مشاعره زیبا بین امام خمینی و امام خامنه ای


مشاعره زیبا بین امام خمینی و امام خامنه ایمشاعره زیبا بین امام خمینی و امام خامنه ای
سیاری از اهالی ادب و هنر به استقبال از اشعار امام(ره) برآمدند و سعی کردند تا با همان مضمون و همان انسجام غزلی را بسرایند. در این میان غزل مقام معظم رهبری در پاسخ به غزلی از امام خمینی(ره) با مطلع «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم/چشم بیمـار تـو را دیـدم و بیمار شدم»بسیار جالب و خواندنی است. مشاعره زیبا بین امام خمینی و امام خامنه ایامام:
من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

رهبری:

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی؟
تو طبیب همه ای، از چه تو بیمار شدی؟

امام:

فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بردم
همچو منصور خریدار سرِ دار شدم

رهبری:

تو که فارغ شده بودی زِ همه کون و مکان
دار منصور بریدی همه تن دار شدی

امام:

غم دلدار فکنده است به جانم شررى
که به جان آمدم و شهره بازار شدم

رهبری:

عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر
ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

امام:

درِ میخانه گشایید به رویم، شب و روز
که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی

وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی

امام:

جامه زهد و ریا کَندم و بر تن کردم
خرقه پیر خراباتى و هشیار شدم

رهبری:

خرقه پیر خراباتی ما سیره توست
امت از گفته دُر بار تو هشیار شدی

امام:

واعظ شهر که از پند خود آزارم داد
از دم رند مى‏آلوده مددکار شدم

رهبری:

واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی
دم عیسی مسیح از تو پدیدار شدی

امام:

بگذارید که از بتکده یادى بکنم
من که با دستِ بت میکده، بیدار شدم

رهبری:

یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غم
ببریدی ز همه ایجاد و به حق یار شدیتوماس هانت مورگان

1:

هر دو اشعار بسیار پر معنا سروده شده
اما شعر امام خمینی چون شعر اولی بوده و از شعر دیگری الهام گرفته نشده قطعا سرودنش مشکل تر بود.


زندگی نامه لوکرتیوس


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews