عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)


عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)
فیلم سینمایی «محمد (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی که در آبان ماه سال 1390 فیلمبرداریش آغاز و اوایل امسال به پایان رسید، از آن به عنوان بزرگ‌ترین پروژه سینمای ایران نام می‌برند.

داستانش این فیلم از دوران جاهلیت و به هنگام تولد آخرین پیامبر خدا حضرت محمد (ص) آغاز شده و با 12 سالگی ایشان که در اولین سفر به همراه عمویشان ابوطالب به شام پس از رسیدن به صومعه بحیرا است، به پایان می‌رسد. بحیرا راهبی مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می‌دهد.

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

عکس‌هایی دیده نشده از فیلم محمد (ص)

منبع:ایسنا78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews