ایـرانـدخـت


ایـرانـدخـتایـرانـدخـت
تصاویرى از عکس تعـدادی از شناسنامه های زنان ایرانى متولد ١٣٢١ کـه توسط
نجف شکری در پروژه ى عکـاسى‬ «ایرانـدخت»‬ (۱۳۸۶-۱۳۸۴) استفـاده شده اند.
این نگاه ها و لبخند ها اکنون اگر باشند، در گذر از پیچ و واپیچ های صعب زندگی
کم رنگ و اگر نباشند هم که خاطره شده اند و شناسنامه دورانی نه چندان دور.ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


ادامه عکس ها در پست های بعد ..تبلیغ جالب برای رانندگی با احتیاط +عکس

1:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


شخصیت‌سازی بامزه از وسایل خانه!

2:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


طراحی بسته‌بندی جدید برای ظروف شکننده

3:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


نـمایشگـاه آثـار و نقـاشی هـای "ون گـوگ " ..

4:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


هنرنمایی جالب آرایشگر آمریکایی

5:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


هنوزم به این تیپ علاقه مند هستید؟

6:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


همزاد بازیکنان جام‌جهانی +عکس

7:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت


جشن جالب سالگرد تاسیس دانشگاه کمبریج

8:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

9:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

10:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

11:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

12:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

13:

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

ایـرانـدخـت

14:

خیلی جالب بودن..

ممنون

15:

جالب بود .خسته نباشید

16:

چیزی که توجهم رو جلب کرد ، انگار در اون وقت عکس پرسنلی معنا و مفهومی نداشته
چون بعضی عکسهای هستفاده شده در اسناد رسمی بیشتر به عکسهای آتلیه ای و بعضا
عروسی شباهت دارد/دی

17:


بله همینطور هست.

در حال حاضر به خاطر دم دستی بودن هر نوع امکانات عکاسی
وجه هنری این مدیوم تقلیل یافته، مانند سینما.

هم عکاسی کم بود و هم عکاس.
شاید این بهترین حالت ظاهری بعضی از صاحبان چهره ها مقابل لنز دوربین بوده باشه.


18:

up

19:

up

20:

جالب بود .خسته نباشید

21:

چیزی که توجهم رو جلب کرد ، انگار در اون وقت عکس پرسنلی معنا و مفهومی نداشته
چون بعضی عکسهای هستفاده شده در اسناد رسمی بیشتر به عکسهای آتلیه ای و بعضا
عروسی شباهت دارد/دی

22:


بله همینطور هست.

در حال حاضر به خاطر دم دستی بودن هر نوع امکانات عکاسی
وجه هنری این مدیوم تقلیل یافته، مانند سینما.

هم عکاسی کم بود و هم عکاس.
شاید این بهترین حالت ظاهری بعضی از صاحبان چهره ها مقابل لنز دوربین بوده باشه.


23:

up

24:

up


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews