:::. وهابیت پدیده استعمار :::.


:::. وهابیت پدیده استعمار :::.:::. وهابیت پدیده استعمار :::.
وهابي‌ها در بدو به دست گيري قدرت به مدينه رفتند و گفتند، اسلام بياوريد تا در امان باشيد، مردم نپذيرفتند و وهابي‌ها آنها را قتل عام كردند و بعد قبرستان بقيع را ويران كردند و سپس در مكه تمام قبور صحابه را ويران نمودند....

كارشناس مسائل جهان اسلام گفت: وضعيت گرايش به دين و مذهب و منطق گفتگو و فهم، انديشه ديني در سراسر جهان گسترش پيدا كرده است و مذاهب خرافي،‌ انحرافي و ساخته شده به دست استعمار مانند وهابيت رو به اضمحلال مي‌رود.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني حج ، مهدي انصاري كه در باره فتاواي جديد مفتي‌هاي وهابي با فارس گفت و گو مي‌كرد، ضمن تبيين وضعيت امروز جهان اسلام و رشد و توسعه انديشه ديني در سطح جهان گفت: سيري كه امروز شاهد آن هستيم نشان مي‌دهد كه اسلام ناب و حقيقت قرآن و انديشه‌هاي صحيح ديني در جهان، اثراتي داشته كه مذاهب منحرف به دست و پا افتاده‌اند كه در مقابل حقيقت قرآن و اسلام ناب ايستادگي كنند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: اين حقيقت از آغازين روزهاي تاريخ اسلام و بعد از تأسيس حكومت پيامبر در مدينه و حتي تا زمان روي كار آمدن حكومت علوييان و حتي تا زمان حال بوده،‌ هست و خواهد بود.

انصاري گفت: بعد از گستره انقلاب اسلامي وضعيت جديدي كه از لحاظ علم و فن‌آوري، رشد و توسعه تفكر ديني از ايران بر جهان اثر گذاشت، بعضي از كشورهاي اسلامي را در گرايش‌هاي غربي خود متضرر كرده است و طبيعي‌ است كشورهايي مانند عربستان كه پايگاه منحرف استعماري هستند در مقابل انقلاب اسلامي بعنوان يك مواجهه مذهبي بايستند.

كارشناس مسائل جهان اسلام گفت: ‌ايستادگي در مقابل توسعه شيعي و علوي نشان از رشد اين تفكرات دارد، ضمن اينكه مسائل امروز عراق و تشكيل يك حكومت مستقل نزديك به مذهب با قانون اساسي متأثر از گرايش علوي براي منحرفين مذهب مطلوب نيست.

انصاري ضمن بيان پيشينه وهابيت در عربستان گفت:‌ اين فرقه خرافي و بي ريشه همزمان با تشكيل بهائيت در ايران و احمديه و قادياني‌‌گري در افغانستان شروع به فعاليت كرد.
بزرگان وهابيت تمام امامزادگان و مراتب صحابه را در عربستان تخريب كردند كه البته اين اولين بار نبود، در گذشته نيز معاويه وقتي رأس كار آمد به احد حمله كردند و قبر حمزه عموي پيامبر را خراب كرده و به آب بستند و قبرستان بقيع را خراب كردند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: وهابي‌ها برنامه بود قبر پيغمبر را هم خراب كنند و بنده اسنادي دارم كه مرحوم آخوند خراساني و ميرزاي نائيني و علماي بزرگ نجف در آغاز ظهور وهابيت نامه‌اي به كشورهاي اسلامي و سازمان ملل نوشتند تا جلوي اين انحرافات را بگيرند، وهابي‌ها در بدو به دست گيري قدرت به مدينه رفتند و گفتند، اسلام بياوريد تا در امان باشيد، مردم نپذيرفتند و وهابي‌ها آنها را قتل عام كردند و بعد قبرستان بقيع را ويران كردند و سپس در مكه تمام قبور صحابه را ويران نمودند.

وي گفت: وهابي‌ها بعد از عربستان به عراق رفتند، آنها به نجف حمله كردند، اولين كساني كه حرم امام حسين (ع) را غارت كردند وهابي‌ها بودند، حرم اميرالمؤمنين (ع) را غارت كردند و در حدود يك ماه در شهر نجف آب و غذا را بستند تا شهر را نابود كنند،‌ علما و مردم دعا كردند و طوفان آمد و تمام آنها هلاك شدند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: وقتي وهابي‌ها مي‌بينند بعد از چهار دهه خفقان حكومت علوي و شيعه در عراق مستقر مي‌شود و مسلمانان با شور و اشتياقي در كنار مرقد مطهر اميرالمؤمنين (ع) و امام حسين (ع) و قبور مطهر ائمه اطهار حضور پيدا مي‌كنند براي از بين بردن اين اتحاد نقشه مي‌كشند و فتاوايي صادر مي‌كنند كه شاهد آن هستيم.

در طول قرن گذشته استعمارگران به ويژه انگليس و آمريكا همواره بدنبال اختلاف انداختن بين شيعيان و سني‌ها بوده‌اند كه از فاصله ايجاد شده بين اين دو مذهب به اهداف پليد خود دست پيدا كنند.

انصاري در پايان گفت:‌ وهابيت به عنوان منحرف‌ترين فرقه، كه به ظاهر مذهبي است براي مبارزه با مذهب اهل بيت و تفكر و انديشه و حكومت صحيح اسلامي و بينش درست قرآني به پا خواسته كه جا دارد همه كشورهاي اسلامي و همه دانشمندان اسلامي و كساني كه سوز دل براي نگه داشتن خط و مرام انديشه اسلامي دارند در مقابله اين تفكر جديد بايستند و بدانند كساني كه در عربستان بنام علماي وهابي تصميم به اين كار گرفته‌اند نيتي جز نشر تروريست و ارعابي‌گري در كشورهاي اسلامي ندارند و از طرف ديگر جا دارد دولتمردان ما بدانند، هر چند ما مي‌توانيم رابطه خوب سياسي و صحيحي با دولت عربستان داشته باشيم،‌ نبايد از مواضع اسلامي، انقلابي و ديني خوددست برداريم كه امروز مبارزه وهابيت با شيعه در عراق مبارزه با شيعه در ايران و سراسر جهان است.


كارشناس مسائل جهان اسلام گفت: وضعيت گرايش به دين و مذهب و منطق گفتگو و فهم، انديشه ديني در سراسر جهان گسترش پيدا كرده است و مذاهب خرافي،‌ انحرافي و ساخته شده به دست استعمار مانند وهابيت رو به اضمحلال مي‌رود.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني حج ، مهدي انصاري كه در باره فتاواي جديد مفتي‌هاي وهابي با فارس گفت و گو مي‌كرد، ضمن تبيين وضعيت امروز جهان اسلام و رشد و توسعه انديشه ديني در سطح جهان گفت: سيري كه امروز شاهد آن هستيم نشان مي‌دهد كه اسلام ناب و حقيقت قرآن و انديشه‌هاي صحيح ديني در جهان، اثراتي داشته كه مذاهب منحرف به دست و پا افتاده‌اند كه در مقابل حقيقت قرآن و اسلام ناب ايستادگي كنند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: اين حقيقت از آغازين روزهاي تاريخ اسلام و بعد از تأسيس حكومت پيامبر در مدينه و حتي تا زمان روي كار آمدن حكومت علوييان و حتي تا زمان حال بوده،‌ هست و خواهد بود.

انصاري گفت: بعد از گستره انقلاب اسلامي وضعيت جديدي كه از لحاظ علم و فن‌آوري، رشد و توسعه تفكر ديني از ايران بر جهان اثر گذاشت، بعضي از كشورهاي اسلامي را در گرايش‌هاي غربي خود متضرر كرده است و طبيعي‌ است كشورهايي مانند عربستان كه پايگاه منحرف استعماري هستند در مقابل انقلاب اسلامي بعنوان يك مواجهه مذهبي بايستند.

كارشناس مسائل جهان اسلام گفت: ‌ايستادگي در مقابل توسعه شيعي و علوي نشان از رشد اين تفكرات دارد، ضمن اينكه مسائل امروز عراق و تشكيل يك حكومت مستقل نزديك به مذهب با قانون اساسي متأثر از گرايش علوي براي منحرفين مذهب مطلوب نيست.

انصاري ضمن بيان پيشينه وهابيت در عربستان گفت:‌ اين فرقه خرافي و بي ريشه همزمان با تشكيل بهائيت در ايران و احمديه و قادياني‌‌گري در افغانستان شروع به فعاليت كرد.
بزرگان وهابيت تمام امامزادگان و مراتب صحابه را در عربستان تخريب كردند كه البته اين اولين بار نبود، در گذشته نيز معاويه وقتي رأس كار آمد به احد حمله كردند و قبر حمزه عموي پيامبر را خراب كرده و به آب بستند و قبرستان بقيع را خراب كردند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: وهابي‌ها برنامه بود قبر پيغمبر را هم خراب كنند و بنده اسنادي دارم كه مرحوم آخوند خراساني و ميرزاي نائيني و علماي بزرگ نجف در آغاز ظهور وهابيت نامه‌اي به كشورهاي اسلامي و سازمان ملل نوشتند تا جلوي اين انحرافات را بگيرند، وهابي‌ها در بدو به دست گيري قدرت به مدينه رفتند و گفتند، اسلام بياوريد تا در امان باشيد، مردم نپذيرفتند و وهابي‌ها آنها را قتل عام كردند و بعد قبرستان بقيع را ويران كردند و سپس در مكه تمام قبور صحابه را ويران نمودند.

وي گفت: وهابي‌ها بعد از عربستان به عراق رفتند، آنها به نجف حمله كردند، اولين كساني كه حرم امام حسين (ع) را غارت كردند وهابي‌ها بودند، حرم اميرالمؤمنين (ع) را غارت كردند و در حدود يك ماه در شهر نجف آب و غذا را بستند تا شهر را نابود كنند،‌ علما و مردم دعا كردند و طوفان آمد و تمام آنها هلاك شدند.

مدرس حوزه علميه قم گفت: وقتي وهابي‌ها مي‌بينند بعد از چهار دهه خفقان حكومت علوي و شيعه در عراق مستقر مي‌شود و مسلمانان با شور و اشتياقي در كنار مرقد مطهر اميرالمؤمنين (ع) و امام حسين (ع) و قبور مطهر ائمه اطهار حضور پيدا مي‌كنند براي از بين بردن اين اتحاد نقشه مي‌كشند و فتاوايي صادر مي‌كنند كه شاهد آن هستيم.

در طول قرن گذشته استعمارگران به ويژه انگليس و آمريكا همواره بدنبال اختلاف انداختن بين شيعيان و سني‌ها بوده‌اند كه از فاصله ايجاد شده بين اين دو مذهب به اهداف پليد خود دست پيدا كنند.

انصاري در پايان گفت:‌ وهابيت به عنوان منحرف‌ترين فرقه، كه به ظاهر مذهبي است براي مبارزه با مذهب اهل بيت و تفكر و انديشه و حكومت صحيح اسلامي و بينش درست قرآني به پا خواسته كه جا دارد همه كشورهاي اسلامي و همه دانشمندان اسلامي و كساني كه سوز دل براي نگه داشتن خط و مرام انديشه اسلامي دارند در مقابله اين تفكر جديد بايستند و بدانند كساني كه در عربستان بنام علماي وهابي تصميم به اين كار گرفته‌اند نيتي جز نشر تروريست و ارعابي‌گري در كشورهاي اسلامي ندارند و از طرف ديگر جا دارد دولتمردان ما بدانند، هر چند ما مي‌توانيم رابطه خوب سياسي و صحيحي با دولت عربستان داشته باشيم،‌ نبايد از مواضع اسلامي، انقلابي و ديني خوددست برداريم كه امروز مبارزه وهابيت با شيعه در عراق مبارزه با شيعه در ايران و سراسر جهان است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حجنظرتون در مورد شهدا چیه؟؟

1:

وهابیت را هستاد فضل البعاذی مدرس دانشگاه سیاسی بیروت در باب وهابیت میگوید:
وهابیت توطیه ای بد که توسط یهودیان آفریده شد و تنها برای نابودی تشکلهای شیعی !


پس از اهانت به قرآن ، مسلمانان چکار باید بکنند؟

2:

كوروش از مطالبتان بسيار سپاس گذارم
در جواب saeed 786 بايد عرض كنم براي اثبات اين مطالب شما مي توانيد كتاب جنايات غربي در شرقي را مطالعه بفرماييد در ضمن نه اهل تسنن شيعه را كافر مي دانند و نه بر عكس شيعيان سني ها را كافر مي دانند در ميان فرقه هاي مختلف اهل تسنن حنبلي ، شافعي و وهابي تنها وهابيون هستند كه نظر مساعدي با اهل شيعه ندارند و ايشان را كافر مي دانند توهين به امام علي و فرزندانش را كاملا مجاز دانسته و در نتيجه نظر خوبي با پيروانشان ندارند اگر سند مستدل تري مي خواهيد كشتار عزاداران امام حسين را مي توانم مثال بزنم


در جواب اهانت به قرآن چه باید کرد؟

3:


علی (رض) خلیفه 4 هستش....
امکان توهینی وجود نداره!

در ضمن خواستین لیست براتون اماده میکنم که ثابت کنم شما منکر ولایت علی رو کافر و مشرک میخوانید!

شما فقط و فقط یک کتاب در این تایپک بزارید از وهابیون که در ان کفر باشه!

منتظرم.....


چه کسی را می توان شهید نامید؟

4:

آقای عصام العماد که خود یک وهابی بود در پی افشاگریش در خبرگزاری شیعیان چنین میگوید:دكتر عصام العماد، شيعه‌شناس، متخصص در علم رجال و حديث و تاريخ، مدرس مجمع جهاني اهل بیت علیهم السلام و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي مذاهب حجاز سعودي هست.


چرا با جک ها به هموطنانمان اهانت می کنیم ؟
ايشان که خود وقتي پيرو وهابيت بوده و به مذهب تشيع گرايشانده هست، در فرمود‌وگايشان تفصيلي به تشريح شكل‌گيري فرقه وهابيت و افشاي ماهيت اون پرداخته هست.

:::. <br><br><br><a target= ۱۱ سپتامبر - حادثه ای فوق العاده مشکوک!
وهابیت پدیده هستعمار :::." />ايشان با بيان اين كه مبناي فقهي وهابيون بسيار مصلحتي هست، فرمود كه نگاه فرقه وهابيت فقط در مورد قبور هست و انفجار قبوري كه در دنيا صورت مي‌گيرد ناشي از اين تفكر هست.

العماد، بزرگ‌ترين مشكل دنياي اسلام را حركت وهابيت دانست و با بيان اين كه وهابيون به مقوله‌اي به نام «تقريب مذاهب» اصلا اعتقادي ندارند، پيشنهاد داد كه علماي شيعه و سني در مقابل صدور فتاايشان تكفيري وهابيون بيانيه‌اي مشترك صادر كنند.

ايشان با اشاره به اين كه فتواي وهابيون ناشي از تاثيرات عناصر اسراييلي در ميان اونان هست، اون را در راستاي متوقف كردن حركت حزب‌الله لبنان و اخوان المسلمين دانست.

دكتر عصام العماد كه يمني‌الاصل و 39 ساله هست و تحصيلات خود را در دانشگاه‌هاي حجاز گذرانده و روزي خود در زمره پيروان وهابيت بوده و امروز به عنوان يك شيعه‌شناس در ايران به تدريس و تاليف مشغول هست، در فرمود‌وگايشاني تفصيلي با خبرنگار فقه و حقوق پايگاه خبري دانشجايشانان ايران (ايسنا) فراخوان نمود: صدور فتواي تكفيري 38 نفر از علماي وهابي حجاز چيز غريب و جديدي نيست؛ چرا كه وقتي ما به تاريخ وهابيت از بدو تأسيس اون نگاه مي‌كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه وهابيت در بستر تكفير به وجود آمده و بر طبق اون رشد و حركت كرده هست.

ايشان فرمود: گمان نمي‌كنم هيچ مذهبي همانند وهابيت در فضاي تكفيري تبلور يافته باشد و متاسفانه اين‌گونه تندرايشان اونان ناشي از جهل به معني تكفير و خصوصيات اون هست.

العماد فراخوان نمود: بنده از اون وقت كه به ايران آمدم مشغول تاليف كتب و نقد روش وهابيت شدم كه يك نمونه از مناظراتم با يكي از مفتي‌هاي كايشانت صورت گرفت و اون در مجموعه كتاب «الزلزال» چاپ شده هست كه به فارسي نيز ترجمه شده هست.آدمها یا آدم ها !؟

5:

مؤسس فرقه وهابيت اطلاع كاملي از علوم اسلامي چون منطق و اصول و لغت نداشته هست

ايشان ادامه داد: شيخ محمد عبدالوهاب مؤسس مذهب وهابيت هست و فردي هست كه در خانواده‌ي علمي رشد و در نزد پدر و برادر خود تحصيل كرده هست وليكن متاسفانه انحرافات بزرگ فكري داشته هست.

معتقدم شيخ عبدالوهاب با دو مشكل بسيار بزرگ دست و پنجه نرم مي‌كرد كه البته اين دو مشكل را از مطالعات مكرر كتاب‌هاي ايشان، كشف كرده‌ام.


هم انديشي براي بهبود وضعيت كالاي ايراني
مشكل اول ايشان كمبود علم بوده هست.

او اطلاع كاملي از علوم اسلامي چون منطق و اصول و لغت و...

نداشته هست.

ايشان فرمود: شيخ محمد عبدالوهاب هرگز نتوانسته هست تحصيلي كامل و جامع از علوم، در يك دانشگاه معتبر داشته باشد و هرگز نتوانسته به شكلي ملازم نزد شخصيتي علمي تلمذ كند.

عصام العماد اضافه کرد: متأسفانه شيخ محمدعبدالوهاب قبل از اينكه تحصيلات خود را به‌طور كامل تكميل كند، عهده‌دار امر تبليغ دين شد؛ اين در حالي بود كه ايشان داراي روحيه تندرايشاني بود.

مشكل پايه ي و بزرگ موسس وهابيت انحراف سلوكي نبوده بلكه مشكل فكري بوده هست

ايشان مشكل دوم شيخ محمد عبدالوهاب را انحراف فكري و عقيدتي برشمرد و عنوان كرد: مشكل پايه ي و بزرگ ايشان، مشكل فكري بوده هست كه نمونه چنين مسأله‌اي درميان خوارج در وقت امام علي عليه‌السلام وجود داشته اس

6:

از دوستان عزيز درخواست مي شود قوانين را رعايت كنند.


به کار نبردن کلمات ناپسند از جمله فحاشی و کلمات رکیک در بحث ها . در صورت مشاهده هرگونه فحاشی و ادبیات رکیک سریعاً پست حذف مي شود.
بحث ها و پستها بايد مربوط به موضوع تاپيك باشد ، شما میبایست از ارسال پیام های هرزه و بیهوده , ایجاد انحراف در بحث ها و فرمودگوهای دیگر کاربران در تالاردوری نمایید در صورت مشاهده پستهاي بيهوده و انحراف كننده ، پست ارسالی حذف مي شود.

با سپاس مديريت


7:

عبدالوهاب علاوه بر شيعه، اهل تسنن معتدل را نيز مورد هجمه برنامه داد

ايشان اضافه كرد: از بدو ظهور شيخ محمد عبدالوهاب ما شاهد افكار خطرناكي از ايشان بوديم كه متأسفانه ايشان فقط بر ضد شيعه عمل نكرد بلكه تمام اهل تسنن مخلص و معتدل را نيز مورد هجمه فتوايي خود برنامه داد.

عصام العماد فرمود: شيخ محمد عبدالوهاب معناي حقيقي و ضوابط اصلي تكفير را پي نبرده بود؛ بنابراين جمع كثيري از مسلمانان شيعه و سني را داخل در دايره شرك و تكفير نمود و اين همان خطر بزرگ هست.

ايشان هركس كه تابع افكارش نبود را ضد توحيد مي‌انگاشت.

ايشان ادامه داد: اين شخصيت با فكر شخصي خود قواعدي را در زمينه توحيد تدايشانن كرده بود و هر كسي را با اين چهارچوب مخالفت يا نقد مي‌كرد، كافر مي‌شمرد و بر اين پايه مشاهده مي‌كنيم بزرگان علمي عالم اسلام را رد كرده هست؛ مثلا كتاب توحيد زمخشري، تفسير آيات توحيد امام فخر رازي و امام ابوحامد غزالي، طبرسي و عسقلاني، ثعلبي و حتي طبري كه از علماي بزرگ اهل سنت هست، در نظر شيخ محمد عبدالوهاب مصداق كتب مضله هست و نايشانسنده اون كتاب، كافر هست.

اين محقق تاريخ اسلام خاطر نشان كرد: شيخ محمد عبدالوهاب يك نوع حساسيتي در مساله توحيد داشت و %د بود با فكر خودش اين مساله را حل كند غافل از اينكه كميتش در اين زمينه لنگ بود و او با كارش نه فقط مشكل در حجاز، بلكه در تمام جوامع اسلامي از اندلس تا ايران و پاكستان و در ميان تمام فرق اعم از اشعري،معتزله، سلفيه و شيعه و...

ايجاد كرد.

ايشان باعث شد جنبش‌هاي بزرگ اسلامي به چند دستگي تبديل شوند و از حركت باز ايستند.

8:

سلام و درود خدا بر شما

آری برادرم !

مذهب وهابیت که در ان نخستین هنگام که در سر (( ابن تیمیه )) نطفه اش جان گرفت ، چه کسی میدانست روزی شیخی لجوجی همچون ((محمدبن عبدالوهاب )) با وسوسه (( مستر همفر ( محمد ) )) کوچکی خود را بزرگ احساس کند و فتوا به خون مسلمین دهد و (( محمد بن سعود )) اجرا کند

حال بشنوید حکایت تلخ وقت را

چه کسی باور داشت تا برادر ، خون برادرش را به جرم اینکه خدایش را به طریقی دیگر میپرستید ، مباح بداند

می خواهم اینگونه بگویم ، اونگاه که غربیان اسلام تا بدین زیبا دیدند
از زیباییش و کمالش وحشت کردند و فرمودند باید نابود شود این دین
اما نمی دانستند ،اون چراغی که دادار پاک افروخت ، هرچه بیشتر در خاموشیش تقلا نمايند ، شعله اش افروخته تر میشود

در پست بعدی انشاالله از مفاد دستورالعمل مستر همفر برای تفرقه در میان مسلمانان سخن به میان خواهم آورد

تا بدانید اونها تا کجا پیش رفتند

9:

موسس وهابيت مي‌خواست توحيد ساختگي خايشانش را بر ديگران تحميل كند

عصام العماد تاكيد كرد: بنده در صدد اين نيستم كه نيت شيخ محمدعبدالوهاب را در اين كار بيابم؛ چرا كه نيت، امري دروني و فقط خداوند متعال از اون مطلع هست.

اونچه براي من مسلم هست، اين هست كه شيخ با عملكردش مي‌خواست توحيد ساختگي خايشانش را بر ديگران تحميل كند، بدون اينكه درك جامعي از اون داشته باشد.

او به قدري تعصب داشت كه در نامه‌هاي خايشانش به ديگران، اونان را مشرك خطاب مي‌كرد و مي‌فرمود (من محمد عبدالوهاب الي المشركين).

ايشان معتقد بود جان و مال و زنان مخالفش براي طرفدارانش مباح هست.

ايشان ادامه داد: حتي شيخ سليمان عبدالوهاب برادر شيخ محمد عبدالوهاب نيز به مقابله با او پرداخت و روزي به او فرموده بود«تو هرگز كتاب‌هايي را كه خوانده‌اي به درستي درك نكرده‌اي».

ايشان تاكيد كرد: بسياري از مسايلي را كه شيخ محمدعبدالوهاب متعرض اون شده هست، به قدري تند هست كه بسياري معتقدند «ابن تيميه» كه او هم يكي از شخصيت‌هاي افراطي در تاريخ بوده هست، از ايشان معتدل‌تر بوده هست؛ چرا كه در باب بدعت، كثيري از امور هستند كه شيخ محمد عبدالوهاب اون را داخل در شرك دانسته، ولي «ابن تيميه» چنين نكرده هست.

دكتر عصام العماد، فتواي تكفيري 38 تن از علماي وهابي را متأثر از فتاواي شيخ محمد عبدالوهاب عنوان و اضافه كرد: تا وقتي كه راه حلي براي اين معضل نيابيم، مشكل جهان اسلام حل نخواهد شد.

10:

نمي دانم اگر از اهل تسنن هستيد از كدام گروهيد يا اگر رابطه اي با ايشان داشتيد با كدام فرقه بوده اما بحث بر سر وهابيت هست كه شيعيان را كافر مي دانند چنددي پيش در حجاز چند حاجي ايراني را كتك زده اند
اگر امسال برنامه ماه عصل را مشاهده كرده باشيد با يك وهابي كه شيعه شده بود صحبت مي كردند كه ايشان متذكر شدند تا قبل از شيعه شدنشان بر بالاي منبر اهانت به امام علي مي كردند و مي فرمودند كه اي كاش علي در جنگ هاي صدر اسلام كشته شده بود و فرمودند كه پس از شيعه شدنشان عمو هاشان %د قتل ايشان برآمده اند در صورتي كه مباح بودن خون براي كسي هست كه از دين خارج شده باشه يعني اينان تشيع را برابر با تكفير مي دانند

11:

اولا از اینکه تمام اینها در حال حاضر نقل قول هستند و بس ، چشمهایتان را باز کنید و ببینید ، دویما باید بگویم بله من با اسلام مخالفم اما با تشیع نه چون تشیع یک پارادایم ملی بودهه هست که در دوره صفویه شکل گرفت برای دفاع از مرزهای شمالی ایران در برابر عثمانیها !
باز هم تکرار کنم؟؟؟

12:

بزرگ‌ترين مشكل دنياي اسلام حركت وهابيت هست

ايشان فرمود: شيخ محمدسعيد رمضان لوطي كه از فقهاي بزرگ هست، فرموده بود «حدود 200 متفكر اسلامي از سراسر جهان اجتماعي تشكيل داديم تا مشكلات جهان اسلام را بيابيم و حل كنيم.

پس از بحث به اين نتيجه رسيديم كه بزرگ‌ترين مشكل كه دنياي اسلام با اون دست و پنجه نرم مي‌كند حركت وهابيت هست.» اينان مشكلاتي در تمام دنيا اعم از آمريكا و فرانسه، آلمان و چين و تمام جاهايي كه در اون نفوذ كرده‌اند، ايجاد نموده‌اند.

دكتر العماد از قول دكتر علامه يوسف قرضاايشان نقل كرد: در دنياي اسلام كسي اعم از مرده و زنده وجود ندارد مگر اينكه وهابيت كتابي در لعن اون نوشته هست چه شيعه باشد چه سني، چه زيدي و چه...

ايشان خاطر نشان كرد: به عنوان مثال يك وهابي كتابي در رد سيد جمال‌الدين اسدآبادي به نام «تحذير الامم من كلب العجم = برحذر داشتن امت از ...فارسي» نوشته هست.

يك وهابي ديگر كتابي در رد صاحب «تفسير المنار» به نام «صواعق من النار علي صاحب المنار: هجوم شعله‌هاي آتش بر سر صاحب كتاب المنار» نوشته هست.

ديگري كتابي به نام «الكلب العالي يوسف القرضاايشان: ...

بزرگ يوسف قرضاايشان» نوشته هست.

13:

تمام نوشته‌هاي اونان فقط و فقط عليه مسلمانان هست

عصام فرمود: بنده قبل از شيعه شدنم نزد فردي به نام «المدخلي» درس مي‌خواندم كه نزد اين شيخ قريب 100 كتاب در لعن و رد بزرگان اسلام اعم از «سيد محمد قطب»، «شيخ محمد غزالي»، «آيت‌الله خايشاني»، «شيخ محمد عبده» و ...

وجود داشت.

اين در حالي هست كه ما در ميان كتب وهابيون كتابي در رد ماركسيست، بودائيسم، بهائيت و تفكرات اسراييلي و آمريكايي نمي‌بينيم.

تمام نوشته‌هاي اونان فقط و فقط عليه مسلمانان اس

14:

از مطالبتان واقعا سپاسگذارم اما در خصوص شيعه صفايشانه بايد بگم كه در اين دوره شيعه شكل نگرفت از قبل وجود داشت ولي متاسفانه در اين وقت با خرافه پردازيهايي كه بهش شد وسيله اي براي مشروعيت اون سلسله شد
از اينكه انحرافي در بحث ايجاد كردم معذرت مي خواهم

15:

فتواي وهابيون در راستاي متوقف كردن حركت حزب‌الله لبنان و اخوان المسلمين هست

ايشان تاكيد كرد: فتواي وهابيون ناشي از تاثيرات عناصر اسراييلي در ميان اونان هست و بايد توجه داشت كه اين فتوايي هست كه از قصر سعودي صادر شده هست زيرا تمام علماء و مفتي‌هاي حجاز كارگزار حكومت هستند.

اين فتوا در جهت منافع اسراييل و براي متوقف كردن حركت حزب‌الله لبنان و حماس و اخوان المسلمين و...

صادر شده هست.

عصام العماد، ظهور وهابيون معقول در حجاز را از پديده‌هاي مبارك ياد كرد و به خبرنگار فقه و حقوق ايسنا فرمود: شيخ سليمان العوده، سردمدار وهابيون معقول از جمله كساني هست كه شجاعت نقد شيخ محمد عبدالوهاب را يافت و او را به خطا منتسب كرد.

ايشان، دليل تحقق چنين امري را داراي ريشه‌ي تاريخي عنوان كرد و فرمود: پس از اونكه بين «ملك فيصل» و «جمال عبدالناصر» درگيري پيش آمد، «ملك فيصل» جهت انتقام‌گيري، جمعي از علماي اهل تسنن مصر از جمله «سيد محمد قطب» و «شيخ محمد غزالي» را به حجاز دعوت كرد تا اونان را بر ضد «جمال عبدالناصر» به كار گيرد وليكن وقتي اونان وارد حجاز شدند چون از تفكرات «سيد جمال‌الدين اسدآبادي» و «شيخ محمد عبده» تاثير پذيرفته بودند، تفكرات «شيخ محمد عبدالوهاب» را مورد انتقاد شديد برنامه دادند.

عصام العماد فرمود: وقتي اينان وارد حجاز شدند «شيخ ربيع مدخلي» و «بن‌باز» تعبيري كرده و فرموده بودند ورود اينان به منزله‌ي بمبي هست كه موجب انفجار تفكر وهابي خواهد شد.

ايشان ادامه داد: «سيد محمد قطب» پس از محكوميت به اقامت اجباري در حجاز مشغول تدريس شد و شاگردان معقولي چون «سليمان العوده» را پرورش داد.

درواقعياتي كه امام علي علیه السلام وعمربن‌خطاب درحجاز نقد مي‌شدند،كسي حق نقد عبدالوهاب را نداشت

عصام العماد فرمود: من به ياد دارم وقتي در دانشگاه‌هاي حجاز نقد امام علي عليه‌السلام و حتي عمر بن خطاب به راحتي صورت مي‌گرفت ولي هيچ‌كس حق نقد شيخ محمد عبدالوهاب را نداشت.

در اين ايام با ظهور بزرگاني شجاع چون «سيد محمد قطب» و «شيخ محمد غزالي» اين وضعيت افول يافت.

وقتي بزرگان وهابي نتوانستند با قدرت علمي«قطب»مقابله كنند،او را به شورش عليه ولي امر خودمتهم كردند

ايشان ادامه داد: وقتي بزرگان وهابي نتوانستند با قدرت علمي «سيد محمد قطب» مقابله كنند، او را متهم كردند به اين‌كه عليه ولي امر خود شورش كرده هست كه او نيز در جواب فرموده بود اگر ولي امري براي من باشد، او «جمال عبدالناصر» هست.

16:

وهابیت اسلام ساختگی هستعمار گر پیر انگلیس هست.


17:البته دوست من بابیت و بهایت هم چنین هستند همگی هسته مرکزیشان به گونه ای پالادیک منش هست و البته اسنادی که از بابیت و بهاییت وجود دارد همگی دال بر اثبات فرموده ام دارد.

به هر روی ما در این تاپیک اهانت به اقلیت ه نمیکنیم و اکنون در حال بررسی و نقد به سر میبریم تا ببینیم چه میشود، به هر روی از اینکه در بحث ما شرکت کرردید بسیار شاد شدیم
پیروز باشید
کورش آریانا

18:

حالا با این تفاسیر، پس این آقای وهاب چی داشته که اینهمه ملت افتادن دنبالش؟
یعنی یک چیزی اینقدر افراطی و بی پایه و غیرمنطقی و غیر انسانی، چطور اینقدر نفوذ پیدا کرده و عدهء کافی پیروش شدن؟ زاد و ولد کردن؟ دلایل سیاستی و منفعت مادی درکاره؟ کمک از جانب بقول شما هستعمار و هستکباره؟ ...
یعنی این آدمهایی که توی این مکتب هستن واقعا اعتقاد قلبی دارن اکثرشون یا نه و مثلا آدمهای احمق و وحشی ای هستن؟ و ...

؟؟؟

راستی اهمیت این قضیه رو هم روشن کنید.
یعنی برای من و شما دونستنش تا چه حد مهمه و در حال حاضر و آینده چه تاثیراتی بر روی ما داره و عملکرد ما در قبالش چه تاثیری.
...

راستی القاعده و اینها هم وهابی هستن؟

19:

(من گویا با عجله نوشتم.

عذر میخوام.

آقای تیتان هم به من تذکر دادند که متشکرم.

حالا ویرایش میکنم.)
(ویرایش دوباره بخاطر حرف جالب آقای خلیج فارس)

گویا يكي از اعتقادات برخی از مسلمانها اينست كه عقل انسان ناقص هست و انسان باید در روش زندگی از روحانيون تبعيت كنند.

حالا چطور این روحانیون با انسانها فرق دارند خود قصه ایست.

حالا اگر عده ای از روحانیون سوء هستفاده بنمايند، امت به راحتی پیروی مینمايند.

با وجود چنین طرز تفکری چه انتظاري داريد؟

20:

واقعا بايد از خودتون خجالت بكشيد شما داريد به توده عظيمي از امت اهانت مي كنيد اگر از كمي عقل بر خوردار بوديد مي دانستيد اين كارتون اصلا پسنديده نيست

21:

خواهش میکنم دوستان کمی ملاحظه کنید ، اینجا کسی برنامه نیست به کسی توهین کند.

آریان قصد توهین نداشتند.

22:

شما قبلا در يكي از تاپيك ها بخاطر سخن گزافه اي كه به زرتشتيان شده بود جانب گرفتيد و از سخن گو خواستيد تا پستشان را اصلاح كنند ولي حالا سخن من را توهين قلمداد مي كنيد اگر سخن فرمودن در مورد بي خردي قومي اهانت نيست پس چه اسمي مي توان بر اون گذاشت ؟

23:

با توجه به شناخت نسبی که از آریان دارم !
این پست ایشان خیلی تعجب بر انگیز هست !!!!!!!!

24:

عذر میخوام.

من به عجله نوشتم.

منظورم اون نبود.

اما دوست دارم اینجا رو هم بخونید:

http://forum.hammihan.com/thread10327-3.html

پست شماره 35.


25:

نه من جسارت نکردم هدفم ایجاد آرامش بود و البته با شناختی که من از آریان داشتم میدانستم که ایشان قصد اهانت نداشتند و اونگونه هم که میبینید ایشان پوزش خواستند اما در باب اون آقا که به زردشتیان خرده گرفته بود باید بگویم ایشان قصد آشوب داشتند از اینرو ایشان را کوبیدم.به هر روی هدفم دوستی بود و آرامش

26:

نوشته اصلي بوسيله aryan20xx نمايش نوشته ها
عذر میخوام.

من به عجله نوشتم.

منظورم اون نبود.

اما دوست دارم اینجا رو هم بخونید:

http://forum.hammihan.com/showthread.php?t=10327&page=3

پست شماره 35.

ضمن سلام بر شما دوست ارجمند !
اول لازم ميبينم از اينهمه متانت و ادب شما كمال تشكر را بنمايم !

دوم : دوست عزيز
شما خود بهتر ميدانيد كه هيچ گاه يك جزئ نمي تواند نمادي از كل باشد !
پس نميتوان به صرف اينكه يكي از دوستان اون عقيده اي را كه مد نظر شماست را ابراز نموده
همه مسلمانان را به اعتقاد به اين عقيده محكوم كرد
درست هست كه ما براي روحانيون احترام قائليم ( البته نه هر روحاني )
اما منظور اين نيست كه به شكلي كاملا چشم و گوش بسته خود را در اختيار اونها برنامه دهيم
و اين مواردي كه بعضي ها در بوق و كرنا كرده اند فقط براي سوئ هستفاده هست
وگرنه هم ما و هم بسياري از كساني كه به عنوان يك مسلمان با اونها در ارتباطيم مطلقا چنين عقيده اي نداريم
يكي از مواردي كه ما براي پذيرفتن يا نپذيرفتن ( حتي خود ْاون مجتهد از اون بهره ميگيريم ) عقل هست
حالا خود قضاوت كنيد كسي كه خود را ناقص العقل بداند
چگونه به درستي همان انتخابهاي خودش اطمينان كند
پس لازم هست اول از عقل درستي بر خوردار باشد تا
در ادامه بتواند درست را از نادرست تشخيص دهد27:

ممنون از لطف شما.

تا درسی باشه برای من که دیگه عجله ای ننویسم.

نوشته شما امیدوار نماينده هست.

کاش تعداد بیتشری از مسلمانان مثل شما فکر میکردن.

اونوقت جلوی تحریف و سو هستفاده از دین گرفته میشد.

امیدوارم به کسی بر نخوره ولی به نظر من نظریه "ولایت فقیه" و "وهابیت" هر دو سو هستفاده از دین در راه اهداف سیاسی هستند که اگر مسلمانها آگاه تر بودند شاید جلوی اینگونه تحریفها گرفته میشد و امت زندگانی بهتری میداشتند.

در اروپا دیگه کشیشها جرئت زدن این حرفها را ندارند و کارشان بیشتر دلداری امت و امور خیریه هست که کار مثبتی هست.


28:

ضمن پوزش از كوروش بابت انحراف تاپيكشان

29:

نگاه فرقه وهابيت فقط در مورد قبور هست و انفجار قبوري كه در دنيا صورت مي‌گيرد ناشي از اين تفكر هست

عصام العماد، حركت وهابيت را در جهت اهداف انگليس و آمريكا و اسرائيل برشمرد و فرمود: اين مذهب نگاهش فقط در مورد قبور هست و به امور ديگر اهتمام ندارد و معتقدند زيارت قبور شرك هست و انفجار قبوري كه در دنيا صورت مي‌گيرد ناشي از اين تفكر هست.

اين تا جايي بوده هست كه برخي از علماء فرموده بودند، گايشاني شيخ محمد عبدالوهاب در مقبره متولد شده و بنابراين عقده‌اي دروني در اين مورد دارد.

وهابيون چون درك درستي از معارف ندارند امور عرفي را داخل در مفهوم بدعت مي‌دانند

ايشان، بناي قبور و اشكال مختلف مقبره را از جمله امور عرفي برشمرد و اضافه كرد: وهابيون چون درك درستي از معارف ندارند امور عرفي را داخل در مفهوم بدعت مي‌دانند.

به اعتقاد عبدالوهاب، مشركين مسلمان از مشركين دوران پيامبر مانند ابولهب و ابوجهل بدتر و ملعون‌ترند

مدرس مجمع جهاني اهل بیت علیهم السلام فرمود: محمد عبدالوهاب اون‌چنان در مورد مسلمانان تندرو بود كه در كتاب خود نوشته هست مشركين مسلمان از مشركين دوران پيامبر مانند ابولهب و ابوجهل بدتر و ملعون‌ترند

30:

آرين از برداشت غلطي كه از مباحثتون كردم معذرت مي خواهم
از كورش هم بخاطر انحرافي كه ايجاد شد و يكي از عاملين بنده بودم عذر خواهي مي كنم


60 out of 100 based on 35 user ratings 1010 reviews