اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!


اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
همه چیز در مورد اکبر عبدی
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
بیوگرافی اکبر عبدی:
متولد 1327
از تلویزیون شروع کرد و خیلی زود محبوب شد و استعدادهایش

را به رخ همگان کشید.با بازی در فیلم « اجاره نشینها » در میان
سینمایی های هم جایی برای خود پیدا کرد و در سال 1368
برای بازی بسیار زیبایش در فیلم « مادر » ساخته علی حاتمی
برنده سیمرغ بلورین نقش دوم مرد از هجدهمین جشنواره فیلم
فجر شد.

بیوگرافی:

متولد 1327
از تلویزیون شروع کرد و خیلی زود محبوب شد و استعدادهایش را به رخ همگان کشید.
با بازی در فیلم « اجاره نشینها » در میان سینمایی های هم جایی برای خود پیدا کرد و در سال 1368 برای بازی بسیار زیبایش در فیلم « مادر » ساخته علی حاتمی برنده سیمرغ بلورین نقش دوم مرد از هجدهمین جشنواره فیلم فجر شد.
اوج هنر او در فیلمهای « هنرپیشه » (محسن مخملباف - 1371) و بخصوص فیلم « آدم برفی » (داود میرباقری - 1373) بود.
اکبر عبدی نیمه دوم دهه هفتاد را در سکوت سینمایی سپری کرد و خبری از آن عبدی پرطرفدار و محبوب نبود.
بازی او در چند فیلم کمدی در اواخر دهه هفتاد هم کارساز واقع نشد و با توجه به اینکه در سال 1380 و در جشنواره بیستم فیلم فجر برای بازی در فیلم « نان و عشق و موتور » هزار کاندید جایزه شد.
اکبر عبدی در سال 1385 با بازگشتی دوباره به عرصه سینما، در فیلم های « اخراجی ها » و « قاعده بازی » نشان داد که هیچ نشانی از گذشت زمان بر توانایی هایش دیده نمی شود و همچنان می شود روی او حسابی ویژه باز کرد.

.................................................. ....

مجموعه آثار:

- جنجال بزرگ (سیاوش شاکری، 1363)
- مردی که موش شد (1364)
- اجاره نشینها (داریوش مهرجویی، 1365)
- ماموریت (حسن زندباف، 1365)
- گراند سینما (حسن هدایت، 1367)
- ای ایران (ناصر تقوایی، 1368)
- دزد عروسکها (محمدرضا هنرمند، 1368)
- ریحانه (علیرضا رئیسیان، 1368)
- مادر (علی حاتمی، 1368)
- در آروزی ازدواج (اصغر هاشمی، 1369)
- مدرسه پیرمردها (علی سجادی حسینی، 1370)
- دلشدگان (علی حاتمی، 1370)
- ناصرالدین شاه اکتور سینما (محسن مخملباف، 1370)
- هنرپیشه (محسن مخملباف، 1371)
- آرزوی بزرگ (خسرو شجاعی، 1373)
- آدم برفی (داود میرباقری، 1373)
- پاکباخته (غلامحسین لطفی، 1374)
- مرد آفتابی (همایون اسعدیان، 1374)
- شب روباه (همایون اسعدیان، 1375)
- عشق گمشده (سعید اسدی، 76/1375)
- افسانه پوپک طلایی (خسرو شجاعی، 1376)
- جنگجوی پیروز (مجتبی راعی، 1377)
- تارزن و تارزان (علی عبدالعلی زاده، 1379)
- دارا و ندار (فریدون حسن پور، 1379)
- نان و عشق و موتور هزار (ابوالحسن داودی، 1379)
- کفشهای جیرجیرک دار من (شاپور قریب، 1381)
- قاعده بای (احمدرضا معتمدی، 1384)
- اخراجی ها (مسعود ده نمکی، 1385)
- گوشواره (وحید موساییان، 1385)

مجموعه های تلویزیونی:
- امام علی (ع) (مجموعه، داود میرباقری، 1370)
- راه سوم (مجموعه، قاسم جعفری، 1377)
- زیر آسمان شهر (سری سوم، مهران غفوریان، 1381)

.................................................. ....

جشنواره ها و جوایز:

- برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از هشتمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم « مادر » - 1368
- کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از یازدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم « هنرپیشه » - 1371
- کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از هفدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم « جنگجوی پیروز » - 1377
- کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از بیستمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم « نان و عشق و موتور هزار » - 1380
- کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از ششمین جشن خانه سینما برای بازی در فیلم « نان و عشق و موتور هزار » - 1381
- بهترین بازیگر نقش اول مرد سال به انتخاب نویسندگان و منتقدان سینمایی برای بازی در فیلم « آدم برفی » - 1377
- بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سال به انتخاب نویسندگان و منتقدان سینمایی برای بازی در فیلم « نان و عشق و موتور هزار » - 1381
پایگاه فرهنگی هنری تکناز


بازیگر زن روس فیلم استرداد +عکس

1:

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!


منبع : عکس لار
هزینه تولید «استرداد» به اندازه یک موشک شهاب 3 است

2:

واقعا مرد هزار چهره هست .خیلی دوست داشتنی وبا هستعداده


«سه دقیقه فیلمنامه» در جشنواره زنان ارمنستان+عکس

3:

عجب گریم های ِ نازی داشته خداییش !


اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اگر این عکس رو در حالت ِ عادی می دیدم ، اصلا نمی فهمیدم یک مرد ، اون هم اکبر ِ عبدی هستش !


سینماگرانی که فرزندان مستقلی دارند

4:

من از کودکی عاشق بازی هاش بودم...خیلی دوستش دارم و داشتم...امیدوارم همیشه موفق باشه..خیلی بازی های خاطره سازی ازش در ذهنم نقش بسته...


لیلا حاتمی و تعریف و تمجید مداح معروف +تصاویر

5:

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!


در سینمای ایران کی با کی فامیله؟

6:

تازه‌ترین حرف‌های اکبر عبدی از سینما و زندگی: دست‌هایی که می‌تواند از من یک جوان 25 ساله بسازد

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!

اکبر عبدی دوستی با عبدالله اسکندری را یکی از شانس‌های زندگی‌اش می‌داند و می‌گوید که دست‌های او می‌تواند از من یک جوان 25 ساله بسازد.
بهناز شیربانی: از اکبر عبدی و نقش‌های ماندگار او درسینمایی ایران می‌توان ساعت‌ها حرف زد، از مردی که در تمام این سال‌ها کار کرده و هنوز هم با عشق کار می‌کند.


ستاره‌ها با کدام فیلم‌ها به فجر می‌آیند؟
اکبر عبدی امسال بار دیگر با دریافت سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد خبرساز شد، هر چند که به فرموده خود او دیگر دریافت سیمرغ او را به وجد نمی‌آورد.


گلایه های شبنم مقدمی از تلویزیون ایران
عبدی این روزها از تصمیم 20 ساله خود یعنی کارگردانی حرف می‌زند و آرزوهایی که پس از بازنشستگی به اون‌ها فکر می‌کند.

او امسال به خاطر بازی در فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل شد.

عبدی در سال 1368 هم این جایزه را به خاطر فیلم «مادر» ساخته زنده یاد علی حاتمی دریافت کرد.

او برای فیلم‌های «هنرپیشه» و «جنگجوی پیروز» هم نامزد دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم فجر بوده‌است.

به همین بهانه با او به فرمود و گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!
کودک درونم هنوز زنده هست
من به هیچ وجه بیرون از صحنه (سن) تئاتر یا دوربین سینما بازی نمی‌کنم، و همیشه - حتی اگر به ضررم بوده سعی کرده‌ام- به خودم نزدیک باشم؛ چون کودک دورنم همیشه زنده هست و اجازه نداده‌ام که بزرگ شود.

این کودک درونم پشتوانه‌ای می‌شود که در برخی لحظات خیلی راحت حرف بزنم، اما حرفی که با دلیل زده شود.

اگر یادتان باشد در اختتامیه جشنواره اگر از کسانی حرف زدم با نام و دلیل از اون ها اسم بردم مثل اینکه فرمودم ای کاش به هستاد قریبیان برای فیلم آقای کیمیایی جایزه می دادند، نه « بندر مه آلود» آقای حسن هدایت.

اگر از ارزش مادی جایزه حرف زدم به این دلیل بود که برای بسیاری جای سوال بود که این جایزه چی هست؟ ارزش مادی و معنوی اون چیست؟ ارزش مادی اون که به قول بابای ما چیزی نیست - البته این را هم بگویم که هنوز هم خودرو جشنواره را تحویل نگرفته‌ام و امیدوارم تحویل گرفتن اون به یکی – دو سال نرسد- ارزش معنوی سیمرغ همانطور که فرمودم در یک مقطعی از سن و وقت کاری یک بازیگرصد در صد اثر گذار هست و باعث پیشرفت او می‌شود، اما در سنی که من هستم چندان تاثیری ندارد.
دست های اسکندری از من جوان 25 ساله ساخت
من شانس آوردم که دوستی مثل عبدالله اسکندری دارم.

دست‌های او می‌تواند از من 50 ساله یک جوان 25 ساله بسازد، و شاید به همین دلیل تمامی نقش‌های من برای امت جذاب و ماندگار بوده هست.
حالمان بد نبود
اگر سال‌ها قبل جایزه جشنواره را دریافت می کردم، هیچ تغییری در روند کاری من اتفاق نمی‌افتاد، اما در اون مقطع حالمان بد نبود.

وقتی که من دو سال برای آقای تقوایی در فیلم «ای ایران» کار کردم، از خانواده دور بودم و تمام این مدت در ماسوله کار می‌کردم.

وقت‌هایی بود که برف شدید می‌آمد و با هلی‌کوپتر برای ما نان و آذوقه می‌آوردند.

مبلغ دستمزد من در فیلم تقوایی 195 هزار تومان بود؛ یعنی برنامه داد سال اول 100 هزار تومان بود و از اون 5 هزار تومان مالیات کم و 95 هزار تومان شد.

سال دوم هم 100 هزار تومان برنامه داد بستم، اما دیگر مالیات کم نشد همه ما برای این فیلم از دل و جان مایه گذاشتیم ودر اون سال این فیلم به کل از جشنواره کنار گذاشته شد.

«اجاره نشین‌ها» اولین فیلم حرفه‌ای سینمایی من بود آیا مستحق جایزه نبود؟ من بعد از« اجاره نشین‌ها»10 ماه کار نکردم تا فیلم به جشنواره بیاید و راه من تغییر کند.

همه این ها با مشورت عبد الله اسکندری بود.

خب در نهایت «اجاره نشین‌ها»هم خارج از مسابقه برنامه گرفت.

فیلم های «دلشدگان» ،«ای ایران»،«آدم برفی»هم به همین ترتیب در خارج از مسابقه برنامه گرفتند.
برای کمدی ارزش قائل نیستند
درطول این سال ها در جشنواره فیلم فجربه هیچ وجه به ژانر کمدی جدی نگاه نشد.

گویا کمدی به نظر شان هنر نیست.

انگار برای کارگردان و نویسنده کمدی ارش چندانی قائل نیستند، اما خوشبخانه امسال یک گوشه چشمی به طنز داشتند.

مثلا چرا باید «اخراجی‌ها1» در بخش خارج از مسابقه باشد، مگر این فیلم با هستقبال امت روبرو نشد مگر پیام نداشت؟
بازیگری یعنی فاتحه آینده را بخوانی
بازیگری در ایران یعنی این که باید فاتحه آینده را بخوانی.هر چقدر هم شروع درستی داشته باشی، در نهایت انتهای مسیر و آینده کاری یک بازیگر بسیار سیاه و تلخ هست.

بنابر این من از 20 سال پیش در فکر کارگردانی بودم و فکر کردم اگر برنامه باشد روزی بازنشسته شوم، بهتر هست سپس اون کارگردانی را ادامه دهم.

اگر در طول این سال‌ها از هر کدام از اساتید چیزی یاد گرفته باشیم و اونها را صحیح پیاده کنم، می توان فرمود کاری انجام داده‌ام.

اون وقت‌ها با خودم فکر می‌کردم باید در مقطعی از سنم سراغ کارگردانی بروم که ریش و سبیل سفیدی داشته باشم تا اگر به بازیگری فرمودم یک بار دیگر پلان را تکرار می‌کنیم به او برنخورد.

بنابراین با خودم برنامه گذاشتم که در 50 سالگی این کار را اجرا کنم، البته در 48-47سالگی کارگردانی تئاتر را انجام دادم اما تا به‌حال برای سینما کاری انجام نداده‌ام.

علاوه بر این من 4 سال از سینما دور بودم و باز هم آقای اسکندری به من مشاوره داد که در اون وقت کاری را کارگردانی نکنم و این‌طور هستدلال کرد که ممکن هست عده ای بگویند:«در این چهار سال بهش بازی ندادند ، خودش پول داد سناریو نوشتند و فیلم ساخت.» او به من پیشنهاد داد یکی- دو تا فیلم بازی کنم و بعد کارگردانی را شروع کنم.

اما در این مدت من اونقدر درگیر کار شدم که تا امروز موقعيت این کار را پیدا نکردم .

اگرکارگردانی تئاتر را انجام دادم، تنها به این دلیل بود که صبح کار تصویر انجام می‌دادم و شب به تئاتر می رسیدم و برایش موقعيت کافی داشتم.
برنامه بود اولین فیلم سینمای‌ام را قبل از عید کلید‌بزنم
قرارمان این بود که قبل از عید پیش تولید را شروع کنیم و برای 15 فروردین کلید بزنیم، اما همین‌طور کار پیش می‌آید، مثل این که بعد از سریال «جنگ بازی» نقشی در تازه ترین کار علی توکل نیا که حسن توکل نیا تهیه نمايندگی اون را بر عهده دارد، به من پیشنهاد شده، علیرضا افخمی پیشنهاد بازی در یک کار ویژه ماه رمضان را به من داده هست که منوچهر هادی اون را کارگردانی می‌کند و شاید در پاییز کارم را شروع کنم.
خودم هم بازی می کنم
درهر دو فیلمنامه‌ای که مد نظر من برای ساخت هست، خودم بازی خواهم کرد.

یکی ازاین فیلمنامه‌ها اقتباسی از اثر«خانم دابت فایر» رابین ویلیامز هست، و من در اون نقش سه پیرزن مستخدم را بازی خواهم کرد.

قصه دیگر فیلمنامه‌ای هست بر پايه یک کمدی سیاه یا کمدی شرایط .

در این کمدی هم نقش پسری 40 ساله را بازی می‌کنم که کمی عقب مانده هست، البته نه مثل فیلم «مادر».

او سرایدار یک ویلا هست و کم کم خاطر خواه دختر صاحب ویلا می‌شود.
دست فیلمنامه‌نویس در طنز تلویزیونی بسته هست
طنز اگر انتقاد نداشته باشد، به هیچ دردی نمی خورد.

فکر می کنید چرا «خنده بازار» میان امت جای خودش را باز کرده هست؟ به خاطر اینکه کمی دست‌شان را باز گذاشته‌اند.

ما در تلویزیون فقط می‌توانیم خودمان را نقد کنیم، اگر مثلا اقشار دیگر را نقد کنیم، سریع واکنش نشان داده می‌شود.

سال‌ها قبل ما یک طرحی به تلویزیون دادیم که در اون یک شخصیت پلیس بود که هر دعوایی را که به کلانتری کشیده می‌شد، همانجا حل می‌کرد و این دعواها دیگر به دادگاه کشیده نمی‌شد و دادگاه اون منطقه عملا بیکار بود.

با این طرح از طرف تلویزیون مخالفت کردند و فرمودند که پلیس را نباید این طور نشان دهید.

اگر«خنده بازار »را با شوی «مستر بین» مقایسه کنیم، می‌بینیم شوی «مستر بین» برای فرهنگ ما مناسب نیست و اگر هر دوی این برنامه ها از تلویزیون پخش شود، همه «خنده بازار» را می‌بینند چون شوخی‌هایی در این مجموعه انجام می‌شود که برای امت آشنا هست.
هنرمند راهش را پیدا می‌کند
به نظر من هنرمند راهش را پیدا می‌کند، ما از ابتدا با محدودیت‌هایی در سینما روبه رو بودیم اما با این همه، کارمان را طوری انجام دادیم که امت خندیدند و از ما راضی بودند.
تشکر از خانواده جانبازان
من یک تشکر و قدردانی باید از خانواده جانبازان اجرا کنم؛ چرا که صبرو شکیبایی اون‌ها قابل تحسین هست.

خود من از خانواده شهدا هستم و می دانم داشتن یک جانباز درخانه چقدرصبوری اطرافیان را می‌طلبد، شما فکر کنید در یک خانه یک فرد سرما می‌خورد و بقیه اعضای خانواده مجبورند، چند روز پشت سر هم سوپ بخورند و حالا در نظر بگیرید که خانواده ای یک عزیز جانباز در خانه دارد و چقدر صبوری اطرافیان در تسکین حال او موثر هست.
خبر اون‌لاین

7:

اکـبـر عـبـدی ؛ مرد هزار چهره سینما!


54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews