آیا علم با معجزه سازگار است ؟


آیا علم با معجزه سازگار است ؟آیا علم با معجزه سازگار است ؟
اولا منطور من از علم،علم طبیعی است ثانیا معجزه را در معنای کلیتر در نظر گرفته ام تا اجابت دعاهای یک دیندار را نیز شامل شود.با این دید از علم و معجزه آیا:

1.پذیرش معجزه به معنای تعطیل علم نیست؟
2. اگر معجزه ای واقعا رخ بدهد آیا علم می تواند وقوع معجزه را با شواهد نشان دهد؟

امیدوارم بحث جالبی باشد........خطبه غدیر : word -pdf -flash

1:

يك جمله از انيشتن دراين مورد راه گشايه ماست.

انسانی که حقیقتا معتقد به عملکرد جهانشمول قوانین علیت هست،ایدۀ این که موجودی هست و در رودادها دخالت دارد، را قبول نمی کند.


اولین فردی که آیت الله خمینی را "امام" خطاب نمود
او به مذهب هراس و ترس، و به برابری مختصر برای جامعه و یا مذهب اخلاقی نیازی ندارد.

آلبرت انشتین


چرا خداوند زمین و آسمان را در 6 روز آفرید

2:

یکی از موضوعاتی که می توان تناقض معجزه و علم را مطرح کرد بحث تاثیر دعا بر رخدادهای دنیا هست به عنوان مثال تاثیر دعا را بر سلامتی مریض در نظر بگیرید.


دجال‌های مدرن
اگر دعا واقعا در بهبود وضع بیمار موثر باشد آیا برای یک زیست شناس و پزشک روشی می ماند مکانیزم ارگانهای بدن انسان را با روش علمی تبیین نمايند.


ولادت امیرالمومنین علی (ع)
تصور کنید پزشکی مشاهده می کند که یکی از بیمارانش بهبود یافته هست.


آري، اي شهيد تو را مي گويم
در حالی که بر پايه اطلاعات علمی اش امکان چنین امری غیر ممکن هست این پزشک دو نتیجه زیر را می تواند بگیرد:
1.اطلاعات علمی اش ناقص هست و بایداونها را بروز کند.
2.نظریه های علمی موجود نقص دارند و ممکن هست به این فکر بیفتد که با تحقیقات بیشتر نطریه بروز شده ای را ارائه دهد
آیا پزشک نتیجه زیر را هم می تواند به نتایج بالا اضافه کند؟
یک عامل غیر طبیعی مثل دعا باعث این بهبودی شده هست.


اقوام پيامبران الهی

3:

به قول یکی از دانشمندان، فکر نمیکنم دعا به درگاه قانون جاذبه تاثیری داشته باشد


دشمن شناسی یا سفسطه!

4:

در دنيايه ماده وانرژي ميزان مادده وانرژي ثابت هست.

واينكه كساني ميگايشانند.
موجودي دنيا را از هيچ آفريده برايه من بسيار خنده دار هست.
(ماده وانرژي هيچ وقت خود به خود واز هيچ بوجود نمي آيد.)

5:

برخی از معجزه ها به اتفاقاتی اشاره می نمايند که در صورت وقوع اونها باید شواهد زمین شناسی یا تاریخی اونها را تایید می کردند.

برای مثال تحقیقات باستان نشان از چندین سیل بزرگ در بین النهرین دارند چرا نباید سیلی در مقیاس جهانی(طوفان نوح) رخ بدهد و هیچ اثر زمین شناسی از اون باقی نمانده باشد از طرف دیگر معجزه شق القمر را در نظر بگیرید چنین پدیده ای مطمئنا برای ملل مختلف می توانست به صورت اسطوره تبدیل شده و در حافظه تاریخی اونها باقی بماند از طرف دیگر منجمان از قدیم حوداث نجومی را رصد کرده و ثبت می کردند به طوری که کسوفها و یا رصد ستارگان دنباله دار توسط این منجمان نه تنها در اسناد تاریخی محفوط مانده اند بلکه با دانش امروز وقتهای اونها با وقتهای ثبت شده در تاریخ مطابقت داده شده اند.

ولی در مورد شق القمر که اصولا باید بزرگترین حادثه در تاریخ نجوم باشد هیچ ردی بر جای نمانده هست.

سایر معجزات از قبیل غرق شدن فرعون و سخن فرمودن حیوانات با سلیمان از این قبیل معجزات می باشند .


حاشیه:
در گوگل کلمه شق القمر را جستجو کردم و متوجه شدم که فیلتر شده هست!!


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews