قدر اقایان را بدانید


قدر اقایان را بدانیدقدر اقایان را بدانید
بس است فمینیست بازی ! دست از سر كچل ما بردارید. آخر ما چه هیزمی به شما فروختیم (تر و خشكش پیشكش) كه با ما اینجوری میكنید؟! چرا چشم دیدن ما را ندارید؟! فكر كردهاید چه مثلاً؟! آقایان نباشند دنیا بهشت میشود؟!اصلاً شما چه میكنید؟! خدمت سربازی كه نمیروید، نفقه كه به مان نمیدهید، خرجتان هم كه الی ماشاءالله!... چه؟!

قلاب بافی؟!! گل چینی؟!! نمیخواهیم، نمیخواهیم، آن رومیزیهای كج و كوله! جك و جانورهایی كه میسازید را هم میرویم از مغازه سر كوچه میخریم.
چرا قدر آقایان را نمیدانید؟! كم برایتان ظرف شستند؟ سوسك گرفتند؟ قدتان نمیرسید از آن بالا كاسه و بشقاب آوردند پایین؟
اگر اینها نباشند چه كسی بهتان لینك میدهد؟ اصلاً چه كسی وبلاگتان را میخواند؟! ندیدید میآیند الكی الكی قربان صدقهتان میروند و از نوشتههایتان تعریف میكنند؟! توی چت هم كه دیگه هیچی...شما فكر كردهاید اگر مردها نباشند، دنیا اداره میشود؟! نه خانم جان! نه! این تعداد جنگ و خونریزی كه در صحنه جهانی مشاهده میكنید، و اصلاً اینكه زمین در مدار معینی گردش میكند مرهون حضور آقایان در عرصه قدرت است.

اگر قدرت دست شما بود كه اصلاً آدم زنده در دنیا باقی نمیگذاشتید! ظرف چند روز جنگ هستهای و متلاشی كردن كره خاكی و خروج آن از مدار. ما كه دیدهایم... وقتی دعوایتان میشود نزدیك است كله یكدیگر را بكنید!! باز طفلك آقایان چك و چانه هم را پایین میآورند.

نمیدانیم كدام مادر مردهای این كلمه حقوق زنان را انداخت توی دهانتان؟! مگر ما چقدر حقوق میگیریم؟! تازه اگر بندهخدایی پیدا شود و خداینكرده دوتا خانم را به گورآباد برساند، باید به اندازه یك مرد دیه بدهد!!
اِهِه... این دیگر چه بساطی است؟!! اعصابمان را خراب كردید! بس است دیگر10 عادت کوچک که شادی شما را می‌دزدند.

1:

اصرار نکنید لطفا اصلا راه ندارد


در میان بی‌ریش‌ها، مرد ریشو پادشاه است

2:

قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری


اگر یک شوهر رفیق باز هستید بخوانید!

3:

بهله بلاخره يه حرف درس زديا


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews