كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )


كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )
كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )
كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )


درود -آهنگ محلی یا آهنگ فولکلور به نوعی از آهنگ سنتی و یا به طور کلی‌تر آهنگ روستایی گفته می‌شود که در اصل توسط خانواده‌ها یا دیگر گروه‌های کوچک اجتماعی به نسلهای بعدی منتقل می‌شود.

این نوع آهنگ همانند ادبیات عامه یا فولکلور، بیشتر به جای نواختن از روی نوت‌های نوشته شده، سینه به سینه و با گوش سپردن منتقل می‌شود.
در مجموعه حاضر بهترین آهنگ های محلی ایران با موضوع بهار و نوروز گردآوری شده است. پس با ما باشيد
كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )
دانلود آهنگ ابر بهار (بختیاری) - 2.41 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار (آذری) - 1.73 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار گلندا (آذری) - 1.30 مگابایت


كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار سیران (کردی) - 2.19 مگابایت


كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار (تربت جام) - 2.16 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار ایران (گیلکی) - 3.44 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ بهار کوهسار (کردی) - 1.29 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ باران نو بهاری (خراسانی) - 1.29 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ عیدی (اذری) - 1.01 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ جار زند بهار (مازندرانی) - 1.9 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ گلدی بهار (ترکی) - 1.53 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )دانلود آهنگ موسم بهار (بلوچی) - 3.05 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ نو بهار (گیلکی) - 4.04 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ نوروز (آذری) - 2.17 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ نوروز (کردی) - 1.23 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ نوروز (مازندرانی) - 2.21 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز )دانلود آهنگ اوسل بهار (گیلکی) - 2.60 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ سبز نوازش (گیلکی) - 4.68 مگابایت

كلكسيون آهنگ های محلی فولكلور ( بهار و نوروز ) دانلود آهنگ وطن بهار (مازندرانی) - 3.34 مگابایت60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews