«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)


«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

در شرایطی که چند هفته ایست از جنایات هولناک وحوش صهیونیست در غزه می گذرد ، از یک سو سکوت آزاردهنده گروههای حقوق بشری و از سوی دیگر حمایت تام و تمام آمریکا و هم پیمانانش - چندان که پیش از این نیز چنین بوده - بیش از پیش ، ذهن و جان مسلمانان و همه ملت های آزاده را رنج می دهد .

گروه های حقوق بشر! سازمان های حامی ملل مظلوم! حقیقتاً مرغ پخته را هم به خنده وامی دارد ، چه رسد به انسانی که فرقش با همان زبان بسته ی نگون بختِ ، اندکی «تعقل» و حداقلی «تفکر» است! بله! همان گروه و سازمان هایی که اینک، بی پروا و آشکارا در پازل یک جریان سیاسی بازی می کنند، همان هایی که در واکنش به اعدام و زندانِ گاه، جانیان و قاچاقچیان ، پیراهن می درند و گلو پاره می کنند ، اینک این همه جنایات دهشتناک وحوش صهیونیست را نمی بینند! یا می بینند و دم برنمی آورند؟! می شنوند و خفقان می گیرند؟! هر چه باشد ، سیاست بازانی زبده اند و نیک می دانند اگر چنین صدای غریبی از حلقوم ضدانسانی اش برون شود ، حمایت های میلیارد دلاری هم قطع می شود!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)


یا شاید اساساً فلسفه ی وجودی چنین سازمان هایی همین است! یک گوشه ای بنشینند و گاه، و فقط گاه، به حق سخنی بگویند و در مانده ی روزگار ، مهمل ببافند و یا سکوت کنند و مزدِ مزدوریِ خویش را طلب کنند!.. و چه نجس است پول و سرمایه ای که به جیب این سازمان ها می آید!

... و چه بیچاره اند و ترحم برانگیز، گروههایی که این روزها به بهانه ی مخالفت با حاکمیت ایران ، برای صهیونیست ها، سوت و کف می زنند و در به در، در پی فرصتی هستند تا ضمن برجسته سازی نقاط افتراق و اختلاف، گروه های مقاومت را محکوم کنند! چه ذلیلند این جماعت به ظاهر اهلیِ انسان نما! و چه خوب ، روی پلید و شیطانی خویش را آشکار کردند! شاید تنها خصیصه ی خوب این روزهای ننگین ، همین رو شدن حقایقیست که سالهاست پشت نقاب حق طلبی و مردم دوستی پنهان شده ! اینک اما، بازی و ادایی در کار نیست! به دست خود ، باطن زشت و خبیث منحوسشان را عیان کرده اند! رفتاری که پیشتر ، به لطایف الحیل هم «مکشوف» نمی شد ، امروز به خواست خود و خدای عزوجل، «هویدا» شده است!

چه مهوع است دولتی به نام آمریکا ، که پزش، و داعیه اش، و همه ی آنچه می نماید، یک چیز است ؛ «حمایت از حقوق بشر» و «مردم مظلوم» ! ، امروز اما، نه چونان پیشین با هزار بازی تو در تو و پیچیده ، بل آنچنان باز و آشکار و عیان ، نظاره گر است و در صف حامی ، در آن سازمان کذا که اسمش از قضا «سازمان ملل» است و در آن مجموعه که اتفاقاً نام «حقوق بشر» یدک می کشد ، در دفاع از اسرائیلِ، همان رژیمِ اینک هار شده و قلاده دریده، بیانیه می دهد که «حق آنان برای دفاع را به رسمیت می شماریم» و خفه می شوند وقتی می پرسند «آیا حق حمله و پاسخ انتقامی به فلسطینیان را که هیچ! حق زندگی پراسترس و مملو از گرسنگی را که نه! همین «حق تنفس نیم بند» را برای آن کودک بی خبر از بازی های کثیف شمایان ، به رسمیت می شناسید»؟! یا تنها «حق گریستن» را ، و «حق تنهایی» را ، و «حق وحشت» را ، و «حق مرگ و مردن» را برای این مظلومان، و «حق کشتن و قهقهه و سوت و کف کشیدن» را برای خود، به رسمیت می شناسید؟!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

چه چندش آور است! واکنش دنیا به خبر کوتاه «مرگ سه جوانک» و خفقان آن ها در برابر «نسل کشی در غزه» ؛ تنها یک سو دیده می شود، راکت هایی که به شهرک های مملو از گندابِ متعفنِ صهیونیستی و منشاءِ فسادِ دنیا پرتاب می شود ، آن وسط چهار غاصب نظامی هم جان می دهند ، «دنیا» تکان می خورد! همان «جامعه جهانی» را می گویم! همه چیز منهدم می شود! گویی زلزله ای 10 ریشتری آمده ، تیتر یک رسانه ها می شود! که ای وای! صهیویسنت ها هم «مظلوم» می شوند!!! این سو اما ، دوربین هایشان را هم نمی آورند که چه کودکانی و چه مادرانی و چه پدرانی ، تکه تکه شده اند!

چه بویناک و لزج است ، تجمع یک گله غاصبِ نفرت انگیز ، که گردِ یکدیگر آمده اند تا شهادت مظلوم ترین انسان های عصر را به تماشا بنشینند و گوش کنند، صدای انفجارهای خونبار را ، احیاناً تخمه و نقلی هم آن وسط نشخوار کنند و کف و سوت بکشند! یا به یکدیگر نشان دهند تکه ی بدن کودکی که در آسمان رها شده و خنده و قهقه ای مستانه سر دهند و...!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

چه می توان گفت ، و با چه زبانی باید خواست ، که تا کجا این تعفن، این وصله ی مهوع به دنیا، می تواند ادامه یابد؟ آیا واژگان، جان مطلب را ادا می کنند؟ این قلاده پاره کردنِ وحوشِ اسرائیلی را چه می توان نام داد؟ کشتار؟! قتل عام؟! نسل کشی؟! بعید می دانم کلمه ای بتوان یافت یا آفرید تا تاریخ را نسبت به «روزگار فلسطینیان عصر ما» ، شیرفهم کرد.

آه خدایا ! صدایم را می شنوی؟ کی می رسد این جانیان و سفاکان بی بدیل دوران، این حرامیان سیاه دل، محو و رسوای عالم شوند؟ چه کسی می تواند آرزوی دیرباز مسلمانان و ملل آزاده را جامعه عمل پوشاند؟

شهر خالیست زعشان بود کزطرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند؟


اللهم عجل لولیک الفرج
__________________________________________________ __________________________________

تصاویر زیر حاوی صحنه هایی آزاردهنده و هولناک است، به افراد پایین 18 سال و کسانی که دارای بیماری های قبلی هستند توصیه می شود از تماشای آن خودداری کنند!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی است؟ + تصاویر هولناک (+18)

منبع : entekhab.irداعش در دیاله سیل راه انداخت

1:

تصاویر زیر حاوی صحنه هایی آزاردهنده و هولناک هست، به افراد پایین 18 سال و کسانی که دارای بیماری های قبلی هستند توصیه می شود از تماشای اون خودداری نمايند!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)


مفتی داعش در فلوجه کشته شد

2:

تصاویر زیر حاوی صحنه هایی آزاردهنده و هولناک هست، به افراد پایین 18 سال و کسانی که دارای بیماری های قبلی هستند توصیه می شود از تماشای اون خودداری نمايند!

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)


رسوایی جدید اطلاعاتی در آلمان

3:

تصاویر زیر حاوی صحنه هایی آزاردهنده و هولناک هست، به افراد پایین 18 سال و کسانی که دارای بیماری های قبلی هستند توصیه می شود از تماشای اون خودداری نمايند!
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

و اینان نیز ، با دیدن چنین تصاویر هولناکی به نظاره نشسته، سوت و کف می زنند!!


«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)چرا تاریخ مصرف داعش به پایان رسید؟

4:

به نظر می‌رسد، کاربران بسیاری از سراسر جهان از آمریکا گرفته تا کشورهای غربی و برخی از حکومت‌های عربی منطقه، سکوت دولت‌های متبوع خود را شکسته و به طرق مختلف با امت غزه همدردی می‌نمايند.
به نقل افکارنیوز، رمضان خونین غزه با جنایات غیرانسانی روز گذشته رژیم صهیونیستی در منطقه شجاعیه به اوج خود رسید، به طوری که تاکنون بیش از 500 نفر، که بیشتر اونان را کودکان خردسال تشکیل می‌دهند به شهادت رسیده‌اند.


درگیری شدید حزب‌الله با داعش در مرز لبنان با سوریه

حملات وحشیانه ارژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از زمین، دریا و هوا در حالی با سکوت بسیاری از مجامع بین‌المللی و حتمی حمایت‌های برخی از دولت‌ها همراه بوده هست که کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نسبت به این وقایع تاسف‌آور سکوت نکرده و با پست‌ها و توئیت‌های خود تصاویر واقعی اونچه در غزه می‌گذرد را نمایان می‌نمايند.
به نظر می‌رسد، کاربران بسیاری از سراسر جهان از آمریکا گرفته تا کشورهای غربی و برخی از حکومت‌های عربی منطقه، سکوت دولت‌های متبوع خود را شکسته و به طرق مختلف با امت غزه همدردی می‌نمايند.
یکی از روش‌ها به اشتراک گذاشتن حوادث ناگواری هست که هم‌اکنون در غزه می‌گذرد و شبکه‌هایی مانند BBC از نمایش اون سرباز می‌زنند.
در موارد زیر، برخی از مطالب کاربران شبکه اجتماعی توئیتر دیده می‌شود که در حدود بیست و چهار ساعت گذشته منتشر شده‌اند.
به تمام اعرابی که اون بیرون هستند: همه نسبت به کارهای خوبی که انجام نداده‌اند مجرم و گناهکار هستند.

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
کودکان فلسطینی بر اثر انفجار بمب‌های فسفری زنده زنده می‌سوزند

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
مادری اندوهبار، یک مادر غزه‌ای در رنج
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

توئیتر منستب به رئیس جمهور ایران: اینکه تمام اعضای یک خانواده در مقابل گلوله‌های تانک برنامه گیرند و کشته شوند به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
جرایم اسرائیل باید مستند شوند، باید کالبدشکافی شده و ضبط گردند.


ترکیه و قطر، اینگونه قربانی شدند
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

آیا شما کانادایی هستید؟ اگر چنین هست، این نامه کمک‌ بشردوستانه اونی به غزه را به وزیر جان برد ارسال کنید
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
جنایات جنگی باید متوقف شوند: جنایت جنایت هست، فرقی نمی‌کند چه کسی اون را انجام می‌دهد: نتانیاهو جایگزین بوش می‌شود

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
شلیک نکن، می‌خواهم بزرگ شوم
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)

پوشش شرم‌آماور.


آلمانی‌ها: فروش اسلحه به عربستان و قطر بی‌وجدانی‌است
صفحه نخست واشنگتن‌پست
(دو سرباز اسرائیلی در جنگ غزه کشته شدند)

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)


منبع : afkarnews.ir


شهر کوبانی هنوز سقوط نکرده است

5:

این جنگ نیست جنایت هست...


6:

دیگه وقتشه امام وقت ظهور کنه
واقعا این جنگ نیست جنایت بزرگیه..
تا کی ادامه داره

7:

ساوقت ملل: هیچ جای امنی برای کودکان غزه وجود ندارد.

ساوقت ملل متحد می گوید که غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه، جایی برای پنهان شدن از حمله نظامی اسرائیل ندارند و کودکان گزاف ترین بها را می پردازند.
به نقل سرویس بین الملل جام نیوز، ساوقت ملل متحد می گوید که غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه، جایی برای پنهان شدن از حمله نظامی اسرائیل ندارند و کودکان گزاف ترین بها را می پردازند.
به نقل خبرگزاری "رویترز" (Reuters)، "ینس لایرکه" سخنگوی دفتر کمک های انسانی ساوقت ملل متحد، در جمع خبرنگاران در ژنو فرمود: «به طور فعل هیچ جای جای امنی برای غیر نظامیان در غزه باقی نمانده هست.»
لایرکه همچنين گفت تا کنون بیش ار 500 نفر در غزه کشته شده اند که به طور متوسط، 4500 نفر در هر یک کیلومتر مربع اون زندگی می نمايند.
آژانس های امداد رسان اولویت را به حمایت از غیر نظامیان و انتقال زخمی ها به مراکز درمانی برای معالجه اون ها می دهند.
لایرکه ادامه داد: «حدود 500 منزل در حملات هوایی اسرائیل به غزه ویران شده و بیش از 100هزار نفر برای یافتن سرپناه به مراکز ساوقت های امداد رسان مراجعه کرده اند.

این آوارگان علاوه بر سر پناه به غذا و آب احتیاج دارند.»

اسرائیل حملات هوایی خود را به غزه، هشتم جولای جاری آغاز کرد.

تل آویو می گوید که قصد متوقف کردن حملات موشکی از غزه به مناطق اسرائیلی را دارد.

تا کنون تلاش های دیپلماتیک برای محقق کردن آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها، نتیجه بخش نبوده هست.

در جریان تنش اخیر، دستکم 29 اسرائیلی کشته شده اند که دستکم 27 تن از اون ها نظامی بودند.
ژولیت توما از مسئولان صندوق کودکان ساوقت ملل متحد فرموده هست که در میان کشته شدگان فلسطینی، 121 تن کودک زیر 18 سال هستند.

بنا بر این اعلام، حدود 900 کودک نیز زخمی شده اند.

لایرکه اضافه کرد که بر پایه ارزیابی ها، دستکم 107 کودک فلسطینی به کمک روانی و اجتماعی نیاز دارند.

او اضافه کرد که بیش از 1.2 میلیون نفر در نوار غزه، آب در اختیار ندارند، شبکه های برق رسانی آسیب دیده اند و سوخت کافی برای به راه انداختن نیروگاه های برق وجود ندارد.

لایرکه تاکید کرد آب آلوده جوب ها که هم اینک بسیاری از فلسطینی ها از اون هستفاده می نمايند، زندگی و سلامت اون ها را به خطر می اندازد.

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
منبع : jamnews.ir

8:

ه نقل مرآت به نقل ازبهترین خبر – گروه داعش مانند یک آهنربا تمام جنایتکاران بالفطره ، افراد سادیک ، مطرودان از هر کشور و قومی را به خود جلب می کند.

اونها با اینکه مشتی بی دین و لامذهب هستند اما دم از دین و مذهب می زنند البته برخلاف ادعایشان دین اونها دین الهی اسلام نیست بلکه دین شیطان پرستان خونخوار هست.


تصاویری از جنایات گروهی توسط افراد داعش (۱۶+)

نه تنها انسان ها بلکه حیوانات نیز قادر نیستند جنایاتی داعش انجام می دهد را نسبت به همنوعان خود مرتکب شوند.

در این نقل تصویری تعدادی عکس از آخرین جنایات تروریست های تکفیری داعش و نیز تصاویری از جنایات یکی دو ماه اخیر اونها در عراق ارائه می شود.

«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
قتل ۵ عراقی غیر نظامی بیگناه که شرایط داعش برای توجیه این کشتار اونها را سربازان ارتش عراق معرفی کرده هست.
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
کشتار جمعی امت در هستان نینوا و شهر موصل.
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
کشتار سربازان عراقی در هستان نینوا و شهر موصل.
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
قتل عام سربازان و غیر نظامیان عراقی.
«اسرائیل ؛ وحوش بی بدیل دوران» ، این اتفاق شوم را پایانی هست؟ + تصاویر هولناک (+18)
این مرد غیرنظامی و تنهای عراقی به چه جرمی این گونه غریبانه به قتل می رسد؟منبع : meraatnews.com

9:

سلام
انتقال به سیاست و روابط بین الملل


60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews