يک اتفاق ساده برای درك خدا


يک اتفاق ساده برای درك خدا


سوالاتی بی جواب.....تا امروز...چرا؟

1:

خوب پس براي چي نوشتين؟


تاريخ انبيا«حضرت آدم(ع)»

2:

برای من پیش اومده

تقریبا 10 سال قبل یک خواب دیدم که با تمام وجودم وجود خدا رو احساس کردم
در خواب بودم ، روبرو به مناره های


عرض بهشت

3:چرا خدا کافرین رو هدایت نکرد و وارد بهشت نکرد ؟

4:

دعاهایی که بعضی وقتها میکنم و 90% مواقع هم جوابشون رو میگیرم.


ریشه خلقت چیست ؟ ( بی دینان و با دینان جواب دهند )


ضرورت علم الرجال؟

5:

درود بر یاران گرامی

بسیاری از اتفاقات و مشاهدات ساده هست که بسیاری از انسان ها را به خدا میرساند.
مثلاً با دیدن گلهای رنگارنگ درختهای سر سبز
به طوری که شاعر میفرماید برگ درختان سبز در نظر هوشیار .

.

هر ورقش دفتری هست معرفت کردگار
دیدن درخت زردآلویی که شته سر تا پایش را فرا گرفته
دیدن کودکی سیاه پوست که حجم بدنش از جمجمه اش کمتر هست و در حال مرگ به کناری افتاده.
وقتی برای خرید میروم همسرم را به داخل گشت ارشاد میبرند و من را نیز توبیخ مینمايند و من به وجود خدا پی میبرم.
وقتی میروی کنار یک ایستگاه صلواتی که در دیوارش سیاه هست .

محترمانه شربتی تعرفت مینمايند .

در حالی که دستشان را رد میکنی میگویی اموال خودم را به من تعارف نکنید و انتقاد میکنی و بعد محترمانه کتک میخوری پی به وجود خدا میبری.
وقتی صفحات تاریخ را ورق میزنی میبینی که چه قدر قبایل و کشور ها به خاطر خدا با هم جنگیده اند تا ثابت نمايند خدایشان برتر هست.

پس خدایی بوده.
یا وقتی فیزیولوژی میخوانی وتکامل را با اون میامیزی و در میابی که مکانیزم عمل غدد عجب درس سختی هست ، پی میبری که خدا هست.
همه جا خدا هست حتی پشت دیوار نادانی من !
وقتی یک نگاهی در بین انبوه جمعیتی که دارند قربان صدقه آقا میروند می اندازی و جو میگیردت.

نور پروژکتور در صورتش عجب تلالویی دارد.

نور بالا میزند ...

پس خدا هست.
موقعی که به علت آلوده بودن سبزیجات مصرفی دلپیچه میگیری و یک مستراح شش دانگ را به تملک میگیری...

چند ساعت بعد که چشمت به دنیا روشن شد [قدر سلامتی را دانستی] به تفکر میپردازی این سلامتی را چه کسی به تو داده ؟ اینکه چه کسی از تو گرفت زیاد مهم نیست...

خدا
خلاصه از این اتفاقات زیاد میافته
وقتی یه سیب گندیده رو بو میکشی و میبینی چه بوی گندی داره ، وفتی میبینی یکی پول نون نداره ،....
وقتی میبینی اونی که صنعت داره تکنولوژی داره ، فهم داره ، آزادی داره ، آرامش داره ، سواد داره ، رو پیشونیش جای مهر نداره ، تو ماشینش قراون نداره ، به گردنش دعا نداره ، دم خونش مسجد نداره ، همسایش عمامه نداره ، تو محلش هیات نداره ،
ممد و علی و نقی واسش محل نداره ،
دولتش خدا نداره
پی به وجود خدا میبری
خدایی که هی سرک میکشه تو کار آفریدگانش
یه ارباب که با ترکه میزنه سر بندگانش.
124000 تا هم مبصر داره این کلاسش


این نوشتار منطقی نیست
از گرفتن ایراد و درخواست توضیح خودداری کنید
سعی بر اون شده ادبیاتی مشابه نوشته های کاربر "شور زندگی" به کار برده شود منتها در خلاف جهت ولی با همان باور پذیری آسان و درک روان و کلمات ساده

6:

بزرگوار! به کجا چنین شتابان؟
این خدایی که شما در نظرت هست که خدا نیست.
اگر واقعا چنان اتفاقاتی که باید، بیافتد _به شرط اینکه خود نیز بخواهید_ خواهید دانست که خدای حقیقی با اون هیولایی که شما در ذهن خود ساخته اید متفاوت هست.

مصلحت نیست که از پرده بـــــــــــــرون افتد راز
ورنه در مجلس رندان خبری نیست، که نیست

7:

جالب هست که برای اثبات متافیزیک همیشه از خواب و غیب گویی و نقل قول هستفاده میشود!

8:


بینظیر وشفرمود انگیز وقابل تعمق بود!


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews