بياييد به پيامبران احترام بگزاريم


بياييد به پيامبران احترام بگزاريمبياييد به پيامبران احترام بگزاريم
در اين تالار خيلي به پيامبران بي احترامي شده.
بياييد در مورد پيامبران بگوييم شاييد جبراني باشد.
تذكر:چون زرتشت را در مورد پيامبريش ترديد است لطفا از اين شخص خودداري كنيد.مرز ایمان و عقل کجاست ؟

1:

مسيح{ع}: از اين رايشان جزا دهد انان را كه نيكو زندكاني كنند جزاي بزرگ


نگاه به دین چگونه باید باشد ؟

2:

پيامبران همه يك هدف داشتند :پرستش خدا و زندگي پاك


ربوبیت خدا

3:سخنان تحریک آمیز مفتی وهابی علیه شیعیان در شبکه تلوزیونی وابسته به آل سعود

4:

محمد{ص}:بنده ي مسلمان.نماز را براي خوشنودي خدا مي خواند و گناهانش همجون برگهاي اين درخت از او مي ريزد


روش صهیونیستی وهابیون در خرید اراضی در سوریه

5:

رسوالله در اخرين وقت هاي مرگش اين سه كلمه رو فرمود:نماز ، حق زنان ، حق كساني كه زير دستتان هستند

اري اي محمد اي سخنان از تو انتظار مي رفت


توهين به شيعيان عراق توسط شيخ وهابي در شبكه ضاله وصال

6:

موسي{ع}:در شفرمودم از انكه به سرنوشت ايمان دارد و رنج ميبرد


وهابیون عراق خواستار حذف "اشهد ان علی ولی الله" از اذان شدند

7:

محمد{ص}: بهترين اعمال ايمان به خدبوند بزرگ و جهاد در راه او

8:

موسي{ع}:در شفرمودم از كسيكه به حساب فردا ايمان دارد و عتل نميكند

9:

باز هم شروع شد اقاي شهرستان تهران دين و مكتب شما ياد نداده به عقايد ديگران احترام بگذاريد.
لطفا به يك تايپيك ديگه رايشاند.
در ضمن جهاد در راه خداست نه جاه طلبي

10:

عيسي{ع}:توبه كنيد زيرا كه شما گناه خودتان را مي شناسيد

11:

عيسي{ع}:خداي را حاجتي نيست زيرا كه او نه مي خورد و نه مي خوابد و نه به او نقصي عارض مي شود.


12:

عيسي{ع}:خداي ما در همه جا هست وخدايي غير او نيست كه ميزند و شفا ميدهد وميكند هر چه مي خواهد


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews