خواندن درمان‌کننده در تقابل با خواندن معمولی


خواندن درمان‌کننده در تقابل با خواندن معمولیخواندن درمان‌کننده در تقابل با خواندن معمولی
چه چیزی خواندن درمان‌کننده را از خواندن معمولی که ما در طول روز انجام می‌دهیم، جدا می‌کند؟ محققان دو مولفة کتاب درمانی را شناسائی کرده‌اند. مؤلف درگیر مکالمه‌ای پنهانی با خواننده می‌شود، و خواننده بخشی از فرآیند روشنگرانه و عاطفی‌ کتاب می‌شود.
خواننده باید سعی کند تا عمیق‌ترین سطوح ارتباطی را درک کند و در نتیجة مستقیم آن ارتباط ایجاد شده، از طریق تغییر یا اصلاح رفتار یا نگرش واکنش نشان دهد. فرآیند پویای مرتبط با کتاب‌درمانی خواننده را به تحرک واداشته و درنهایت باعث تغییر می‌شود.
نمی‌توان درگیر این نوع فرآیند شد و تغییر نکرد. هربار که وقتی را برای دریافت بصیرتی عمیق‌تر از زندگی خود و دیگران اختصاص می‌دهیم، بخشی دیگر از معمای هستی را به‌دست می‌آوریم.
تصویر بزرگ واضح‌تر و واضح‌تر می‌شود. همان‌طور که مادربزرگ پیر و نود و سه سالة ما پس از درمان آب‌مروارید می‌گوید« وقتی که بتوانی جایی را که می‌روی، ببینی، خیلی راحت‌تر می‌توان به اطراف رفت و قدم زد.‌»

مزایای کتاب‌درمانی
چیزهای بسیاری وجود دارند که کتاب‌درمانی را جذاب‌تر می‌کنند: کتاب‌درمانی از نظر شخصی می‌تواند برای مشکل یا وضعیت خاص شما مفید واقع شود.
کتاب‌درمانی به شما اجازه می‌دهد تا به روش خاص خود به‌دنبال درمان باشید. می‌توانید صبح زود و پیش از بیداری اعضای خانواده‌تان یا دیر وقت در شب پس از آن که همة آنها به رختخواب رفته‌اند، خود را با کتاب‌درمانی مشغول کنید. می‌توانید آن را در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات عمومی انجام دهید. می‌توانید آن را هر وقت که به کمک و آسایش نیاز دارید، انجام دهید.

کتاب‌درمانی را می‌توان به طور انفرادی انجام داد. می‌توان آن را در خانه، در صندلی عقب ماشین‌تان یا در حمام و ضمن نوشیدن قهوه در محل کار، و در خلوتی مجازی انجام داد. نیازی نیست تا کسی بداند که شما چه می‌خوانید، چرا مطالعه می‌کنید یا چه چیزی را امیدوارید با مطالعه به‌دست آورید.كتاب حسابان سوم دبيرستان و حل مسائل همراه با توضيحات كاربران رياضيدان عزيز

1:

انسان باید یک متلب را جذب کند نه اینکه بمثل شیئی را به انبار بیافزاید
دارایی با دانایی متفاوت هست


78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews