راهنمایی خرید کیس case


راهنمایی خرید کیس caseراهنمایی خرید کیس case
راهنمایی خرید کیس case


آشنائی با Case
کيس ، يک جعبه فلزی و پلاستيکی است که قطعات اصلی يک کامپيوتر را در خود جای می دهد . با اين که کيس دارای نقشی حياتی در يک کامپيوتر نظير پردازنده و يا مادربرد نمی باشد، ولی نمی توان به آن صرفا" به عنوان يک جعبه نگاه کرد . کيس دارای نقشی اساسی در رابطه با نحوه عملکرد مناسب و شکل ظاهری يک کامپيوتر است :
ساختار : مادر برد در کيس و در محل مورد نظر بسته می شود. ساير قطعات داخلی به مادربرد متصل شده و يا مستقيما" به کيس بسته خواهند شد .کيس می بايست دارای يک ساختار قابل قبول برای نصب قطعات باشد تا اين اطمينان حاصل گردد که هر چيز به درستی در محل خود برنامه گرفته و همه چيز به درستی کار می کند .
حفاظت : کيس ، حفاظت لازم از عناصر نصب شده درون سيستم با دنيای خارج و بالعکس را انجام می دهد . يک کيس مناسب ، درون کامپيوتر را در مقابل صدمات فيزيکی ، اشياء خارجی و نوسانات جريان برق محافظت نموده و ساير تجيهزات الکترونيکی موجود در خارج از کيس نيز در مقابل نويز توليد شده توسط عناصر درون کيس ، حفاظت می شوند . منبع تغذيه نصب شده بر روی کيس ، با توجه به نحوه انجام وظايف مربوطه ، امواج راديوئی محدودی را توليد می نمايد که می تواند بر روی ساير دستگاه های الکترونيکی در مجاورت کيس ، تاثير داشته باشد .
سيستم خنک کننده : حرارت در هر سيستم با کارائی بالا می تواند مسائل خاص خود را بدنبال داشته باشد . پردازنده های با سرعت بالا ، برق بيشتری را مصرف می نمايند و طبيعی است که حرارت بيشتری را نيز توليد نمايند . در صورتی که عناصر حياتی درون کيس به درستی خنک نگردند و حرارت آنان افزايش پيدا نمايد ، می بايست در انتظار طيف وسيعی از مشکلات و مسائل کاملا" تصادفی در سيستم بود . مسائلی که عملا" امکان رديابی و تشخيص آنان ممکن است مدت ها بطول انجامد . متاسفانه مشکلاتی که بدليل افزايش حرارت در سيستم ايجاد می شود ، بگونه ای نمی باشند که يک پيام خاص بر روی نمايشگر نمايش داده شود و اعلام گردد که "سيستم به دليل بالا رفتن حرارت قادر به کارکردن نمی باشد" . يک کيس مناسب دارای امکانات لازم به منظور خنک نمودن عناصر حياتی سيستم است. در کيس های کوچک بدليل اين که عناصر در فاصله کمتری نسبت به يکديگر نصب می گردند ، جريان هوای درون کيس کاهش پيدا نموده ( توسط برخی عناصر بلاک می گردد ) و دستگاه توليد کننده حرارت دارای فضای کمتری به منظور دور کردن حرارت می باشد .
قابليت توسعه : کيس، ظرفيت فيزيکی ارتقاء کامپيوتر در آينده را نيز مشخص خواهد کرد . مثلا" در صورتی که قصد اضافه نمودن تجهيزاتی نظير هارد ديسک ، درايوهای CD ، درايو Tape و ساير دستگاه های داخلی را داشته باشيم ، تمامی عناصر فوق می بايست در مکان هائی که در کيس تعبيه می گردد ، نصب شوند. در صورت کوچک بودن کيس و يا عدم طراحی مناسب آن ، در زمان ارتقاء سيستم با محدوديت های ناخواسته ای مواجه خواهيم شد .
زيبائی : کيس ، اولين نمای ظاهری از يک کامپيوتر است که توجه افراد را به سوی خود جلب می نمايد . برای برخی از مردم شکل ظاهری کيس دارای نقشی اساسی نمی باشد و برای تعدادی ديگر اين موضوع حائز اهميت است .
نمايش وضعيت عمليات درون کيس : کيس دارای چندين LED است که اطلاعات لازم در رابطه با عملياتی که درون کيس در شرف انجام است را اعلام می نمايد ( برخی از عمليات نشان داده خواهند شد ).
اجزای يک کيس
به همراه کيس عناصر ديگری نيز عرضه می گردد. عناصر فوق با توجه به نوع و طراحی يک کيس متفاوت می باشند . در زمان تهيه يک کيس می بايست از وجود عناصر ارائه شده همراه کيس اطمينان حاصل نمود تا در زمان نصب تجهيزات سخت افزاری درون آن با مشکل خاصی مواجه نشويم . در صورت تهيه يک سيستم آماده ( اسمبل شده ) ، از تعداد زيادی از عناصر فوق استفاده شده است .
فريم و روکش
فريم فيزيکی کيس و روکش آن معمولا" از جنس ورق فلزی می باشد. روکش کيس با استفاده از پيچ به بدنه کيس بسته می شود ( تمامی کيس ها از پيچ به منظور بستن روکش به بدنه استفاده نمی نمايند و در طرح های جديد از پانل های متحرک استفاده می گردد ) . نوع و کيفيت روکش و فريم کيس يکی از عوامل تاثير گذار در نگهداری ، طول عمر مفيد و زيبائی يک کيس می باشد .
غير قابل انعطاف : تعداد زيادی از عناصر درون کامپيوتر دارای تحمل مناسب به منظور بستن بر روی کيس می باشند ( مثلا" مادربرد ) . يک کيس با کيفيت بالا از ورق های فلزی ( 16 تا 18 ) استفاده می نمايد. تمامی کيس های فلزی دارای استحکام لازم بوده و سيستم را در مقابل خم شدن و لرزش حفاظت می نمايند .
تناسب لازم : کيس های با کيفيت دارای يک تناسب بين عناصر خود هستند . روکش به درستی به صورت کشوئی در فريم برنامه می گيرد و هر پانل پلاستيکی بدون تلق و تلق و يا وجود فاصله و فضای خالی بدرستی در محل مربوطه برنامه می گيرد . بستن مناسب روکش به فريم ، کاهش تشعشعات راديوئی از کامپيوتر را بدنبال خواهد داشت .
برش مناسب : کيس های مناسب به خوبی برش داده می شوند . در برخی از کيس ها نوع برش بگونه ای است که لبه ها و گوشه های تيزی ايجاد می گردد که می تواند برای هر فردی که از کيس استفاده می نمايد ، خطرناک باشد .معرفی نوت بوک سامسونگ p 530

1:

منبع تغذيه
منبع تغذيه معمولا" به همراه کيس ارائه می گردد ولی از لحاظ فنی جزئی از يک کيس نمی باشد .


معرفی نوت بوک سامسونگ p 580
منبع تغذيه به همراه يک فن تعبيه شده ارائه می شود که در قسمت پشت کيس نصب می گردد .


معرفی نت بوک سامسونگ nb 30
بر روی منبع تغذيه از يک سوئيچ برای تغيير ولتاژ ورودی هستفاده می شود که در اکثر سيستم های جديد پشت يک دکمه پلاستيکی برنامه می گيرد که از طريق بخش بيرونی منبع تغذيه در دسترس برنامه خواهد گرفت .


معرفی نوت بوک سامسونگ x 520
به همراه اکثر کيس ها يک کابل برق هستاندارد ( معمولا" مشکی ) ارائه می شود که منبع تغذيه از طريق اون به برق متصل می گردد .


معرفی نوت بوک سامسونگ rc 510

کابل های اتصال Speaker و LEDs
اکثر کيس ها حداقل دارای دو LED می باشند که روشن و يا خاموش بودن سيستم و فعاليت هارد ديسک را نشان می دهند .


معرفی نوت بوک سامسونگ sf 311
برخی کيس ها دارای LED بيشتری می باشند .


معرفی نوت بوک سامسونگ rv 511
يک Speaker هستاندارد در کامپيوترهای شخصی معمولا" در محلی درون کيس بسته می شود.


معرفی نوت بوک سامسونگ rv 411
به همراه کيس، کابل های خاصی برای LED و Speaker ارائه می شود که به مادربرد و يا درايوها متصل می گردند .


هواگير خننک نماينده و فن های کمکی
هواگيرهای خنک نماينده معمولا" در جلوی کيس برنامه می گيرند تا امکان چرخش هوا درون کيس فراهم گردد .

برخی از کيس ها دارای امکانات لازم به منظور اضافه نمودن فن های بيشتری می باشند .


امکانات لازم به منظور بستن عناصر درون کيس
در صورت تهيه يک کيس جديد ، امکانات سخت افزاری خاصی به منظور بستن مادربرد بر روی کيس نيز ارائه می گردد .

امکانات فوق با توجه به نوع طراحی کيس و سياست های توليد نماينده متفاوت می باشد.

پايه های پلاستيکی که از اونان به منظوربستن مادربرد برروی کيس هستفاده می گردد و واشر هائی از جنس پلاستيک و يا کاغذ که در زير پيچ ها برنامه خواهند گرفت ، از حمله امکانات ارائه شده به همراه کيس می باشد .


انواع کيس : اندازه و Style
کيس ها در مدل های متفاوتی عرضه می گردند.

کيس های Desktop و Tower ( صرفنظر از اندازه اون ) دو نمونه متداول در اين زمينه می باشند .

کيس های Desktop به شکل مستطيل و کيس های Tower به شکل برج می باشند.

برای اندازه و شکل يک کيس تاکنون هستاندارد خاصی تدايشانن نشده هست .

مثلا" يک کيس Full tower توليد شده توسط يک توليد نماينده می تواند با نمونه مشابه توليد شده توسط يک شرکت ديگر متفاوت باشد .

برخی از توليدنمايندگان ، امکاناتی را به کيس اضافه می نمايند که قابليت های اون را افزايش می دهد .

مثلا" کيس های Mini tower يک توليد نماينده ممکن هست دارای فضاء و امکانات بيشتری به منظور نصب تجهيزات سخت افزاری در مقايسه با يک کيس Mid Tower باشند .


محل هستبرنامه کيس
اولين موضوع در وقت انتخاب يک کيس، تعيين مکان هستبرنامه کيس هست.

در اين رابطه از دو گزينه متفاوت ميزکار و يا کف زمين می توان هستفاده نمود.

برنامه دادن کيس بر روی زمين، بخشی از فضای ميز شما را آزاد می نمايد ولی دکمه های Power ، Reset ، LED و درايوهای موجود براحتی در دسترس شما برنامه نخواهند گرفت( خصوصا" اگر محل نصب کيس با ميز کار فاصله داشته باشد) .

در چنين مواردی ممکن هست به دليل فاصله زياد بين کيس و ميزکار ، به امکانات خاصی به منظور افزايش طول کابل صفحه کليد، موس و يا مانيتـور نياز باشد .

کيس های Desktop معمولا" بر روی ميز و کيس های Tower بر روی زمين برنامه گرفته و در اندازه های متفاوتی عرضه می شوند :
Full Tower : اين نوع کيس ها بزرگ و سنگين بوده و معمولا" دارای ارتفاعی بين دو تا سه فوت می باشند .

کيس های فوق دارای امکانات و انعطاف لازم در وقت توسعه سيستم می باشند .

( هستفاده از چندين Drive Bay برای نصب درايو درون کيس ) .

کيس های Full tower معمولا" از منابع تغذيه با توان بالا هستفاده می نمايند .


Mid Tower : کيس های فوق مشابه Full tower بوده با اين تفاوت که اندازه اونان کوچکتر هست .


Mini Tower : در حال حاضر يکی از متداولترين کيس های هستفاده شده برای کامپيوترهای شخصی هست .

سيستم خنک نماينده اين نوع کيس ها بهتر از کيس های Desktop می باشد.

اندازه اين کيس ها بگونه ای هست که بسياری از کاربران ترجيح می دهند اونان را بر روی ميز کار خود برنامه دهند.
Desktop : هستفاده از کيس های فوق در ماشين های IBM مدل های AT و XT متداول و بنوعی هستاندارد گرديد.

کيس های Desktop امروزی دارای تفاوت هائی با مدل های قديمی می باشند ولی ايده اون همچنان يکی هست : برنامه دادن کيس بر روی ميز و مانيتور بر روی اون
طرح های خاص : علاوه بر مدل های هستاندارد کيس ، در برخی سيستم ها از طرح های کاملا" خاص و سفارشی هستفاده می گردد .

مثلا" در برخی از مدل های کامپک ، مانيتور و کيس در يک جعبه مشترک برنامه می گيرند .

قابليت ارتقاء اينگونه سيستم ها بدليل وابستگی به يک طرح خاص ، مشکلات خاص خود را بدنبال خواهد داشت .


انواع کيس : لی اوت عمومی
محل اسلات ها در پشت کيس و روشی که کيس با عناصر اصلی مرتبط می گردد از جمله شرایط تاثير گذار در انتخاب يک لی اوت می باشد .

منبع تغذيه ، مادربرد و نوع کيس سه عامل مهم در رابطه با نوع لی اوت يک کيس می باشند که می بايست بدرستی با يکديگر مطابقت نمايند .

ATX ، اولين تغيير محسوس در طراحی کيس و مادربرد در ساليان اخير هست که توسط شرکت اينتل در سال 1995 مطرح گرديد.در اين نوع کيس ها از منابع تغذيه ATX هستفاده می شود .

در پشت کيس ، سوراخ های خاصی تعبيه شده هست تا متناسب با نوع مادربرد از اونان هستفاده شود ( خصوصا" پورت های I/O ).

Drive Bays
به فضای موجود در کيس به منظور برنامه دادن هارد ديسک ، فلاپی ، CD و ساير درايوها اطلاق می گردد که داری دو نوع Internal ، External و در دو اندازه متفاوت 5 / 3 و 25 / 5 اينچ هست .External Bay ، امکان دستيابی به دستگاه مورد نظر را از طريق خارج از کيس فراهم می نمايد .

هر نوع دستگاهی که از رسانه های ذخيره سازی Removable هستفاده می نمايد و يا دارای امکاناتی به منظور کنترل دستی هست ، در يک External drive bay برنامه می گيرد( فلاپی ديسک ، CD و ...) .


Internal Drive Bay ، درون کيس برنامه داشته و عملا" امکان دستيابی به اونان از خارج از کيس وجود ندارد .

در صورتی که نحوه عملکرد يک دستگاه بگونه ای هست که نيازمند دسترسی و يا کنترل خارجی نمی باشد ، از يک Internal Bay هستفاده می گردد ( نظير هارد ديسک ، البته می توان هارد ديسک را درون يک External Bay نيز نصب نمود ) .


نحوه انتخاب يک کيس
برای تهيه يک کيس می بايست پارامترهای متعددی را بررسی نمود :
عملکرد در مقابل زيبائی : تعداد زيادی از امت انتخاب يک کيس را بر پايه شکل ظاهری و قيت اون انجام می دهند .

اکثر کارشناسان کامپيوتر انتخاب يک کيس را بر پايه قابليت ها و پتانسيل های درون کيس انجام خواهند داد .


منبع تغذيه : مهمترين بخش يک کيس ، منبع تغذيه اون هست .

منبع تغذيه از جمله تجهيزات محدود سخت افزاری در کامپيوتر هست که دارای بخش های متحرکی هست ( فن ها ) که می تواند مسائل مختص به خود را در مقايسه با ساير عناصر سخت افزاری بدنبال داشته باشد .

انتخاب يک کيس به همراه يک منبع تغذيه مناسب ، امری حياتی هست .

توان خروجی يک منبع تغذيه نسبت به قابليت اعتماد پذيری اون از درجه اهميت کمتری برخوردار هست .

برای اکثر سيستم ها يک منبع تغذيه سيصد وات کفايت می نمايد .

در مواردی که از چندين هارد درايو ، درايو نوری و کارت های گرافيک با پتانسيل بالا هستفاده می شود، می توان از يک منبع تغذيه 350 و يا 400 وات هستفاده نمود .


سيستم خنک نماينده : هستفاده از يک و يا چندين فن به همراه کيس همواره توصيه می گردد .

پردازنده هائی که امروزه از اونان هستفاده می گردد، دارای سرعت بسيار بالائی بوده و حرارت زيادی را نيزتوليد می نمايند .

بنابراين می بايست از خنک نماينده هائی هستفاده شود که در وقتی قابل قبول عناصر حياتی نظير پردازنده ، هارد ديسک و کارت گرافيک را خنک نمايند .


هستفاده آسان : يک کيس جادار که بسادگی به اون دستيابی شود و دارای لبه ها و گوشه های تيزی نمی باشد از جمله آرزوهای هر تکنسين کامپيوتر هست .


سازگاری :
AT ، عليرغم اين که چندين سال به عنوان يک هستاندارد مورد هستفاده برنامه می گرفت،ولی هم اينک به عنوان يک هستاندارد غير فعال( مرده ) محسوب می گردد .

مادربردهای AT اغلب در کيس های ATX کار می نمايند ولی مادربردهای ATX در کيس های AT کار نمی نمايند ( بسادگی ) .

در وقت ارتقاء از AT به ATX ، می بايست از يک منبع تغذيه جديد نيز هستفاده نمود .


ATX : تقريبا" تمامی مادربردهای امروزی از نوع ATX و يا گونه های متفاوتی از اون می باشند .

مهمترين مزيت ATX در مقابل هستانداردهای قديمی AT ، مديريت پيشرفته power و وجود پورت های onboard نظير کانکتور PS2 و يا موس ، می باشد .


طرح مناسب: کيس انتخابی می بايست دارای طرحی متناسب با خواسته هستفاده نماينده باشد .

هر يک از طرح های موجود می تواند دارای مزايا و معايب مختص به خود باشد .


مواد هستفاده شده برای توليد کيس: ورقه های آهنی و پلاستيک دو ماده اوليه در ساخت کيس ها می باشند .

کيس های فلزی سنگين و کيس های آلومينيومی سبک تر می باشند.

وزن سبک يک کيس می تواند پارامتری تاثيرگذار در انتخاب يک کيس در نظر گرفته شود ، خصوصا" اگر به دلايلی دائما" کيس را می بايست جابجا نمود .

طول عمر مفيد يک کيس و ميزان تحمل اون در مقابل ضربات نيز به نوع مواد هستفاده شده برای توليد کيس بستگی دارد .


ميزان ارائه نايشانز : سه عنصر حرکت نماينده خاص در کيس هستفاده می گردد (فن پردازنده ، فن کيس و فن درون منبع تغذيه) که می توانند تاثيری مستقيم در ارائه نايشانز و سطح اون را داشته باشند .انتخاب فن های مناسب به منظور برخورد با نايشانز بسيار حائز اهميت هست .اندازه مادربرد ، مکانيزم بستن فن پردازنده و روشی که مادربرد به کيس بسته می شود، از حمله شرایط تاثير گذار ديگر در ارائه نايشانز هست.

هر اندازه ابعاد مادربرد بزرگتر باشد ، سطح نايشانز کمتر خواهد بود .

بستن مناسب فن پردازنده و مادربرد، کاهش نايشانز را بدنبال خواهد داشت .


2:

راهنمایی خرید کیس case


اغلب ما درهنگام انتخاب کیس، فقط به مقوله زیبایی اون توجه می کنیم، در حالی که اگر به بحثهای فنی اونها توجهی نداشته باشیم ، کارآیی و طول عمر قطعات سخت افزاری خودرافدای زیبایی وظاهر فریبنده کیس انتخابی خود نموده ایم.

فضای هستاندارد:
درهنگام تهیه کیس ، برای ابعاد و مقدار فضای داخلی اون اهمیت ویژه ای قائل شوید ، چرا که کلیه قطعات سخت افزاری تولیدنماينده حرارت می باشند و ما هر چه محیط بیرونی اونها را بزرگتر تعریف کنیم، ازتاثیرات حرارت اونها برروی یکدیگر جلوگیری نموده ایم ورعایت این قضیه قطعابه طول عمروکارآیی سیستم شما کمک خواهد نمود.

ابعاد کیسهای هستاندارد این گروه متغیر ومرتبط با سخت افزاربه کاربرده شما می باشد.

ابعاداون درعرض حداقل 180 و در ارتفاع حداقل 400 و در عمق حداقل 450 میلیمتر باشد وحداقل تعداد محفظه درایو ها و اسلاتها در اون به اینگونه باشد: چهار عدد محفظه اپتیکال درایو ، یک عدد محفظه فلاپی ، سه عدد محفظه هارد و هفت عدد شیار مخصوص اسلات های مادربرد .

رعایت اصول ایمنی:
موارد ایمنی در هستاندارد آتش سوزی و زیست محیطی در طراحی اون در نظر گرفته شده باشد.

چراکه ممکن هست در شرایط کاملا غیر طبیعی و در بدترین شرایط ، سیستم شما دچار آتش سوزی شود.

دراین مورد یک کیس هستاندارد ازسرایت آین آتش به بیرون جلوگیری می نماید.به طورواضح ترمی توان فرمود که درساختمان داخلی کیسها به هیچ عنوان نباید ازمواد قابل اشتعال مانند پلاستیک وعناصر مربوطه هستفاده نمود.همچنین کلیه منفظ های مرتبط بافضای بیرون کیس، بسته شده باشند.به عنوان مثال درهنگام اسمبل نمودن سیستم،حتما ملاحظه نموده ایدکه محافظ های فلزی کیس در محلهای هستبرنامه اپتیکال درایوها، به غیر ازیک مورد، به طور کامل بسته شده اند و شما در صورت نصب بیش ازیک عدد اپتیکال درایو مجبور به جدا کردن این محافظ ها می باشید.

دلیل این مسئله جلوگیری از سرایت آتش به فضای بیرون کیس و پنل جلوی اون می باشد.

تخلیه و هدایت صحیح گرما:
حال اگرکیس انتخابی شمااز نظر ابعاد مناسب باشد ولی هدایت و تعریف صحیح عبور هوابه درستی دراون اجرا نشده باشد، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.مهمترین قسمت در انتخاب یک کیس هستاندارد ، بحث Air Circulation (هدایت صحیح گرما به بیرون کیس، اون هم بدون ایجاد صدای اضافی) می باشد.

در این مبحث تولیدنمايندگان مختلف، طراحی های مختلفی انجام داده اند.

ولی چند اصل مهم درهمه اونهاوجود دارد:

*کیس حداقل باید قابلیت نصب 2 عدد فن را داشته باشد و حداقل یک فن در قسمت انتهایی کیس نصب شده باشد.

* حتی المقدورو جهت بی صدا تر وخنک تر شدن سیستم، نوع فنهای درنظر گرفته شده12*12 سانتی متریباشد.

درصورت هستفاده از این نوع فنها علاوه بر تخلیه حجم بیشتری ازهوا، صدای کمتری نیزتولید می شود.* توجه داشته باشید که هر گاه قصد نصب فن بر روی کیس داشتید، فن های قسمت جلو و کناری کیس ، هوا رابه سمت داخل کیس و فنهای پشت و بالای کیس هوا را به سمت بیرون کیس هدایت نمایند .

بدیهی هست رعایت این هستاندارد از ایجاد گردباد بیهوده در سیستم شما جلوگیری می نماید.

* حتما در نظر داشته باشید، بهترین و مناسب ترین حالت تهویه هوا در صورت نصب فنها، مطابق هستاندارد، بسته بودن کلیه منفظ های جانبی ، کاورهای بغل و حتی اسلاتهای مورد ا ستفاده قرارنگرفته پشت کیس می باشد.از این رواغلب تولید نمايندگان، اسلاتهای پشت کیس را باحالت فنریت درنظرمی گیرند تادرصورت عدم هستفاده، اونرا مجددا در جای خود نصب نمایید.بعضا مشاهده می شود که کاربران، کاور بغل های کیس خود را باز می گذارند و فکر می نمايند که در این صورت تهویه بهتری انجام می پذیرد.

درحالی که در این روش اشتباه، جریان عبوری هوای گرم داخل سیستم می ماند و نمی توان به موقع تخلیه گردد.* یکی ازشکایات مطرح شده توسط مصرف نمايندگان ، صدای زیاد پردازشگرهای امروزی می باشد.

طبق هستاندارد شرکت اینتل ، وجود یک (CPU Air Guide) کانال بر روی کاور بغل کیس به همراه ***** قابل شستشو الزامی می باشد.

این امر موجب می گردد که فن پردازشگر میزان هوای مورد نیاز خود را از فضای بیرون کیس تامین نماید وازتاثیرپذیری هوای گرم اطراف پردازشگربرروی اون جلوگیری گردد.این مورد حتی باعث بی صدا ترشدن فن پردازشگر نیز می شود.

در این مورد باید تذکر داده شود ازنصب فن برروی این کانال جداخودداری نمایید.چراکه فنهای مخصوصی جهت این کاردرنظرگرفته شده هست که دور RPM اونها متناسب با فن پردازشگر تغییرمی کند ودر صورت هستفاده از فن نا متناسب نتیجه کار معکوس می شود ، یعنی هم صدای زیاد و هم لرزش اضافی تولید خواهد شد.

(حتما شما هم در بازار کیسهایی را دیده اید که بر روی کاور بغل اونها دو تا سه فن 8*8 سانتی نصب شده هست ودرنگاه اول فکرمی کنیم این کیس بسیار مناسب و خنک می باشد.درحالی که این یک اشتباه از سر نا آگاهی می باشد و بدتر ایجاد گردباد اضافی ، صدای نا مناسب و موجب ورود گردوغباربه داخل کیس می گردند).

توجه کافی داشته باشیدکه فنهایی که درقسمت جلوی کیس و احیانا بر روی کاور بغل کیس نصب می نمایید ،حتما دارای فیلترهای قابل شستشو باشند.

تا از ورود گرد وغبار به داخل کیس جلوگیری گردد و قطعات داخل سیستم به مرور وقت آسیب نبینند.

هستفاده از فن هستاندارد:
در مورد فن هستاندارد ، نکات بسیار زیادی را می توان عنوان نمود.

به صورت کلی و مختصر موارد ذیل در ایجاد صدای اضافی فن تاثیر گذار می باشد :

* طراحی ساختار داخلی فن ( rpm و کنترلر سرعت )

* هستفاده از فن های بزرگتر با ابعاد 12*12 سانتی متر.* حالت و شکل پره های فن ، تعداد پره ها و بالانس صحیح حرکتی پره ها.

* نوع روانگردان هستفاده شده در فن ( به ترتیب کیفیت: 1- Ball Bearing 2- Brush Less 3- Sleeve Bearing و....)

* در تکنولوژی جدیدی که از طرف کارخانه های مطرح در زمینه تولید کیس مطرح گردیده هست، هستفاده از فنهای بزرگ با ابعاد 22 الی 25 سانتی متری برروی کاور بغل می باشد.

دراین روش علاوه بر دمیدن حجم بالایی ازهوای خنک بیرون کیس به درون کیس، صدای ایجاد شده توسط فن به مراتب کمتر از فنهای 12*12 و 8*8 سانتی متری شده هست.این مدل ازفنها برروی کاوربغلهای جداگانه باقابلیت نصب برروی کیسهای 2002,2005Plus,2006,Prince,X Blade و ..

توسط شرکت تولیدی سیستمهای آینده سیما عرضه شده هست.

* محل مورد هستفاده از فن ؛ همانطور که می دانید دربسیاری از موارد، فن به صورت مستقل ، کاملا بی صدا می باشد ولی پس از نصب برروی محل مورد هستفاده ( مانند کیس ) ، صدای نا هنجاری تولید می نماید.

در این مورد چند نکته را باستحضار شما می رسانم ؛

* اسکلت وبدنه کیس مورداستفاده ازاستحکام کافی برخوردارباشد.چراکه لرزش فن برروی بدنه ضعیف،موجب افزایش تصاعدی لرزش وصدای غیرمعمول می گردد.

* نصب صحیح فن ؛ توجه داشته باشید که حتما جهت فن و مسیر عبورهوا مطابق هستاندارد بوده وکلیه پیچهای درنظرگرفته شده برای اتصال به بدنه، بسته شده باشند.

* محافظ فن ؛ این مورد دارای اهمیت فوق العاده ای دربحث نویز صوتی می باشد.

شما حتما ملاحظه فرمودید هنگامی که فن به صورت جداگانه روشن می باشدو شما دست خود رابه اون نزدیک ونزدیک تر می کنید، صدای گردباد ایجاد شده افزایش پیدامی کندوهنگامی که فاصله انگشتان خودرابیشترمی کنید،مجدداصداکمترمیشود.

همین قضیه درموردمحافظ هم صدق می کند.به عبارتی هرچه سوراخهای موجود بر روی محافظ ( یا بدنه کیس ) با ابعاد بزرگتری ( درشت تر ) باشند وفاصله اونها ازیکدیگرکمتر ( نزدیک تر ) باشد ، صدای عبور هوای کمتری ، شنیده می شود.

* درموردفیلتراستانداردکه قبلاهم به اون اشاره داشتیم، یکی ازمواردمثبت اون صدای کمتری می باشدکه درمقایسه بافیلتر غیر هستاندارد دارد .

این مطلب را در نظر داشته باشید که برنامه دادن فیلتردرمداخل ورودی هوای کیس ، طبیعتا در افزایش صدا تاثیرگذار می باشد .

ولی نباید اصل ( عدم ورود گرد و غبار محیط ) را فدای فرع ( افزایش نا محسوس صدا ) نماییم.

هستحکام بدنه:
شما قطعابا این مسئله برخورد نموده ایدکه پس ازنصب سیستم، کیس شما لرزش زیادی پیداکرده هست.

این قضیه مربوط به ضخامت بدنه کیس واتصال صحیح بدنه به یکدیگر می باشد.

یکی ازموارداصولی در زمینه تولیدکیس، تعیین حداقل ضخامت برای اجزای داخلی کیس می باشد.

معمولااین ضخامت بین 600 الی1000 میکرو درنظر گرفته می شود.همچنین تعداد پرچهای اتصال قطعات داخلی کیس به یکدیگر، تعبیه صحیح شکاف و ریلهای کاوربغل و تعبیه تقویت نماينده های اتصال، در کمک به رفع لرزش اضافی کیس تاثیر گذار می باشند.آلیاژ ورق :
معمولا در ساخت بدنه کیسها ، از آلیاژهای مختلف مانند آلومینیوم، هستیل، آهن و...

هستفاده می شود.

ولی متداولترین و به صرفه ترین روش ، هستفاده از یک نوع ورق فولادی معروف به SECC می باشد.

ازمحاسن این نوع ورق ، ضد زنگ بودن، هدایت صحیح الکتریکی، وزن کمتر، فنریت بیشتر، مقاومت در برابر ضربه، دفع صحیح لرزش، هدایت صحیح نویز صوتی و از همه مهمتر دفع تشعشعات الکترو مغناطیسی می باشد.

رنگ کاری :
نوع رنگ کاری بدنه کیس باید مطابق با هستاندارد باشد.این مسئله بدان معناست که نوع رنگکاری، کوره ای باشد وحداقل ضخامت لایه رنگ 030/0 میلی متردر نظر گرفته شده باشد.

ضخامت لایه رنگ نیز در جلوگیری از ورود و خروج تشعشعات الکترومغناطیس تا ثیر گذار می باشد .

همچنین در پروسه رنگ کاری دقت لازم به عمل آورده شود تادررنگ کاری کلیه قطعات ازیک ترکیب رنگ هستفاده گردد.

دراین رابطه حتما کیسهایی راملاحظه نموده اید که در زوایای مختلف ، رنگ قسمتهای مختلف بدنه با یکدیگر همخوانی ندارند.

در ضمن بهتر هست از نوع رنگی هستفاده گردد که مطابق با شرایط هستاندارد زیست محیطی RoHS باشد و به چرخه محیط زیست آسیب جدی نرساند.نصب سریع و آسان قطعات:
اغلب ما درهنگام اسمبل نمودن سیستم، دستهای خود را بریده ایم و یااینکه مجبور شده ایم با فشار بیش از حد متعارف ، هارد و یا سایر قطعات را داخل کیس نصب نماییم.

این موضوع به نوع خمکاری و پرسکاری بدنه کیس و محاسبه محل دقیق اتصال اونها به یکدیگر مرتبط می باشد.

تولیدنمايندگان مطرح در این زمینه اقدام به خم نمودن قسمتهای منتهی الیه ورقهای به کاربرده شده و محاسبه بسیار دقیق محل پرچکاری کیسها نموده اند تا علاوه بر جلوگیری از خراشیدگی بر روی دستها ، کلیه قطعات کاملا در جای خود برنامه گیرند و با ایجاد شکاف و برآمدگی برروی ورقها، هستحکام کیس رابه طرز چشمگیری افزایش داده اند.همچنین امکانات ویژه ای در کیسهای رده بالا در نظر گرفته شده هست تاکاربر نیازی به پیچ نمودن قطعات نداشته باشد و به راحتی با فشردن یک اهرم ، قطعه مورد نظر را برجای خود ثابت نگه دارد.طراحی پنل جلوی کیس:
رعایت تمامی موارد فوق به همراه زیبایی پنل جلوی کیس، می تواند یک محصول عالی به شمار آید.

پنل جلوی کیس به عنوان نماد ظاهری سیستم در کنار مانیتور و کیبورد، از اهمیت ویژه ای برخوردار هست.

رعایت تقارن و سادگی در کنار طراحی جذاب ، تنها از عهده طراحان کارکشته در این زمینه بر می آید.

اغلب ممکن هست ظاهر یک کیس بسیار عجیب و جذاب دریک فروشگاه توجه ما را جلب نماید، ولی پس ازخرید وگذشت مدت وقت کوتاهی،ازظاهر بسیار عجیب و غیر متداول اون خسته شویم.

طراحی زیبا و در عین حال ساده در این مورد، هیچگاه شما را ازدیدن کیس خود خسته نمی کند وهمواره برای شما جذاب خواهد ماند.

تعبیه پورتهای USB, Audio, Phone ...

ازالزامات طراحی پنل های جدید می باشد.

طراحی صحیح کلیدها که در صورت هستفاده مکرردچار آسیب نگردندوهمچنین تعبیه شیارهای نامرئی عبور هوا در این بخش دارای اهمیت می باشند.

مواردی مانند تعبیه Display و کنترل دمای داخلی کیس نیز ، بسته به نیازمشتریان، ازامکانات ویژه ای می باشند که تولیدنمايندگان، بسته به شرایط بازاراونها را بر روی مدلهای مختلف عرضه می نمايند و طبیعتا هر کدام به فراخور خود، موجب افزایش قابلیت های جانبی به همراه قیمت تمام شده کیس می گردند.
منبع - منبع

3:

سلام
دوست عزيز ضمن تشكر ازمطلب جالب وآموزنده شما در خصوصه آلياژورق كيس سوالاتي داشتم كه درصورت امكان راهنمايي بفرمائيد:
1)فرق آلياژ sgccباseccدر چيست؟
2)ازنظر ظاهري در يك ضخامت يكسان مثال 500ميكرو كدام مستحكم تر هست؟
3)چگونه امكان تشخيص ظاهري دو آلياژمقدور ميباشد(درحالت كيس)؟
باتشكرفراوان
صمصام آريافر


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews