفاده شده ٫ دارای انواع زیر میباشند:
· ROM
· PROM
· EPROM
· EEPROM
· Memory Flash
هر یک از مدلهای فوق ویژگیهای منحصر به فرد خود میباشند.حافظههای فوق در موارد زیر دارای ویژگیهای مشابه میباشند:
· داده ذخیره شده در این نوع تراشهها ((غیر فرار))بوده و پس از خاموش شده منبع تامین انرژی اطلاعات خود را از دست نمیدهند.
· دادههای ذخیره شده در این نوع از حافظهها غیر قابل تغییر بوده و یا اعمال تغییرات در آنها مستلزم انجام عملیات خاصی است.
مبانی حافظههای ROM
حافظهROM از تراشههای شامل شبکهای از سطر و ستون تشکیل شده است(نظیر حافظه RAM) هر سطر و ستون در یک نقطه یکدیگر را قطع مینمایند.تراشههای RAM دارای تفاوت اساسی با تراشههای RAM میباشند.حافظه RAM از ((ترانزیستور)) به منظور فعال و یا غیر فعال نمودن دستیابی به یک ((خازن)) در نقاط برخورد سطر و ستون ٫ استفاده مینمایند.در صورتی که تراشههای ROM از یک ((دیود)) ((Diode)) استفاده مینماید.در صورتی که خطوط مربوطه ((یک)) باشند برای اتصال از دیود استفاده شده و اگر مقدار ((صفر)) باشد خطوط به یکدیگر نخواهند شد.دیود ٫ صرفا امکان حرکت ((جریان)) را در یک جهت ایجاد کرده و دارای یک نقطه آستانه خاص است. این نقطه اصطلاحا (Forward Break over) نامیده میشود.نقطه فوق میزان جریان مورد نیاز برای عبور توسط دیود را مشخص میکند.در تراشهای مبتنی بر سیلیکون نظیر پردازندههای و حافظه ٫ ولتاژ Forward Break over تقریبا معادل شش دهم ولت است.با بهرهگیری از ویژگی منحصر بهفرد دیود ٫ یک تراشه ROM قادر به ارسال یک شارژ بالاتر از Forward Break over و پایینتر از ستون متناسب با سطر انتخابی Ground شده در یک سلول خاص است.در صورتی که دیود در سلول مورد نظر ارائه گردد.شارژ هدایت شده (از طریقGround)و با توجه به سیستم باینری(صفر و یک )سلول یک خوانده میشود (مقدار آن خواهد بود). در صورتی که مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون دیودی وجود نداشته و شارژ در ستون ٫ به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.
همان طور که اشاره گردید ٫ تراشه ROM مستلزم برنامهنویسی و ذخیره داده در زمان ساخت است. یک تراشه استاندارد ROM را نمیتوان برنامهریزی مجدد و اطلاعات جدیدی را در آن نوشت.در صورتی که دادهها درست نبوده و یا مستلزم تغییر و یا ویرایش باشند ٫ میبایست تراشه دور انداخت و مجددا از ابتدا عملیات برنامهریزی یک تراشه جدید را انجام داد.فرآیند ایجاد تمپلیت اولیه برای تراشههایROM دشواری است.اما مزیت حافظه ROM بر برخی معایب آن غلبه مینماید.زمانی که تمپلیت تکمیل گردید تراشه آماده شده ٫ میتواند به صورت انبوه و با قیمت ارزان به فروش رسد.این نوع از حافظهها از برق ناچیزی استفاده کرده ٫ قابل اعتماد بوده و در رابطه با اغلب دستگاههای الکترونیکی کوچک ٫ شامل تمامی دستورالعملهای لازم به منظور کنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.استفاده از این نوع تراشهها در برخی از اسباببازیها برای نواختن موسیقی ٫ آواز و ......متداول است.

درخواست راهنمایی برای خرید لب تاب

1:

( توضیح اینکه : تصویر برنامه داده شده در پست هستارتر محترم حافظه ی Ram را نشان میدهد )

البته حافظه های رام امروزی همگی قابل برنامه ریزی و قابل نوشتن مجدد هستند ! و اینطور نیست که نتوان اطلاعات جدیدی را در اون نوشت ! ( این مورد همان طور که در پست اول هم آمده فقط در مورد رام های اولیه صادق بوده که در حال حاضر کار این حافظه ها در واقع به حافظه های به اصطلاح قیری به پایان رسیده " در حالی که تولید اونها وجود دارد " ولی هستفاده ی اونچنانی در دستگاه های قابل برنامه ریزی امروزی در انواع کامپیوتر های و تبلت ها و گوشی های امروزی ندارد و جایگزین اونها رام های پیشرفته هست لازم به ذکر هست که در کامپیوتر خودرو ها نیز از رام ها و فلش بایوس های قابل برنامه ریزی مجدد هستفاده میشه که بهنگام دیاگ و بروز خطا قابل برطرف شدن و قابلیت بروز رسانی را دارا میباشند )
ای سی هاو چیپ های شرکت atmel گواه این فرموده هستند : تصویر یک چیپ Atmega ساخت Atmel

حافظهromاین هم تصویر یک آی سی ROM و یا همان بایوس های اولیه ساخته شرکت آمریکن مگاترندز

حافظهrom


چگونه Email Client را در ویندوز 7 و 8 به صورت پیشفرض تنظیم کنیم

2:

سلام دستت دردنکنه


90 out of 100 based on 50 user ratings 450 reviews