لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !
.
.


زندگي همه ي ما پر از چيزاي كوچيكي هست كه از فكر كردن بهشون لذت ميبريم و قند ته دلمون آب ميشه

اسمشون با خودشونه،چيزاي كوچولو، ولي خب لذت بخشن و دوست داشتني

توي اين تاپيك عكس نوشت هايي هست كه شك ندارم با خوندنشون گوشه ي لبتون يه لبخند ديده ميشه...

و شايد هم بعضي هاشون مارو بياد يه خاطراتي بندازن،كه زياد خوشايند نيستند..

عكس هايي كه حرف اكثر ماهاست :).
.

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !انگشتان هنرمند

1:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


کلاهی مخصوص کچل ها (عکس)

2:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


همسر بشار اسد در حال بازی بدمینتون+عکس

3:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


اولین ملکه زیبایی ایران+عکس

4:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


صندلی نهنگ

5:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


چرا این دایره ها میچرخن؟یا چشم های من مشکل دارن؟

6:لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


عکسی متفاوت از شارلیز با سری تراشیده شده

7:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


تصویر فداکار ترین پدر دنیا!!!!!

8:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

9:

وای خدای من بیدار شی بببینی هستادت پیامک زده کلاس نیم ساعت دیرتر شروع میشه :))))

10:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

11:

http://www.hammihan.com/users/users2...22100.2001.jpg


به همین سوی چراغ وای فای قسم مدیونین فک کنین برا خودم میگم همش برای مامانمه همش! من همچین ادمیم!

12:


وای این عکس منو دیوونه کرد....

13:

وسط چله تابستون تو سفر کویر لوت آب تگری بزنی تو رگ

(بچه مسلمون ها می تونن غروب های ماه رمضون را تداعی کنن!)


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

14:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

15:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

16:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

17:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

18:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

19:

دریافت پیامک/تماس از همان کسی که می اندیشیدی برایش پیامک بفرستی یا با او تماس بگیری!

درود

این یکی واقعا به گونه ای دیوانه نماينده لذتبخشست!

20:

درود
لذتبخش تر از اون این که یک روز پیش از کلاس ساعت 7 صبح بدانی کلاس تشکیل نخواهد شد و صبح همین که ساعت گوشی زنگ خورد با خاطری آسوده ان را خاموش کنی و با لذتی وصف ناشدنی ادامه خواب نازنین صبحگاهی راکه چند لحظه روی pause بوده، resume کنی!

21:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

22:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

23:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

24:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

25:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

26:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

27:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

28:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

29:

يادِ ايام!


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

30:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

31:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

32:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

33:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

34:

دریافت پیامک/تماس از همان کسی که می اندیشیدی برایش پیامک بفرستی یا با او تماس بگیری!

درود

این یکی واقعا به گونه ای دیوانه نماينده لذتبخشست!

35:

درود
لذتبخش تر از اون این که یک روز پیش از کلاس ساعت 7 صبح بدانی کلاس تشکیل نخواهد شد و صبح همین که ساعت گوشی زنگ خورد با خاطری آسوده ان را خاموش کنی و با لذتی وصف ناشدنی ادامه خواب نازنین صبحگاهی راکه چند لحظه روی pause بوده، resume کنی!

36:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

37:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

38:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

39:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

40:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

41:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

42:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

43:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

44:

يادِ ايام!


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

45:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

46:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

47:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

48:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

49:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

50:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

51:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

52:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

53:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

54:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

55:

راجع به 14 فروردين هم صدق مي كنه :)


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

56:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

57:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

58:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

59:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

60:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

61:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

62:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

63:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

64:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

65:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

66:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

67:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

68:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

69:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

70:

راجع به 14 فروردين هم صدق مي كنه :)


لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

71:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

72:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

73:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

74:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

75:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

76:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

77:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

78:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

79:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

80:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

81:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

82:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

83:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

84:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

85:

...

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

86:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

87:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

88:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

89:

سر كلاس دانشگاه :)

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

90:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

91:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

92:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

93:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

94:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

95:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

96:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

97:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

98:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

99:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

100:

...

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

101:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

102:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

103:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

104:

سر كلاس دانشگاه :)

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

105:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

106:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

107:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

108:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

109:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

110:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

111:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

112:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

113:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !

114:

لبـ:)ــخند هاي چـفت شده !


66 out of 100 based on 41 user ratings 266 reviews